Ontdek het 18de- en 19de-eeuwse criminele verleden uit regio Brugge

Diefstal, agressie, brandstichting, en nog zoveel meer misdrijven passeerden dagelijks de revue in 18de– en 19de-eeuwse rechtbanken. Wat was de aanleiding? Wie had wat gezien of gehoord? Ondervragingen van getuigen en verdachten waren cruciaal in het verloop van een proces. Niet alleen toen, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek vandaag vertellen deze bronnen ons erg veel. Welke sociale groepen vinden we terug? Welke economische activiteiten werden uitgeoefend? Hoe gingen mensen met elkaar om – met hun buren, beroepsgenoten, familieleden, en vreemden? Maar ook over de evolutie van het taalgebruik kunnen deze bronnen ons bijvoorbeeld belangrijke inlichtingen verschaffen. Dit, en nog zoveel meer, wil het project Getuigenissen onderzoeken. En om dit project te kunnen realiseren, kunnen we jouw hulp gebruiken!

Samen met Histories vzw en het Rijksarchief werken verschillende onderzoeksdisciplines aan de Vrije Universiteit Brussel (geschiedenis, sociologie, taalkunde en criminologie) aan dit digitaliserings- en transcriptieproject. Dit project loopt gedurende vijf jaar (2019-2024) en stelt 18de– en 19de-eeuwse getuigenverhoren en ondervragingen van verdachten, bewaard in diverse archieven in België, online ter beschikking om door jou en andere vrijwilligers te laten transcriberen (lezen en uittikken). Deze interessante en veelzijdige bronnen digitaliseren opent niet enkel mogelijkheden tot nieuw wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor genealogen, lokale historici en een breed publiek met interesse voor het dagelijks leven in de voorbije eeuwen.

Wil je deelnemen? Dat kan! Ga binnenkort als vrijwilliger aan de slag met authentieke bronfragmenten uit de 18de-eeuwse schepenbank Brugge en de 19de-eeuwse correctionele rechtbank van Brugge. Later voegen we ook nog bronfragmenten uit andere regio’s toe.

Benieuwd? Kom dan zeker naar ons lanceringsevenement op donderdagavond 23 mei 2019 om 19u in het Rijksarchief Brugge (Predikherenlei 4A). Verschillende partners komen het project, de bronnen en het platform toelichten. Daarna kan je nog napraten met een drankje. Wees er zeker bij! Deelname is gratis, maar graag inschrijven via getuigenissen@vub.be.

Ook wie niet bij de lancering aanwezig kan zijn, kan zelf aan de slag met de historische getuigenissen. Meer info? Bezoek onze website en volg ons via Facebook en Twitter.

Website: www.getuigenissen.org

facebook.com/getuigenissen

twitter.com/getuigenissen

Netwerkdag voor erkende metaaldetectoristen

2800 erkende metaaldetectoristen. Dat is ondertussen al een behoorlijk aantal. Hoog tijd dus voor een ontmoetingsdag!

Daarom organiseren we op zaterdag 18 mei 2019 een netwerkmoment voor en door erkende metaaldetectoristen in Brussel. Een ideale gelegenheid om andere metaaldetectoristen te ontmoeten en de laatste nieuwe ontwikkelingen op het vlak van metaaldetectie en archeologie te leren kennen.

Het programma:

 • Vanaf 9u30 ontvangst met koffie en thee.
 • Doorlopend van 10u00 tot 16u00:
  • Een infomarkt met standjes van MEDEA en Histories vzw, verschillende metaaldetectieverenigingen, het agentschap Onroerend Erfgoed, het tijdschrift Ex Situ, de Vlaamse Ondernemers in Archeologie, de Archeologiedagen, …
  • Lezingen van onder andere archeologe Marleen Martens over de opgravingen in Peer, Arne Verbrugge van SOLVA over de samenwerking met erkende metaaldetectoristen, MEDEA & Histories vzw, …
  • Determinaties van gemelde vondsten door materiaalspecialisten uit uiteenlopende domeinen: aardewerk, leer, paardentuig, militaria, crashsites, loden zegels, munten, steentijd materiaal, gebruiksvoorwerpen, botmateriaal, UFO’s, …
  • Een atelier vondstenregistratie: breng je metaaldetectievondsten mee en meld ze ter plaatse
 • ’s Middags een broodjeslunch en de hele dag door warme en koude dranken

De ontmoetingsdag vindt plaats in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Meer informatie over de bereikbaarheid en het parkeren in de buurt vind je op deze pagina.

De ontmoetingsdag is gratis, maar inschrijven is verplicht. Ben je erkend metaaldetectorist, schrijf je dan in voor 6 mei via de website van Onroerend Erfgoed. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.

