Bestuur

Onze bestuursorganen

De beleidsorganen van Histories worden zorgvuldig en evenwichtig samengesteld in functie van de doelen, de noden en de missie van Histories. In 2020 en begin 2021 is actief werk gemaakt van de vernieuwing en verruiming van het bestuur en de algemene vergadering. Met minstens 50% erfgoedvrijwilligers als leden houden we contact met onze verschillende gemeenschappen. En via een divers samengesteld ledenbestand (o.a. expertise, gender, leeftijd en regionale spreiding) houden we voeling met ontwikkelingen in de brede maatschappij. Hieronder kan je kennismaken met de 30 deskundigen die zich engageren om het team van Histories te adviseren en de organisatie op koers te houden. Tien ervan vormen het bestuur van Histories. Maar dit zijn niet de enige organen die sturing geven aan de werking van Histories. Via consultatiecirkels laten we de brede erfgoedgemeenschap aan het woord over thema’s die er voor hen toe doen.

Het bestuursorgaan

Het bestuur van Histories komt 6 tot 10 maal per jaar samen. Het bepaalt, in nauwe samenwerking met de coördinator, het algemeen beleid en de strategie van de organisatie. De helft van het bestuur bestaat uit actieve erfgoedvrijwilligers uit de diverse erfgoedgemeenschappen van Histories vzw. De andere leden brengen specifieke expertise binnen (zoals communicatie, digitalisering, participatie en diversiteit) of helpen ons om voeling te houden met belendende sectoren in de maatschappij (zoals de socio-culturele sector, onroerend erfgoed, onderzoek en onderwijs).

Heden is het bestuur als volgt samengesteld:

Patrick Anthoni

Bart Blomme - secretaris

Wivina De Bus

Ronny Debbaut

Dries Tys

Etienne Van de Kauter - penningmeester

Paulina van der Zee - ondervoorzitter

Harry Vanderhenst

Jolien Verroeye

De algemene vergadering

De algemene vergadering van Histories vzw komt 2 tot 3 maal per jaar samen, o.a. om zich te buigen over de begroting, de jaarrekening en het inhoudelijk werkingsverslag. De algemene vergadering bestaat uit een dertigtal leden die allen ten persoonlijke titel lid zijn. Het gaat om actieve erfgoedvrijwilligers uit de verschillende gemeenschappen van Histories vzw, aangevuld met leden met een specifieke expertise die inzichten en contacten meebrengen uit de erfgoedsector en daarbuiten. Vanuit de principes van goed bestuur streven we naar evenwichten en diversiteit, bijvoorbeeld in de verhouding man/vrouw, leeftijd en regionale spreiding.

Heden zijn lid van de vzw Histories:

Patrick Anthoni

Patrick Anthoni (°1963) werkt in het onderwijs en maakt deel uit van het bestuur en het dagelijks bestuur van Heemkunde Gouw Antwerpen (de koepelvereniging voor heemkundige, geschiedkundige en oudheidkundige kringen in de provincie Antwerpen). Zijn vrijwilligerscarrière begon in de lokale chiroleiding, waarna hij de overstap maakte naar het bestuur van Heemkundige Kring Scilla in Schilde. Daarvan werd hij voorzitter in 1999.

Daniel Bex

Daniel (Danny) Bex (°1950) is sinds 2005 voorzitter van Familiekunde Brussel. Hij heeft meer dan 50 jaar ervaring in het plaatselijke en regionale verenigingsleven.

Bart Blomme

Bart Blomme (°1959) is IT-leerkracht en ondervoorzitter van Heemkring Ten Mandere in Izegem. Hij maakt deel uit van hun redactieploeg bij het opmaken van het tijdschrift en verzorgt de tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief. Verder is hij verantwoordelijk voor hun website. Bart maakt tevens deel uit van het bestuur van Heemkunde West-Vlaanderen waar hij de nieuwsbrief verzorgt. Hij is bestuurslid van de Vriendenkring Izegemse Musea en bestuurslid van de West-Vlaamse Gidsenkring afdeling Mandeldal.

Luc Chalmet

Luc Chalmet (°1949) is voorzitter van Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas. Als professor aan de universiteiten Gent en Antwerpen doceerde hij in vakdomeinen operationeel beheer en Applicaties en integratie van beheersystemen. Continu verbeteren met respect voor mensen is zijn drijfveer.

Annelies Coenen

Annelies Coenen werkt sinds 2009 als archivaris voor de dienst Digitalisering en Digitale Valorisering van het Algemeen Rijksarchief. Daar is ze onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie van het digitaliseringslabo en –projecten, de zoekwebsite ‘Zoeken in het Rijksarchief’ en de digitale vrijwilligerswerking (o.a. DemoGenVisu).

