Vacature: beroepsinlevingsstage projectmedewerker MEDEA

Histories is een jonge dienstverlenende organisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere mensen en organisaties die vanuit passie zorg dragen voor erfgoed.

Sinds 2019 biedt Histories ook een thuis aan MEDEA (vondsten.be). Dit project wil met vereende krachten een overzicht geven van archeologische metaalbodemvondsten in Vlaanderen. Via deze databank maken we niet alleen deze artefacten maar ook het belangrijke werk van metaaldetectoristen zichtbaar en toegankelijk voor onderzoekers, erfgoedwerkers en liefhebbers.

Ben je gebeten door metaaldetectie of archeologie? Ondersteun je graag de mensen die op zoek zijn naar metalen bodemvondsten en wil je hen helpen om hun objecten en kennis te registreren en te delen? Wil je al doende leren en zo ervaring en een netwerk opbouwen? Dan is een betaalde stage van zes maanden bij Histories wellicht iets voor jou.

Gedurende een half jaar leer je bij ons vaardigheden en competenties die jouw kans op een job in de erfgoedsector versterken. Als voltijds medewerker werk je samen met de projectcoördinator aan de uitbouw en bekendmaking van het project MEDEA. Daarnaast ondersteun je individuen en gemeenschappen die werken rond metaaldetectie en archeologie en maak je ook kennis met andere initiatieven binnen Histories.

De volledige vacature vind je hier.

Interesse?

Stuur ten laatste op 13 augustus je cv en motivatiebrief per e-mail naar vacature@historiesvzw.be met vermelding van ‘BIS MEDEA’. Het is belangrijk dat je in deze brief duidelijk maakt wat jouw verwachtingen zijn van de stage, welke vaardigheden je wil inzetten en hoe deze stage past in jouw loopbaanontwikkeling.

Op basis van deze motivatie en het curriculum vitae, wordt een eerste selectie gemaakt. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een digitaal gesprek op 21 augustus. In de week voorafgaand aan het gesprek maken ze ook een thuisopdracht die moet ingediend worden vóór 20 augustus.

Indien je nog vragen hebt over deze vacature kan je contact opnemen met ons via info@historiesvzw.be.

Vacature: beroepsinlevingsstage archiefmedewerker

Histories is dé dienstverlenende erfgoedorganisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere mensen en organisaties die vanuit passie zorg dragen voor cultureel erfgoed.

Als fusieorganisatie heeft Histories een dubbele uitdaging op het vlak van informatiebeheer. Ten eerste erfden we het archief van onze voorlopers. Hoe gaan we hiermee om? Wat bewaren we, wat herbestemmen we eventueel en hoe organiseren we de verhuis van die documenten op een efficiënte manier? Ten tweede werken we volop aan een digitale archiveringsstrategie voor onze nieuwe documenten en beelden. Hoe zorgen we ervoor dat die informatie goed beschreven wordt en toegankelijk blijft? Zijn dit vragen waar je graag mee een antwoord op wil bieden? Dan is een beroepsinlevingsstage bij Histories misschien iets voor jou.

Gedurende een half jaar kan je je vaardigheden als archivaris verder ontplooien en concrete ervaring opdoen die jouw kans op een job in de cultureel-erfgoedsector versterkt. Als voltijds medewerker werk je mee een beleid uit voor archief- en documentbeheer, het bepalen van bewaarstrategieën voor analoog en digitaal archief, het opmaken van een archievenoverzicht, het inventariseren van het historisch archief en de verhuis naar een nieuwe bewaarplaats. Daarnaast maak je ook kennis met andere initiatieven binnen Histories.

De volledige vacature vind je hier.

Interesse?

Stuur ten laatste op 21 juli 2020 je cv en motivatiebrief per e-mail naar vacature@historiesvzw.be met een duidelijke vermelding van ‘kandidatuur archiefmedewerker’. Het is belangrijk dat je in deze brief duidelijk maakt wat jouw verwachtingen zijn van de stage, welke vaardigheden je wil inzetten en hoe deze stage past in jouw loopbaanontwikkeling.

