Terugblik webinar Histories 2.0. Stel je nu kandidaat voor onze consultatiecirkels!

Op zaterdag 16 mei 2020 kon je bij Histories een online webinar volgen over Histories 2.0. Daarin blikten we terug op het eerste werkingsjaar van onze organisatie en lichtten we onze nieuwe plannen voor de komende jaren toe. Wie niet kon deelnemen kan de presentatie herbekijken, zowel de powerpoint als de opname van de live presentatie.

In de presentatie lichten we ook het concept van de consultatiecirkels toe (rond 13 minuten en 40 seconden) en gaan we in op de 5 cirkels die we speciaal voor het nieuwe strategische plan organiseren (rond 1 uur en 12 minuten).

De komende weken gaan we in kleine groepjes tijdens kleine online bijeenkomsten op zoek naar oplossingen en ideeën voor de volgende thema’s:

1/ Hoe leiden we meer mensen toe naar onderzoek?

 • Rond welke thema’s willen we werken?
 • Hoe motiveren we (nieuwe) vrijwilligers om deel te nemen?
 • Met welke partners gaan we in zee?
 • Welke actieve rol kunnen vrijwilligers spelen in wetenschappelijk onderzoek?
 • Hoe kunnen vrijwilligers hun kennis en kunde maximaal inzetten?

2/ Hoe werken we samen rond gemeenschappelijke instrumenten?

 • Welke overkoepelende initiatieven zijn nuttig?
 • Hoe activeren we vrijwilligers om bestaande instrumenten te gebruiken?
 • Hoe maken we bestaande informatie toegankelijk?
 • Hoe zorgen we samen voor een duurzaam beheer?

3/ Hoe kunnen we vrijwilligers meer met elkaar verbinden?

 • Hoe kunnen we leren van elkaar en inspirerende ervaringen delen?
 • Welke formats zijn hiervoor geschikt?
 • Hoe kunnen we samenwerken?
 • Hoe maken we van ons Festival een feest van en voor vrijwilligers?

4/ Hoe kunnen we jullie online aanwezigheid vergroten? 

 • Hoe kunnen we content beter online krijgen?
 • Welke digitale media en tools willen we daarvoor inzetten?
 • Welke diensten of coaching kunnen jullie daarbij gebruiken?
 • Kiezen we voor radicaal digitaal of publiceren we ook op papier?
 • Kunnen we hier samen rond experimenteren?

5/ Hoe zorgen we voor meer kruisbestuiving in het erfgoedveld?

 • Welke synergie is er mogelijk tussen onze gemeenschappen?
 • Met welke thema’s of instrumenten kunnen we samen aan de slag?
 • Hoe slaan we de brug naar onderwijs?
 • Hoe werken we samen met professionele actoren in binnen- en buitenland?

Wil je ook deelnemen? Inschrijven kan tot en met dinsdag 19 mei.

Medewerkers

Eva Wuyts | Coördinator

015 80 06 31

eva.wuyts@historiesvzw.be

 

Michel Baghuis | Stafmedewerker ICT

015 80 06 38

michel.baghuis@historiesvzw.be

 

Dominique Barri | Administratief medewerker

015 80 06 33

dominique.barri@historiesvzw.be

 

Rob Bartholomees | Stafmedewerker

015 80 06 32

rob.bartholomees@historiesvzw.be

 

Jan Geypen | Stafmedewerker

015 80 06 39

jan.geypen@historiesvzw.be

 

Frauke Hens | Administratief en ondersteunend medewerker

015 80 06 34

frauke.hens@historiesvzw.be

 

Emmy Julliams | Administratief medewerker

015 80 06 36

emmy.julliams@historiesvzw.be

 

Maarten Larmuseau | Senior wetenschappelijk onderzoeker

015 80 06 41

maarten.larmuseau@historiesvzw.be

 

Daphné Maes | Stafmedewerker

015 80 06 40

daphne.maes@historiesvzw.be

 

Katelijne Nolet | Projectcoördinator Medea

015 80 06 42

katelijne.nolet@historiesvzw.be

 

Frea Vancraeynest | Stafmedewerker

015 80 06 35

frea.vancraeynest@historiesvzw.be

 

Hendrik Vandeginste | Consulent

015 80 06 37

hendrik.vandeginste@historiesvzw.be

 

Gen-iaal Erfgoed

Gen-iaal erfgoedIn 2017 werd in Koksijde bij toeval een Laat-Merovingische bewoning en grafveld opgegraven. Vandaag blijven nog enkele cruciale vragen onbeantwoord: zo is er geen informatie over de verwantschapsrelaties tussen de individuen binnen de site, hun afkomst en hun link met andere West-Europese populaties in die periode en vandaag. Histories, KU Leuven en Abdijmuseum Ten Duinen zullen hier met de steun van Onroerend Erfgoed via een synthese-onderzoek een antwoord op trachten te geven.

Zes maanden lang onderzocht een team archeologen de middeleeuwse locatie van de leprozerie ‘Hooge Siecken’ in Ieper. Voor het eerst in Vlaanderen wordt een groot deel van zo’n domein opgegraven en krijgen we een beeld van de inrichting voor middeleeuwse ziekenzorg in een Vlaamse grootstad. Histories zal daarbij deelnemen aan het stuk ‘Internationaal genetisch onderzoek op de aangetroffen skeletten’.

