Infosessie crowdfunding: zorg ervoor dat het publiek investeert in je erfgoedproject

Maak een voorbeeldproject voor het nieuwe erfgoedcrowdfundingsplatform

Crowdfunding of publieksfinanciering is vandaag de dag een van de meest succesvolle manieren om projecten op een alternatieve manier te financieren. Steeds vaker hoor je ook van erfgoedprojecten die financieel mogelijk werden gemaakt door crowdfunding. Er is echter meer aan de hand dan alleen het kostenplaatje: crowdfunding kan er namelijk ook voor zorgen dat het publiek zich nauwer betrokken gaat voelen bij het erfgoed dat je beheert. Een win-win situatie dus. Maar hoe begin je eraan? Welk soort projecten hebben doorgaans kans op slagen? En zijn er ook nadelen verbonden aan een crowdfundingproject?

Tijdens deze informatiesessie krijg je eerst uitleg over crowdfunding, gespekt met heel wat voorbeelden uit de erfgoedsector. Vervolgens gaan jullie zelf aan de slag en vertrekken jullie met concrete ideeën om een eigen campagne op te starten. Jullie kunnen dan verdere begeleiding van jullie project krijgen via twee workshops en gratis één-op-één begeleiding op maat. Zo krijgen jullie ondersteuning inzake de uitwerking van het projectidee, de netwerkanalyse, de participatieve rewards, het budget, de looptijd en de communicatie van de campagne. Voldragen projecten worden geselecteerd om te lanceren op de projectpagina van ‘Erfgoedgrowfunding in de praktijk’. De opgedane tips en tricks van de voldragen projecten worden opgenomen in een artikel en worden gedocumenteerd op de projectpagina. Zo kunnen ze een volgende reeks projecten inspireren. Ook de volgende jaren zullen er immers oproepen voor projecten gelanceerd worden.

Schrijf je alvast in voor de infosessies via onderstaand inschrijvingsformulier.

De workshops volg je best pas als je deelgenomen hebt aan de infosessie.

Lesgever

Frederik Lamote en Charlotte Brandsma (Growfunding)

Tijdstip

De infosessie vindt plaats op de onderstaande data en locaties, steeds van 19u tot 22u. Het gaat telkens om dezelfde infosessie die op verschillende locaties wordt georganiseerd. Omwille van preventieve maatregelen tijdens deze coronatijden zullen de sessies online plaatsvinden.

Data (najaar 2020)
  • Donderdag 19 november 2020 (online)
  • Woensdag 27 januari 2021 (online)
Data workshops (voor geselecteerde voorbeeldprojecten):
  • Woensdag 17 februari 2021 (online)
  • Woensdag 24 februari 2021 (online)

Meer info: https://www.growfunding.be/nl/bxl/page/support-projects

Prijs

Het inschrijvingsgeld per info- of workshopsessie bedraagt 5 euro.

 

Doelgroep

Erfgoedorganisaties en vrijwilligers die een basiskennis over dit thema wensen te verwerven.

Organisatie en partners

Voor dit project werkt Erfgoed in de Praktijk samen met Growfunding (www.growfunding.be) een platform dat sociale crowdfundingprojecten begeleidt maar ook allerhande vormingen aanbiedt. Voornaamste doel is het uitbouwen van een sociaal en financieel draagvlak voor erfgoedprojecten via civic crowdfunding.

Erfgoed in de Praktijk is het gezamenlijk vormingsaanbod van Histories, FARO, Herita, PARCUM en Davidsfonds. In het kader van een aantal evenementen (Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open Kerkenweekend, Nacht van de Geschiedenis,…) organiseren deze partners al een aantal jaren laagdrempelige avondcursussen die de deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten naar aanleiding van deze erfgoedevenementen.

Het gezamenlijk erfgoedcrowdfundingsplatform van Erfgoed in de Praktijk en Growfunding wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cera.

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de vormingsavond via onderstaand inschrijvingsformulier. Tijdens (of na) de vorming ontvang je cursusmateriaal. Afhankelijk van de coronamaatregelen zullen de sessies online of op de vermelde locaties plaatsvinden.

Praktisch

Lesgever

Frederik Lamote en Charlotte Brandsma (Growfunding)

Data

19-11-2020 19:00
Online

27-01-2021 19:00
Online

17-02-2021 19:00
Online (workshop)

24-02-2021 19:00
Online (workshop)