De boer en zijn plattegrond. Archeologische inzichten over het vroegmiddeleeuwse huis en erf