De verspreiding van kennis en techniek. Het samenspel tussen octrooien, geheimhouding en vennootschappen in vroegmodern Antwerpen