Buurten met erfgoed: train-de-trainer voor initiatiefnemers en trekkers van een lokaal erfgoededucatief traject

Buurten met erfgoed is een traject waarbij leerkrachten lager onderwijs en lokale erfgoedpartners een schooljaar lang actief worden gecoacht. Het doel is dat ze samen een of meerdere lessen of activiteiten ontwikkelen over/met erfgoed in de nabije omgeving van de school. Op die manier kunnen heel wat leerlingen van het derde en het vierde leerjaar kennismaken met het erfgoed in de schoolbuurt; én werken leerkrachten en erfgoedpartners tegelijk aan een basis voor verdere samenwerking.

Bent u ook op zoek naar een manier om erfgoed en onderwijs lokaal te verbinden? En wil je ook graag een dergelijk coachingstraject opstarten in jouw gemeente of regio? Dan is deze train-de-trainer vorming geknipt voor jou!

In de training vertrekken we van de vraag: ‘Hoe pak je een traject Buurten met erfgoed aan?’ Het is een intensief traject dat heel wat impact kan genereren, maar dat tegelijk ook wel wat engagement van leerkrachten en erfgoedpartners vraagt. Hoe stimuleer en motiveer je hen daartoe?

Deze vorming ondersteunt initiatiefnemers en trekkers van een traject Buurten met erfgoed door:

 • hen voor te bereiden op de te nemen stappen in het traject,
 • ideeën en tips uit te wisselen over de communicatie van Buurten met erfgoed, de coördinatie en opvolging van het traject,
 • hen te trainen in het gebruik van activerende werkvormen,
 • ondersteunende theorie aan te reiken zoals Cultuur in de Spiegel.

De train-de-trainer start met een startdag. Vervolgens voorzien we drie opvolgsessies. Daar wordt ingegaan op bepaalde onderdelen in het traject Buurten met erfgoed en kunnen telkens ervaringen uitgewisseld worden over de stappen die deelnemers al zelf hebben gezet.

De vorming richt zich naar lokale trekkers die een Buurten met erfgoed-traject willen opstarten in de loop van het schooljaar 2019-2020.

De vorming bestaat uit vier bijeenkomsten: een startdag (hele dag) en drie opvolgsessies (namiddagen). Deze bijeenkomsten worden begeleid door Chris Ferket (Mooss vzw), en betrokken partners.

De train-de-trainer is een organisatie van de stuurgroep Buurten met erfgoed: CANON Cultuurcel, Cera, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling(Departement Omgeving), Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei, FARO, Herita, Histories, Mooss, en Provincie Oost-Vlaanderen.

www.buurtenmeterfgoed.be

Praktisch

Startdag: maandag 29 april 2019, van 9u30 tot 16u (uitgesteld naar een later tijdstip)

Opvolgsessie 1: donderdag 26 september 2019, van 13u30 tot 16u

Opvolgsessie 2: donderdag 5 december 2020, van 13u30 tot 16u

Opvolgsessie 3: donderdag 13 februari 2021, van 13u30 tot 16u

Locatie: FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Inschrijven

Stuur een e-mail naar stuurgroep@buurtenmeterfgoed.be, met als vermelding ‘inschrijving train de trainer 2019’. Maximum 12 aantal deelnemers.

Deelnameprijs: 50 euro (dit is de totaalprijs voor alle bijeenkomsten, incl. broodjeslunch tijdens de startdag en syllabus).

Graag meer informatie? Stel gerust uw vraag aan Hildegarde Van Genechten (hildegarde.vangenechten@faro.be), 02 213 10 60, of Daphné Maes (daphne.maes@historiesvzw.be).

Stap mee in ons pilootproject en leer je collectie beter kennen en waarderen

Wil je een verhaal vertellen over je collectie, maar weet je niet welke stukken belangrijk zijn om te tonen? Wil je bewijzen dat je collectie de moeite waard is? Histories ontwikkelt momenteel een instrument waarmee vrijwilligers op een eenvoudige manier en aan de hand van een duidelijke handleiding, hun collectie kunnen beoordelen. Je kan bij ons ook altijd terecht voor meer informatie of een begeleiding op maat om je erfgoed naar waarde te schatten.

De uitwerking van dit instrument kadert binnen de oproep ‘Pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed’ van de Vlaamse overheid. Histories werkt een van deze pilootprojecten uit en stelde dit ook voor op het symposium ‘Gewikt en gewogen’ op 26 maart 2019, samen met de Britse museum- en erfgoedconsulente Caroline Reed, gekend van haar ‘Reviewing Significance 3.0’, waarop ons instrument is gebaseerd.

Van april tot juli 2019 loopt er een testfase van het project waar je zelf ook aan kan deelnemen. Wil je meestappen in deze testfase en je collectie beter leren kennen? Stel jezelf kandidaat door te mailen naar info@historiesvzw.be met als onderwerp ‘Testfase Waarderen’ en misschien kan jij dan binnenkort aan de slag gaan met ons waarderingsinstrument!

