De kadasterkaarten van Popp. Een sleutel tot je lokale geschiedenis

Voor de meeste Vlaamse gemeenten zijn de negentiende-eeuwse Poppkaarten een unieke bron voor de lokale geschiedenis. Van 1842 tot aan zijn dood in 1879 publiceerde Philippe Christian Popp de kadasterkaarten van zo’n 1.800 Belgische gemeenten. In Vlaanderen is de publicatie voor zowat elke gemeente beschikbaar, alleen de provincie Limburg en het arrondissement Turnhout werden niet gepubliceerd. Het detail van de kaarten (op perceelniveau) en de bijkomende informatie in de leggers geven ons vandaag een beeld van hoe die gemeente er in het midden van de negentiende eeuw uitzag.

Op deze vormingsavond wordt eerst de achtergrond van het kadaster en van de Poppkaarten geschetst, en worden de toepassingsmogelijkheden voor historisch onderzoek toegelicht. Daarna volgt een workshop waarop de aanwezigen zelf met de Poppkaarten en -leggers aan de slag kunnen.

Doelgroep

Dit is een cursus voor lokale erfgoedorganisaties en individuele heem- en familiekundigen die een basiskennis over de bronnen in kwestie wensen te verwerven (niet voor gevorderden).

Lesgever

Wouter Ronsijn (Universiteit Gent)

Praktisch

De cursus vindt plaats op de onderstaande data en locaties. Het gaat telkens om dezelfde vorming die op verschillende locaties wordt georganiseerd. Tijdens de cursus ontvang je cursusmateriaal en een drankje.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via onderstaand inschrijvingsformulier. Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste via hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of 015 20 51 74.

Data en locaties

 • Dinsdag 23 april 2019, 14u00 tot 16u00 | Heemmuseum Het Molenijzer, Heuvel 41B, 2580 Putte i.s.m. Heemkring Het Molenijzer, Familiekunde Vlaanderen regio Mechelen & Kempens Karakter
 • Dinsdag 23 april 2019, 19u00 tot 21u00 | Heemmuseum Het Molenijzer, Heuvel 41B, 2580 Putte i.s.m. Heemkring Het Molenijzer, Familiekunde Vlaanderen regio Mechelen & Kempens Karakter
 • Maandag 27 mei 2019, 14u00 tot 16u00 | Erfgoedhuis Hof ter Welle, Anna Piersdreef 2, 9120 Beveren-Waas i.s.m. Erfgoecel Waasland, gemeente Beveren & Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren
 • Maandag 27 mei 2019, 19u00 tot 21u00 | Erfgoedhuis Hof ter Welle, Anna Piersdreef 2, 9120 Beveren-Waas i.s.m. Erfgoecel Waasland, gemeente Beveren & Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren – Deze sessie is volzet. We hanteren hiervoor een wachtlijst en contacteren je wanneer er een plaats vrij komt.
 • Maandag 3 juni 2019, 19u00 tot 21u00 | Lokaal De Zorge, Moerkerkse Steenweg 194, 8310 Brugge i.s.m. Brugs Ommeland – Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Heemkunde West-Vlaanderen & Familiekunde Vlaanderen regio Brugge – Deze sessie is volzet. We hanteren hiervoor een wachtlijst en contacteren je wanneer er een plaats vrij komt.

Teksten schrijven? Een fluitje van een cent!

“Ieder vogeltje zing zoals het gebekt is.” Toch?

Maar… van zodra we de pen ter hand nemen om u of een andere persoon te berichten over deze of gene gebeurtenis, dan gebeurt er – zeer ongemerkt en als vanzelf, als in: ‘automatisch’ – iets merkwaardigs, dat zich manifesteert in de schrijfattitude van de auteur van de pennenvrucht waarover sprake in het begin van deze zin – als u zich dat nog voor de geest kunt halen, in deze meanderende stroom van zichzelf uitkristalliserende taalkundige constructies-met-handvatten.

Pardon?

Uiteraard was vorige zin een voorbeeld van hoe het vooral niet moet. Maar veel mensen verstarren als ze iets moeten schrijven. Ze knauwen zenuwachtig aan hun pen, trommelen met hun vingers en rollen met hun ogen, gaan de krant lezen en vertonen ander uitstelgedrag. Als het er dan toch van komt, veranderen ze als bij toverslag van gedaante en persoonlijkheid. Ze drukken zich plotseling wollig uit, gebruiken veel en moeilijke woorden en rijgen de ene bijzin na de andere aan elkaar. Het resultaat is dan vaak een woorden- en zinnenbrij die zelfs de meest volhardende lezer afschrikt. Herkenbaar?

Maar: schrijven is ook (en vooral) een kwestie van techniek. Het goede nieuws is dat u kunt leren schrijven. We hebben het dan niet over grammaticaal correcte constructies, maar over vlot leesbare, heerlijke heldere zinnen leren formuleren. Die samen een tekst vormen die uw lezer aanspoort om iets te doen. Naar uw tentoonstelling of locatie te komen bijvoorbeeld. Of om meer informatie op te vragen. Hij of zij voelt zich aangesproken, en wil meer te weten komen over project of plannen. Dat wilt u toch ook?

