Workshops crowdfunding: zorg ervoor dat het publiek investeert in je erfgoedproject

Maak een voorbeeldproject voor het nieuwe erfgoedcrowdfundingsplatform

Opgelet: om deze workshop te volgen moet je hebben deelgenomen  aan een van de infosessies!

Crowdfunding of publieksfinanciering is vandaag de dag een van de meest succesvolle manieren om projecten op een alternatieve manier te financieren. Steeds vaker hoor je ook van erfgoedprojecten die financieel mogelijk werden gemaakt door crowdfunding. Er is echter meer aan de hand dan alleen het kostenplaatje: crowdfunding kan er namelijk ook voor zorgen dat het publiek zich nauwer betrokken gaat voelen bij het erfgoed dat je beheert. Een win-win situatie dus. Maar hoe begin je eraan? Welk soort projecten hebben doorgaans kans op slagen? En zijn er ook nadelen verbonden aan een crowdfundingproject?

Tijdens deze workshops krijgen jullie verdere begeleiding van jullie project via twee workshops en in dien gewenst achteraf gratis één-op-één begeleiding op maat. Zo krijgen jullie ondersteuning inzake de uitwerking van het projectidee, de netwerkanalyse, de participatieve rewards, het budget, de looptijd en de communicatie van de campagne. Voldragen projecten die passen binnen het concept van het platform worden gelanceerd op het platform Geef om erfgoed. De opgedane tips en tricks van de voldragen projecten worden opgenomen in een artikel en worden gedocumenteerd op het platform. Zo kunnen ze een volgende reeks projecten inspireren. Ook de volgende jaren zullen er immers oproepen voor projecten gelanceerd worden.

Meer info: https://historiesvzw.be/projecten/erfgoedcrowdfunding/

Data en tijdstip workshops

De twee workshops moeten samen gevolgd worden en vinden plaats op de onderstaande data en tijdstippen. Afhankelijk van de preventieve maatregelen tijdens deze coronatijden zullen de sessies ofwel online of wel bij FARO (Priemstraat 51, 1000 Brussel) plaatsvinden.

  • Deel 1 – Zaterdag 9 oktober 2021 (online of te Brussel) – 10u tot 13u
  • Deel 2 – Zaterdag 9 oktober 2021 (online of te Brussel) – 13u30 tot 16u30

Prijs

Het inschrijvingsgeld voor de workshops bedraagt 10 euro (5 euro per sessie). Voor ons vormingsaanbod gelden onze annuleringsvoorwaarden.

Doelgroep

Erfgoedorganisaties en vrijwilligers die een basiskennis over dit thema wensen te verwerven en deelgenomen hebben aan de infosessie.

Organisatie en partners

Voor dit project werkt Erfgoed in de Praktijk samen met Growfunding (www.growfunding.be) een platform dat sociale crowdfundingprojecten begeleidt maar ook allerhande vormingen aanbiedt. Voornaamste doel is het uitbouwen van een sociaal en financieel draagvlak voor erfgoedprojecten via civic crowdfunding.

Erfgoed in de Praktijk is het gezamenlijk vormingsaanbod van Histories, FARO, Herita, PARCUM en Davidsfonds. In het kader van een aantal evenementen (Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open Kerkenweekend, Nacht van de Geschiedenis,…) organiseren deze partners al een aantal jaren laagdrempelige avondcursussen die de deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten naar aanleiding van deze erfgoedevenementen.

Het gezamenlijk erfgoedcrowdfundingsplatform van Erfgoed in de Praktijk en Growfunding wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cera.

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de vormingsavond via onderstaand inschrijvingsformulier. Tijdens (of na) de vorming ontvang je cursusmateriaal.

Praktisch

Lesgever

Frederik Lamote en Charlotte Brandsma (Growfunding)

Data

09-10-2021 10:00
Online

09-10-2021 13:30
Online

Prijs

10 euro