Wouter Gheyle, Joris Van Doorsselaere, Fien Danniau, Guy De Mulder, Birger Stichelbaut: Onder de radar – Een participatieve zoektocht naar sporen en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in Limburg