In deze korte cursussen krijgt u een heleboel kant-en-klare, meteen toepasbare tips. Bovendien moet u ook echt zelf de handen uit de mouwen steken. U gaat met andere woorden aan de slag met uw eigen tekstmateriaal, en dat van anderen. Want leren schrijven doet u… al doende.

Over de docent

Roel Daenen (°1974) studeerde geschiedenis aan de UGent en de Universidade nova de Lisboa. Hij heeft een grote voorliefde voor literatuur en taal, en strips in het bijzonder. Roel werkt als manager communicatie, pers en partnership voor FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Hij is hoofdredacteur van twee bladen: faro en Stripgids. Daarnaast schrijft hij voor een aantal andere bladen en kranten en geeft hij ook geregeld les. Heerlijk heldere taal is een van zijn stokpaardjes.

Organisatie

Deze cursussen zijn een organisatie van Erfgoed in de Praktijk. Dit is het gezamenlijk vormingsaanbod van Histories, FARO, Herita, Stichting Open Kerken en Davidsfonds. In het kader van een aantal evenementen (Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open Kerkenweekend en Nacht van de Geschiedenis) organiseren deze partners nu al een paar jaar laagdrempelige avondcursussen die de deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten n.a.v. die erfgoedevenementen.

Doelgroep

Dit is een cursus voor erfgoedorganisaties en deelnemers die lokaal een erfgoedevenement willen organiseren en die een basiskennis over dit thema wensen te verwerven.

Tijdstip

19u00 – 22u00

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de workshop(s) via onderstaand inschrijvingsformulier. Deelnemen kost 5 euro per vormingsavond. Tijdens de vorming ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE95 7370 4813 2958 BIC KRED BE BB op naam van Histories met als vermelding ‘teksten schrijven + naam deelnemer’. Voor meer informatie kan je terecht bij Daphné Maes op daphne.maes@historiesvzw.be of op 015/20.51.74.

Data en locaties

Maandag 25 maart Wolsack (grote zaal), Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen
Lokale partner: Herita
Woensdag 27 maart Bibliotheek Beernem  (Marichalzaal), C. Marichalstraat 1, 8730 Beernem
Lokale partner: Cultuur– en erfgoedraad Beernem
Maandag 1 april Engelenburcht, Kruineikestraat 3, 3150 Tildonk, Lokale partner: Belevingscentrum ’14-’18 van Provincie Vlaams-Brabant — Deze cursus is geannuleerd.
Dinsdag 2 april De Markthallen, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad
Dinsdag 23 april Stedelijke Musea Sint-Niklaas, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas
Lokale partner: SteM

Orde in je documenten. Mappenstructuur als middel tegen chaos

Je leeft in een wereld van digitale documenten. De interessante documenten wil je bijhouden, maar zonder digitale mappen dreigt het snel te verzanden in chaos. Je vindt verslagen of foto’s van je eigen activiteiten niet gemakkelijk terug. Zeker als je met meerdere personen je weg wil vinden in alle documenten van je organisatie, moet je werken met een logische structuur. Ooit wil je de documenten doorgeven aan iemand anders, maar dan niet alles door elkaar. Hoe zorg je ervoor dat je systeem duurzaam is? En waar moet je dan op letten?

In deze vorming krijg je tips en tricks voor een betere digitale mappenstructuur. We hebben niet alleen aandacht voor het maken van een goede ordening, maar ook voor het overschakelen naar een betere werking.

Doelgroep

Dit is een cursus voor iedere organisatie die documenten digitaal bewaart. Je verwerft een basiskennis voor een betere werking.

Praktisch

De cursus vindt plaats op de onderstaande data en locaties. Het gaat telkens om dezelfde vorming die op verschillende locaties wordt georganiseerd. Tijdens de cursus ontvang je cursusmateriaal en een drankje.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via bit.ly/2SmRyyO. Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste via hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of 015 20 51 74.

Data en locaties

 • Woensdag 6 maart 2019, 14u00 tot 16u30 | VC Poincaré, J. Stormestraat 131/18, 8790 Waregem
 • Woensdag 27 maart 2019, 19u00 tot 21u00 | GC Warande, Opperstraat 31, 1770 Liedekerke i.s.m. Erfgoed Pajottenland Zennevallei & Heemkring Liedekerke – VOLZET (Wachtlijst)
 • Woensdag 27 maart 2019, 19u00 tot 21u00 | Heemerf de Waaiberg, Waaiberg 1, 2460 Kasterlee i.s.m. Erfgoed Noorderkempen & Heemkundige Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen
 • Donderdag 28 maart 2019, 19u30 tot 21u30 | Kasteel Mariagaarde, Torenzaal, Kasteelstraat 10, 3840 Hoepertingen i.s.m. Erfgoed Haspengouw
 • Dinsdag 2 april 2019, 14u00 tot 16u30 | Belga, boven het AMVB, Arduinkaai 28, 1000 Brussel – VOLZET (Wachtlijst)
 • Donderdag 13 juni 2019, 15u00 tot 17u00 | Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas i.s.m. Erfgoedcel Waasland