Beziect ende besmet metten lazers. Lepra en leprozerieën in het middeleeuwse graafschap Vlaanderen: nieuwe onderzoeksperspectieven door opgravingen in Ieper