Publicaties

Histories maakt de goede praktijken van en voor erfgoedvrijwilligers bekend via analoge en digitale publicaties. We publiceren die in uiteenlopende papieren en digitale formats: van een nieuwsbericht tot een toolbox, van een brochure tot een boek. Met Tijd-Schrift geven we een periodieke wetenschappelijke publicatie uit op het raakvlak van geschiedenis en erfgoedpraktijken.

Ontdek onze publicaties boordevol inspiratie en informatieInclusief werken met vrijwilligers

Hoe betrek je vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities bij je erfgoedorganisatie?

Histories ontwikkelde een brochure met handvaten voor wie inclusief aan de slag wil met vrijwilligers. We interviewden 20 erfgoedorganisaties over hoe en waarom ze aan inclusieve vrijwilligerswerking doen. De brochure biedt een antwoord op vragen als 'Hoe organiseer je een inclusief vrijwilligersbeleid?', 'Waarvoor kan je vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities inzetten?' en 'Hoe zorg je ervoor dat het een win-win is voor beide partijen?'.

Asbest in je erfgoedcollectie?

Wegwijzer voor erfgoedvrijwilligers

Samen met erfgoedvrijwilligers gingen Histories en ETWIE in 2021 en 2022 op zoek naar asbest in erfgoedcollecties. Het project resulteerde in een informatiebrochure over veilig en verantwoord omgaan met erfgoedcollecties met onder meer informatie over de eigenschappen, toepassingen en gezondheidsrisico’s van asbest én met tips over hoe je asbest kan herkennen.

De vijf V’s van vrijwilligerswerk

Stappenplan voor een succesvolle vrijwilligerswerking in je erfgoedorganisatie

'De vijf V’s van het vrijwilligersbeleid' is een brochure boordevol met praktische tips om je vrijwilligersbeleid op de sporen te zetten.

ABC van vrijwilligers in de erfgoedsector

In dit ABC krijgt u een toegankelijk overzicht van 26 belangrijke, interessante of verrassende tendensen en praktijken in het vrijwilligerswerk en de mogelijkheden ervan voor uw erfgoedorganisatie.

Geweldig en gewild

50 praktijkverhalen over vrijwilligerswerk in de erfgoedsector

Vrijwilligers in de erfgoedsector. Hoe doen ze het? Waar halen ze de mosterd? Welke obstakels komen ze tegen, en hoe gaan ze daarmee om?

Van aanwinst tot zaaltekst

Hoe beheer je een collectie lokaal erfgoed

Een collectie lokaal erfgoed beheren is niet eenvoudig. Hoe moet je objecten inventariseren? Hoe bewaar je de verschillende materialen?

De publicatie 'Van Aanwinst tot Zaaltekst' kost 10 euro (inclusief verzendingskosten) en kan besteld worden via info@historiesvzw.be.