De werking van zwart en wit. Kleur in Goedaerts Metamorphosis Naturalis