Op basis van deze motivatie en het curriculum vitae, wordt een eerste selectie gemaakt. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een digitaal gesprek op 29 juli 2020. In de week voorafgaand aan het gesprek maken ze ook een thuisopdracht die moet ingediend worden vóór 26 juli 2020.

Indien je nog vragen hebt over deze vacature kan je contact opnemen met info@historiesvzw.be.

Vacature: Ben je gebeten door genealogie? Kandideer dan voor een betaalde stage bij Histories \ MamaMito

Histories is een jonge dienstverlenende erfgoedorganisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere mensen en organisaties die vanuit passie zorg dragen voor cultureel erfgoed.

Ben je gebeten door genealogie of stamboomkunde? Ondersteun je graag de mensen die op zoek zijn naar hun voorouders? Histories is op zoek naar een voltijds medewerker voor een periode van zes maanden. In het kader van een beroepsinlevingsstage (BIS) word je betrokken bij de dienstverlening en ondersteuning van individuen en gemeenschappen die meewerken aan het burgerwetenschapsproject MamaMito.

Gedurende een half jaar leer je bij ons vaardigheden en competenties die jouw kans op een job in de cultureel-erfgoedsector versterken. Als voltijds medewerker word je betrokken bij de dienstverlening en ondersteuning van individuen en gemeenschappen die werken rond genealogie. Naast inhoudelijke dienstverlening draai je ook mee in de algemene werking van Histories met een focus op projectondersteuning.

Wat heb je ons te bieden?

 • Je beschikt over een (master)diploma.
 • Je leest vlot oude handschriften en archiefstukken.
 • Je vindt snel en efficiënt je weg doorheen genealogische databanken. Een stamboom opstellen is voor jou piece of cake.
 • Je hebt interesse in cultureel erfgoed en de mensen achter dit erfgoed, je kan overweg met mensen en kan sociale situaties goed inschatten.
 • Je beschikt over goede communicatieve en redactionele vaardigheden, correcte spelling en grammatica is essentieel.
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands. Kennis van Latijn en Frans zijn een plus.
 • Je kan zelfstandig werken maar ook in team.
 • Je werkt resultaatgericht en nauwgezet. Ook zit het in je DNA om problemen aan te pakken wanneer ze zich stellen.
 • Je hebt zin voor initiatief en een hands-on aanpak. Daarnaast neem je ook vlot verantwoordelijkheid op en ben je een goede planner.
 • Flexibiliteit is part of the job binnen een dienstverlenende organisatie, dit schrikt je niet af.
 • Je kan overweg met kantoorsoftware zoals onder andere tekstverwerkers. Heb je daarnaast ook kennis over Drupal, dan heb je een streepje voor.

Wat biedt Histories?

Histories is een jonge dienstverlenende erfgoedorganisatie waar mensen en organisaties met een passie voor cultuur van alledag, lokaal erfgoed of genealogie terecht kunnen voor ondersteuning op maat. Bij Histories krijg je de kans om op korte termijn veel ervaring op te doen en al doende te leren hoe de Vlaamse erfgoedwereld in elkaar zit. Bovendien leer je hoe je de brug kan slaan tussen vrijwilliger en universiteit.

We bieden jou een professioneel begeleidingskader op maat met een ervaren team dat inzet op jouw begeleiding. Je wordt tewerkgesteld op het kantoor in Mechelen.

We bieden (maximaal) 6 maanden een overeenkomst aan voor een voltijdse beroepsinlevingsstage (37u30/week). De financiële vergoeding is afhankelijk van je leeftijd en bedraagt minimum 796,90 euro per maand aangevuld met een sociaal abonnement voor woon-werkverkeer.

Je krijgt de mogelijkheid om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te verwerven door je competenties te ontwikkelen, een breed netwerk uit te bouwen en concrete ervaring op te doen binnen een dienstverlenende organisatie die vrijwilligers ondersteunt in de uitvoering van hun erfgoedtaken.

Een snelle start is gewenst, bij voorkeur al op 23 maart 2020.

Interesse?

Stuur ten laatste op 17 maart 2020 je cv en motivatiebrief per e-mail naar vacature@historiesvzw.be met een duidelijke vermelding van ‘BIS Histories MamaMito’. Het is belangrijk dat je in deze brief duidelijk maakt wat jouw verwachtingen zijn van de stage, welke vaardigheden je wil inzetten en hoe deze stage past in jouw loopbaanontwikkeling.