Geertje Cools

Geertje Cools (°1976) is historica en werkt als freelance gids en educatief medewerker voor diverse musea en organisaties. Geertje zet zich ook als vrijwilliger in bij Histories om zorg te dragen voor het erfgoed van jeugdbewegingen in Vlaanderen, en jeugdbewegingen als erfgoed in de kijker te zetten.

Jolien Verroeye

Jolien Verroeye is coördinator van Cultuurregio Leie Schelde waaronder Erfgoedcel Leie Schelde actief is. Die cultuurregio omvat daarnaast ook een bibliotheeksamenwerking van 8 gemeenten ten zuidwesten van Gent die ook rond bovenlokale cultuur nauw samenwerken. Sinds 2021 is er ook een IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) opgestart.

Maite De Beukeleer

Maite De Beukeleer (°1995) studeerde geschiedenis en cultuurmanagement en werkt in de Maurits Sabbebibliotheek (KU Leuven). Ze zet zich in haar vrije tijd breed in voor verschillende erfgoedorganisaties en is steeds op zoek naar een volgend project. Momenteel werkt ze rond vrouwen in familiegeschiedenis.

Wivina De Bus

Wivina De Bus (°1982) is werkzaam als marketingverantwoordelijke voor drie Hasseltse Musea: het Modemuseum Hasselt, het Jenevermuseum en Het Stadsmus. Ze is gebeten door de communicatiemicrobe: haar hart gaat sneller slaan door sterke communicatie die nieuwe doelgroepen aantrekt of bestaande doelgroepen verder enthousiasmeert voor cultuur en erfgoed.

Ronny Debbaut

Ronny Debbaut (° 1960) is ondervoorzitter van de heemkring Bos en Beverveld (Beernem) en bestuurslid van het Historisch Genootschap van het Meetjesland. Hij is ook sinds 2017 lid van het dagelijks bestuur van afdeling Meetjesland van Familiekunde Vlaanderen en hoofdredacteur van het genealogisch tijdschrift Vlaamse Stam.

Brecht Demasure

Brecht Demasure (°1987) werkt voor het Centrum Agrarische Geschiedenis (vzw CAG) en is collectiebeheerder van de Collectie Bulskampveld, het voormalige landbouw- en ambachtenmuseum van de Provincie West-Vlaanderen. Brecht was jarenlang bestuurslid van de heemkundige kring in zijn herkomstgemeente Ingelmunster. Hij maakte ook deel uit van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van Heemkunde Vlaanderen voor zij opging in Histories vzw.

Wilfried Devoldere

Wilfried Devoldere is voorzitter bij Familiekunde Vlaanderen en voorzitter voor de regionale afdeling Mandel-Leie (arr. Kortrijk en Roeselare). Hij is ook ondervoorzitter van het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek in Kortemark-Handzame. Daarnaast is hij voorzitter van de heemkring Valère Arickx en de vereniging “Maten van Peegie”.

Felix Goossens

Felix Goossens (° 1955) is jurist en historicus. Hij is bestuurslid bij Heemkring Campenholt (Kampenhout), secretaris bij Heemkring Ter Ham (Steenokkerzeel) en werkend lid voor de Hertogelijke Kring voor Heemkunde van Aarschot.

Janna Lefevere

Janna Lefevere werkt als coördinator bij k.ERF, de erfgoeddienst van de intergemeentelijke organisatie Cultuurnetwerk Kempen. Janna is in haar vrije tijd actief binnen vzw Pas-sage, een organisatie die zich onder andere inzet voor de verhalen en het erfgoed verbonden aan de Geelse gezinsverpleging.

Elizabeth Mensah

Elizabeth Mensah is socioloog en jurist met een specialisatie in migratierecht. Ze is tewerkgesteld bij het Federaal Migratiecentrum. Haar engagement bij Histories vzw is vooral gericht op het vergroten van de aandacht voor de evolutie van onze cultuur en de integratie van de diverse culturele gebruiken van alle gemeenschappen in onze regio.

Rombout Nijssen

Rombout Nijssen (°1964) werkt voor het Belgische Rijksarchief, als rijksarchivaris in Hasselt. Hij verricht onderzoek naar de geschiedenis van Limburg en publiceert en vertelt daar graag over. Hij is actief bij Heemkunde Nieuwerkerken en bij Hobbyarcheologie Limburg, een vereniging voor metaaldetectoristen.

Nadia Nsayi

Nadia Nsayi (°1984) studeerde politieke wetenschappen. Ze was beleidsmedewerker Congo bij de ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen en de vredesbeweging Pax Christi Vlaanderen. Sinds 2019 werkt Nadia als curator beeldvorming bij het Museum aan de Stroom (MAS). Ze is co-curator van de expo ‘100 x Congo, een eeuw Congolese kunst in Antwerpen’. In 2020 verscheen haar boek ‘Dochter van de dekolonisatie’.

