Kerkewerk. De verwevenheid van familie en bedrijf bij bouwfirma Verstraete