Familieboek Vlaamse molenaars. Ruim 2200 verwante molenaars, molenmakers en molenvrienden

Door: Lieven Denewet

Het Familieboek Vlaamse Molenaars toont onderlinge (aan)verwantschappen tussen ruim 2200 molenaars, molenmakers en molenvrienden aan, vooral in West-Vlaanderen, maar ook in de aangrenzende gebieden (Oost-, Frans- en Zeeuws-Vlaanderen). Het genoemde aantal ‘ruim 2200’ kan gemakkelijk met enkele honderden aangevuld worden. We konden immers ook al verwantschappen aantonen met de wijdvertakte molenaarsfamilies Mariman (Waasland), Spruyt (westelijk deel van de provincie Antwerpen) en Van Lierde (zuidelijk deel van Oost-Vlaanderen, noordelijk deel van Henegouwen en het westelijk deel van Vlaams-Brabant).

Deze studie is het product van een (meelgerelateerde) kruisbestuiving tussen molinologen en genealogen. Wat hen bindt is hun passie(-vrucht en -zucht). Helaas resulteert dit wel eens in soms wereldvreemde exploten. Molinologen kunnen zodanig gebeten zijn door hun molenmicrobe dat ze molens beschouwen als op zich staande constructies die doorheen de eeuwen diverse gedaanteverwisselingen ondergingen. De historisch-maatschappelijke context waarin de molens tot stand kwamen en evolueerden (in aantallen, productiecapaciteit, toepassingen,…) komt veel te weinig aan bod.

Genealogen focussen zich, haast per definitie, vooral op hun eigen familie. Velen stellen hun opzoekingen naar de levensdata (geboorten, huwelijken, overlijdens) van hun directe voorouders als einddoel. Slechts voor weinigen vormen deze ‘kapstokgegevens’ de aanzet tot verder onderzoek naar hun levensomstandigheden, op basis van hun beroepsactiviteit, hun gezondheid, de mislukkingen of het welslagen van de oogsten, de vredes- en oorlogsperiodes. Men dient niet de historie te herschrijven, maar men kan wel de levensstandaard van de eigen voorouders nagaan door bijvoorbeeld de boedelbeschrijvingen van het sterfhuis te bestuderen.

Bestelinformatie

Neem contact op met Lieven Denewet: denewet.molens@telenet.be

 

Canon van Puurs

Op 31 december hield de gemeente Puurs op te bestaan en werd het een deelgemeente van Puurs-Sint-Amands. Het geschikte moment voor Louis Callaert om het allereerste globale overzicht van ontstaan tot samengaan te schrijven. Louis Callaert was mede-oprichter van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant en publiceerde talrijke werken.

Deze eerste canon van een Vlaamse gemeente vertelt de geschiedenis van Puurs, Kalfort, Breendonk, Liezele en Ruisbroek op een unieke wijze: 50 ankerpunten van het terugtrekken van de zee in ver vervlogen tijden tot een 21-eeuwse citymarketing.

Daartussen komen Romeinen en vele andere Europese legers langs, en gaat het onder andere over het ontstaan van parochies en afzonderlijke gemeenten, het belang van onderwijs en industrialisatie, de bouw van forten en een kanaal, de vernieling in 1914 van Liezele, het imago van asperges of bier, de overstromingen en de bouw van een theaterzaal.

Hoofdstuk 50 + 1

Het selecteren en uitschrijven van deze 50 verhalen met hun rode draden bleek te omvangrijk om nog te publiceren in 2017. Tegelijk werd iedereen verrast door de aankondiging van een nieuwe vrijwillige fusie op 1 januari 2019.

De gemeente zal beginnen aan een nieuw hoofdstuk en ook de canon werd uitgebreid met een hoofdstuk 51: de hereniging van Puurs met Oppuurs en Liezele met Lippelo, en met Sint-Amands, ontstaan uit het domein van Baasrode en tot op de dag van vandaag in de Franstalige Wikipedia ‘également connu sous le nom de Saint-Amand-lez-Puers‘ zoals destijds op postkaarten en aan het station. De naam is zelfs opgenomen in de lijst met vertalingen van Belgische gemeenten om het verschil te maken met 2 gelijknamige dorpen in Wallonië en 21 in Frankrijk.

31 december 2018 is dus voorlopig de laatste iconische datum en meteen het perfecte eindpunt voor deze allereerste globale geschiedenisoverzicht van Puurs en zijn deelgemeenten.

Afhalen of bestellen.

Het boek is vlot leesbaar voor iedereen, telt 180 pagina’s A4-formaat met meer dan 250 foto’s en illustraties en is te koop voor €26,10 bij de auteur, Europastraat 14 of bij www.shopmybooks.be.