Werner Peene

Werner Peene (°1951) is gepensioneerd psychiatrisch verpleegkundige en is al sinds zijn kindertijd gefascineerd door lokale geschiedenis, heemkunde, archeologie en familiegeschiedenis. Dat vertaalt zich in een jarenlang engagement als medeoprichter van de Heemkundige Kring Gestella (Gistel), bestuurslid bij Heemkundige Kring Graningate (Middelkerke), gids in Oudenburg en Gistel en vrijwilligerswerk bij Stichting de Bethune.

Annick Schramme

Annick Schramme is hoogleraar en opleidingsverantwoordelijke van de master in het Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen en het Leiderschap in Cultuur voor de Lage Landen-programma aan de Antwerp Management School. Ze is voorzitter van de Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) en lid van diverse bestuursraden van culturele organisaties en adviesorganen in Vlaanderen en Nederland.

Steve Severeyns

Steve Severeyns (°1983) is een geboren en getogen foorkramer. Hij is secretaris-generaal van de Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw en van de Europese Kermis Unie ESU/UFE. Als erfgoedbezieler van de kermiscultuur is Steve mede-conservator van het nationaal Kermisarchief en was hij betrokken bij verschillende erkenningsdossiers van de kermiscultuur als Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Christine Sillis

Christine Sillis werkte op de administratie van het OCMW Duffel. Sinds haar pensioen is ze actief bezig met haar passie genealogie en geschiedenis. Sinds enkele jaren is ze ondervoorzitter en secretaris van Familiekunde Vlaanderen Regio Mechelen. Daarnaast doet Christine ook vrijwilligerswerk op een boerderij.

Dries Tys

Prof. Dries Tys is hoogleraar Middeleeuwse Archeologie aan de VUB. Hij onderzoekt landschappen, stadswording en materiële cultuur uit de Middeleeuwen en is ook bezig met publieksarcheologie. Hij zetelde in de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed en de KCML en is voorzitter van Medieval Europe Research Comittee.

Tony Vaessen

Tony Vaessen (°1946) werkte in de grafische industrie maar was in zijn vrije tijd erg actief bij verschillende volkskundige verenigingen. Vandaag is hij voorzitter van Verbond Volkscultuur in de Lage Landen, voorzitter van de Stichting voor Outer en Heerd van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland en vice-voorzitter van Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden.

Etienne Van de Kauter

Etienne Van de Kauter heeft een master of accountancy (Vlekho) en was tijdens zijn loopbaan verantwoordelijk voor de geconsolideerde jaarrekening van eerst Kredietbank en later de KBC Groep. Hij gaf bovendien les bij de Tijd en gaf al gastcolleges aan de RUG en VUB. Hij is penningmeester bij Histories vzw en van Familiekunde Vlaanderen vzw.

Marc Van den Cloot

Marc Van den Cloot (°1946) is erevoorzitter en ondervoorzitter bij Familiekunde Vlaanderen, en voorzitter voor regio Kempen. Daarnaast is hij ook medestichter en bestuurder van de Heemkundige Kring van Malle, erevoorzitter van Domein de Renesse vzw en lid van diverse andere historische verenigingen. Ook is hij projectleider van het DNA-Benelux-project van Familiekunde Vlaanderen.

Paulina van der Zee

Dr. Paulina van der Zee is curator van de Etnografische Collecties van het Gents Universiteitsmuseum GUM. Ze is gespecialiseerd in de kunst van Oceanië en publiceerde onder meer over verschillende kunstuitingen van de Asmat en de naburige Kamoro van West-Papoea.

Laure Van Hoecke

Laure Van Hoecke is historica en filosofe en is al jaren actief als erfgoedvrijwilliger bij de Erfgoedcel Mechelen. Ze werkte voor LINCvzw en Mediawijs en is nu aan de slag als onderwijstechnoloog bij de KU Leuven waar ze de transitie naar blended leren ondersteunt.

Harry Vanderhenst

Harry Vanderhenst (°1955) is voorzitter van de Hoge Gilderaad der Kempen, een koepelorgaan van een zeventigtal Kempense oude schuttersgilden. Daarvoor was hij afdelingshoofd grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken, gebouwen, …) en werkte hij enkele jaren als waarnemend secretaris voor de stad Hoogstraten.

Els Veraverbeke

Els Veraverbeke is de conservator – curator van het Huis van Alijn, museum van het dagelijks leven. Zij is historicus gespecialiseerd in dagelijks leven, mentaliteits- en emotiegeschiedenis en museologie. Momenteel voert zij onderzoek naar de impact van hedendaags verzamelen in sociaal-historische context.