Hilde Langeraert, De Gentse beluiken: een beloken geschiedenis in beeld