Meer informatie?

Gewikt en gewogen. Vlaanderen waardeert cultureel erfgoed

Reviewing Significance 3.0

Gezocht: nazaten van Pieter Bruegel de Oude

In 2019 viert Vlaanderen het leven en de tijd van Pieter Bruegel naar aanleiding van de 450ste verjaardag van zijn dood. Een indrukwekkende reeks tentoonstellingen en evenementen zal de wereld tonen wat voor uitzonderlijk kunstenaar hij was, en hoe invloedrijk hij was tijdens zijn leven.

Om dit feest extra luister bij te zetten zijn Toerisme Vlaanderen en Histories op zoek naar (verre) nazaten of verwanten van Breugel. Dat Pier den Drol gelinkt kan worden aan David Teniers, is geen geheim, maar misschien is je buurman, vriend of collega ook wel familie van deze Brabantse kunstschilder? In de eerste plaats zijn we op zoek naar mensen die via hun stamboom nazaat zijn van Bruegel, bij voorkeur natuurlijk in rechtstreekse lijn.

Interesse of vragen? Alle hulp is welkom! Mail Maarten Larmuseau via maarten.larmuseau@historiesvzw.be of Jan Geypen via jan.geypen@historiesvzw.be.

Help lokaal, alledaags of genealogisch erfgoed zichtbaarder te maken op Wikipedia!

Erfgoedvrijwilligers schrijven graag, dat is geweten. Ze doen dat in een tijdschrift of jaarboek, op hun website en … ook op Wikipedia? Wie echt de ambitie heeft om zijn erfgoed bij een breed publiek bekend te maken, kan niet om Wikipedia heen. Toch?

Mensen zoeken én vinden tegenwoordig heel veel informatie op Wikipedia: dat is algemeen geweten. Deze informatie wordt geleverd door vrijwilligers en staat altijd gratis ter beschikking. Toch merken we dat erfgoedvrijwilligers vaak niet staan te springen om een bijdrage te leveren. Koudwatervrees?

Geen leden meer

Als belangrijkste tegenargument wordt regelmatig aangehaald dat, als alle informatie online staat, mensen geen reden meer hebben om lid te worden van je vereniging. Dat de digitale omwenteling uitdagingen meebrengt voor uitgevers van tijdschriften of boeken kunnen we niet ontkennen. Maar in het argument zit een misvatting verborgen. Een tijdschriftartikel bevat namelijk niet dezelfde informatie als een encyclopedisch artikel. Het is zeker niet de bedoeling om de inhoud van je tijdschrift zomaar, en zonder meer, te kopiëren naar Wikipedia.

Dit onderscheid sterkt ons in de overtuiging dat Wikipedia, in plaats van een gevaarlijke concurrent, wel eens een interessante (en complementaire) bondgenoot kan zijn voor je vereniging om een breed en divers publiek warm te maken voor je erfgoed. Een Wikipediapagina heeft immers bronverwijzingen nodig, en die kunnen ook verwijzen naar het tijdschrift of de website die je vereniging publiceert.

Onbekend maakt onbemind 

‘Ja maar’, horen we dan. ‘Ik heb daar geen tijd voor want ik heb nu al te weinig tijd voor mijn vereniging. En ik weet niet eens hoe ik daaraan moet beginnen. Ik heb ook al gehoord dat de vrijwilligers achter Wikipedia je bijdrage kunnen verwijderen, waardoor al je inspanningen voor niets zijn geweest.’

Aan tijd kunnen we je jammer genoeg niet helpen. Maar aan de overige problemen wil Histories, in samenwerking met Wikimedia België, graag een mouw passen. Wil je graag starten op Wikipedia maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Kan je wat begeleiding of cursus gebruiken? Laat het ons weten! Heb je al ervaring met Wikipedia? Positief/negatief? Deel ze gerust, we zijn er zeer benieuwd naar! We staan namelijk te popelen om jullie te begeleiden in deze boeiende ontdekkingsreis om samen erfgoed meer zichtbaarheid te geven op Wikipedia!

Interesse of vragen? Mail Rob Bartholomees via rob.bartholomees@historiesvzw.be

Wat kan Histories voor jou doen?

Via een gevarieerd aanbod versterkt Histories vzw de werking rond genealogie, heemkunde, lokaal erfgoed en cultuur van alledag in Vlaanderen en Brussel. Erfgoedvrijwilligers kunnen onze hulp inschakelen in hun zoektocht naar nieuwe ideeën, oplossingen voor knelpunten en tips en tricks om hun dagelijkse werking te stroomlijnen. Histories staat klaar met advies en begeleiding rond registratie, beheer, sensibilisering, vrijwilligers werven en tal van andere aspecten. Interesse, een vraag of een concreet idee? Contacteer ons dan zeker via info@historiesvzw.be.