MamaMito

MamaMitoStamboomonderzoek is vandaag de dag nog veeleer een mannenzaak, toch wordt onze familiegeschiedenis ook mee gevormd door onze voormoeders. Via het Citizen Science Project MamaMito vind je snel je weg naar die ‘verloren’ voormoeders.

Aan de hand van een handige webapplicatie ontdek je de wereld van stamboomkunde en vind je zowel online als in archieven de geschiedenis van je voormoeders. Opgelet, het is zeer verslavend!

Met de ontwikkeling van maternale stamreeksen kan je zo verre verwanten vinden.

Daarnaast maak je ook kans om na te gaan hoeveel overeenkomsten er nog zijn in jullie mitochondriaal DNA. Het unieke aan dit stukje DNA is dat het alleen wordt overgedragen van moeder op kind.

Neem jij ook een duik in oude documenten op zoek naar je voormoeders?

Ontdek MamaMito op http://www.mamamito.be

Project Y

Onderzoek veilig het mannelijke Y-chromosoom voor uw genealogie

 

 1. Wat bieden wij?
 • Bepaling van de evolutionaire lijn (haplogroep) en familiale lijn (haplotype) van het Y-chromosoom, uitgevoerd door de KU Leuven en weergegeven in een certificaat
 • Opsporing van biologische verwantschappen in paternale lijn met andere deelnemers aan ‘Project Y’ (en zijn voorgangers bij Familiekunde Vlaanderen)
 • Garantie van privacy en ethisch databeheer
 1. Hoe kan deze Y-chromosomale test de genealoog helpen?
 • Juridische stamlijn tussen gekende verre verwanten biologisch verifiëren
 • Biologische verwantschappen op genealogische tijdschaal bepalen tussen naamgenoten, daar waar archiefonderzoek geen aansluiting biedt
 • Nieuwe onverwachte verwantschappen vinden met andere deelnemers
 • De evolutionaire weg van de stamlijn

Legende figuur: Voorbeeld van een familienaamonderzoek waarbij zes mannen (cirkels) uit drie verschillende familiestammen hun Y-chromosoom hebben onderzocht. De kleuren geven de Y-chromosomale varianten weer van elk individu in de stambomen.

 1. Hoe deelnemen?
 • Lees onze deelnemingsvoorwaarden op https://dna-benelux.eu
 • Vul het inschrijvingsformulier in op https://dna-benelux.eu en stuur dit samen met uw stamboom door naar dna@historiesvzw.be
 • Heeft u reeds uw Y-chromosoom laten onderzoeken bij een extern bedrijf? Dan kunt u uw gegevens gratis laten opnemen als aan de externe deelnemingsvoorwaarden voldaan wordt. Een aangepast inschrijvingsformulier is hierbij voorhanden op https://dna-benelux.eu.

 1. Wist je dat?
 • Dit project is gekend als ‘citizen science’ waarbij burgers via hun stamboomgegevens en DNA-overdracht bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van dit project worden gebruikt voor academisch onderzoek rond genetisch genealogie, uitgevoerd door KU Leuven en Histories vzw (verantwoordelijke: Maarten Larmuseau).
 • De resultaten van dit project en het internationaal genetisch genealogisch onderzoek worden besproken in de column ‘Verborgen in het DNA’ van Vlaamse Stam, het driemaandelijkse tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen.
 • ‘Project Y’ is de opvolging van genetisch genealogische projecten bij Familiekunde Vlaanderen: Benelux DNA-Project, DNA België en DNA Oud-Hertogdom Brabant

Meer informatie: alle vragen over Project Y kunnen gestuurd worden naar dna@historiesvzw.be

Drie dossiers op weg naar erkenning op Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed

Histories begeleidt momenteel drie erfgoedgemeenschappen bij het in kaart brengen van hun erfgoed en het formuleren van borgingsacties om hun erfgoed een duurzame toekomst te geven. Het gaat om het Historisch Schutterswezen in Vlaanderen, het Wiezen in Vlaanderen en de Sint-Gummarusprocessie in Lier. Op 15 april 2019 dienen zij een aanvraag in om hun erfgoed te laten erkennen als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. De aanvraag gebeurt binnen het vernieuwde ICE-reglement en bijhorend nieuw platform.

Wil je meer weten over wat een erkenning als immaterieel cultureel erfgoed precies inhoudt en wat je moet doen om zo’n erkenning in de wacht te slepen? Histories staat voor je klaar met advies op maat, neem dus zeker contact met ons op via info@historiesvzw.be.

Meer informatie

Immaterieel cultureel erfgoed

www.immaterieelerfgoed.be

Wat kan Histories voor jou doen?

Via een gevarieerd aanbod versterkt Histories vzw de werking rond genealogie, heemkunde, lokaal erfgoed en cultuur van alledag in Vlaanderen en Brussel. Erfgoedvrijwilligers kunnen onze hulp inschakelen in hun zoektocht naar nieuwe ideeën, oplossingen voor knelpunten en tips en tricks om hun dagelijkse werking te stroomlijnen. Histories staat klaar met advies en begeleiding rond registratie, beheer, sensibilisering, vrijwilligers werven en tal van andere aspecten. Interesse, een vraag of een concreet idee? Contacteer ons dan zeker via info@historiesvzw.be.