Schuld en boete. De stedelijke gevangenis in de middeleeuwen