CoDE-X

Collectie Datasets Erfgoedpraktijken

CoDE-x is de naam van een pilootproject rond het vindbaar en doorzoekbaar maken van kwetsbare onderzoeksdatasets van erfgoedvrijwilligers doorheen Vlaanderen. Denk hierbij aan overzichten van krantenartikelen en bidprentjes of tabellen van geboorteaktes en registers van burgerlijke stand.

Omwille van verschillende redenen (bewaring, digitale uitdagingen, vergrijzing etc.) gaat deze soort informatie vaak verloren. Bovendien is er nergens een databank waarin dergelijke datasets van erfgoedvrijwilligers geregistreerd en ontsloten kunnen worden.

 

 

Meer info

Wat zijn datasets?

Datasets/onderzoekgegevens ontstaan binnen instellingen (archieven, bibliotheken en musea) en vooral bij de ruim 500 (vrijwilligers)verenigingen die in Vlaanderen actief zijn rond heemkunde, familiekunde en volkskunde. Hun duizenden leden maken en verrijken iedere dag gegevensverzamelingen gebaseerd op verschillende thema’s en bronnen. Het doorploegen van bronnen(reeksen) is immers arbeidsintensief werk dat boogt op jarenlange omgang met de bron en kennis van de (lokale) context.

Deze zogenaamde ‘onderzoeksdatasets’ zijn vaak gebaseerd op verschillende bronnen en thema’s, zoals overzichten en tabellen van krantenartikelen, geboorten en doodsprentjes.

Meer weten over het project?

CoDE-x is een pilootproject dat later verfijnd en bijgesteld kan worden op basis van de feedback van de eerste versie. Histories wil met CoDE-x een oplossing bieden om de onderzoeksgegevens van erfgoedvrijwilligers, die niet in andere databanken terechtkunnen, te ontsluiten. CoDE-x focust zicht op een eenvoudige en efficiënte manier van registreren met een minimale infrastructuur. Dit moet leiden tot kruisbestuiving tussen verschillende soorten erfgoedonderzoekers.

 

 

Andere databanken

Artikelendatabank >

Platform voor de ontsluiting van erfgoedtijdschriften op artikelniveau.

 

Rituelendatabank >

Overzicht van rituelen en tradities in Vlaanderen en Brussel.

 

Reuzenkaart >

Overzicht van reuzen in Vlaanderen.

 

Volkscafékaart >

Een overzicht van de volkscafé's in Vlaanderen.

 

Feestkaart >

Databank die de feestcultuur in Vlaanderen (van buurtfeesten, over processies en stoeten tot grootse carnavalsvieringen) in kaart brengt.

Sprekerslijst >

Overzicht van volksculturele spreekbeurten die in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd kunnen worden.