Vereende macht is heldenkracht – De editie van Guido Gezelles briefwisseling als participatieproject