Baekeland achterna. Kunststofbedrijven in Vlaanderen tijdens de pioniersjaren, 1920-1960