Artikelendatabank

De artikelendatabank is een platform dat meer dan 200 tijdschriften en jaarboeken van erfgoedvrijwilligers ontsluit op artikelniveau en bevat meer dan 170.000 beschrijvingen. Dit initiatief van Histories wordt gedragen door vrijwilligers voor diezelfde vrijwilligers, maar ook voor academische onderzoekers en andere geïnteresseerden. De volledige tekst van de artikels kan je in sommige gevallen online raadplegen, maar in elk geval in de tijdschriften die bewaard worden in de verschillende lokale documentatiecentra, de Erfgoedbibliotheek ‘Hendrik Conscience’ of een andere openbare bibliotheek.

Ontdek onze artikelendatabank

Click here to load this Caspio Cloud Database
Cloud Database by Caspio