Waarderingstraject schutterserfgoed

Traject dat voortbouwt op het pilootproject waarderen van schutterserfgoed met als resultaat een laagdrempelige waarderingstool die het integraal waarderen van roerend en immaterieel erfgoed toelaat. Het wordt structureel opgevolgd met het oog op een duurzame implementatie van de resultaten in het lopende erfgoedzorgtraject rond schutterserfgoed.

Details

Coördinerende instantieHistories
Aanspreekpunt HistoriesFrea Vancraeynest