Vergeten stemmen? – Ongeletterdheid in negentiende-eeuws Brugge gereconstrueerd dankzij burgerwetenschap