Op basis van deze motivatie en het curriculum vitae, wordt een eerste selectie gemaakt. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een gesprek in Mechelen op 19 maart 2020.

Indien je nog vragen hebt over deze vacature kan je contact opnemen met frauke.hens@historiesvzw.be. Meer info over Histories kan je vinden op www.historiesvzw.be

Meer informatie over het takenpakket

Om de brug te slaan tussen vrijwilligers en de academische wereld, zet Histories sterk in op burgerwetenschapsprojecten. Eentje daarvan is MamaMito (www.mamamito.be).
MamaMito heeft tot doel om het brede publiek aan te sporen hun maternale stamreeksen op te stellen (in plaats van enkel hun klassieke paternale lijn), deze uit te breiden en beschikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek. Deelnemers leveren onder begeleiding en onder grondige kwaliteitscontrole hun stamreeksgegevens in op zoek naar verwante koppels in maternale lijn. Dit levert een unieke en kwalitatieve database op met nieuwe gegevens voor historisch demografisch onderzoek. 200 genealogische koppels van maternale verwanten die voldoen aan vooropgestelde voorwaarden zullen vervolgens uitgenodigd worden voor een genetisch onderzoek om de koppeling tussen de stamreeks met het mitochondriale DNA te maken. Deze koppeling zal de deelnemers bijkomende informatie verschaffen over hun maternale stamreeks en zal de academici het mogelijk maken hun interdisciplinaire onderzoeksvragen te beantwoorden en innoverende maatschappelijk relevante toepassingen te realiseren binnen de forensische en biomedische wetenschappen, sociobiologie en historische demografie.

Het is aan jou om de kwaliteitscontrole van de ingevoerde stamreeksgegevens te verrichten. Daarenboven begeleid je deelnemers in hun zoektocht naar hun voormoeders. Je antwoordt snel en correct op vragen die toekomen via e-mail of sociale media. Je verleent hand- en spandiensten tijdens de MamaMito-vormingen en -samenkomsten. In latere instantie voer je actieve promotie voor het project en leg je je ook toe op de nodige nazorg; kon iedereen zijn ei wel kwijt binnen MamaMito? Sporadisch draag je ook je steentje bij aan andere (burgerwetenschaps)projecten onder de vlag van Histories.

Vacature: Buurten met erfgoed zoekt trekker met stuwkracht! (m/v/x)

Heb je zin om leerkrachten, leerlingen en lokale erfgoedpartners met elkaar te verbinden? Samen te onderzoeken hoe we maatschappelijke uitdagingen kunnen aangaan? Deze mensen te coachen bij een inspiratietraject? Stel je dan nu kandidaat als deeltijds projectmedewerker. Buurten met erfgoed verbindt secundaire scholen en lokale erfgoedpartners rond een lokale uitdaging. Ze worden een schooljaar lang actief gecoacht gedurende een uniek traject. Samen onderzoeken ze hoe een lokale uitdaging op het vlak van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, lokale economie, mobiliteit, architectuur, veiligheid, cultuur, diversiteit, solidariteit en armoede … in de loop der jaren evolueerde. Vervolgens verkennen ze mogelijke oplossingen om in de toekomst met deze uitdaging op een duurzame en respectvolle manier om te gaan. Buurten met erfgoed is een traject van denken én doen: leerlingen, leerkrachten, directies en betrokken partners verdiepen zich in een lokale uitdaging, en ontdekken dat ze wel degelijk een verschil kunnen maken door de handen in elkaar te slaan. Leerdoelen m.b.t. erfgoed, burgerschap en duurzaamheid staan voorop, maar evengoed meer vakspecifieke doelen komen aan bod.

Opdracht

In de periode 2019-2021 ontwikkelt Buurten met erfgoed een methodiek in een aantal pilootscholen, om die vervolgens uit te dragen naar het secundair onderwijs en het erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel.
Om deze pilootprojecten in goede banen te leiden zoeken we een krachtige trekker die zeer vertrouwd is met het onderwijs, die veel oog heeft voor samenwerking, die mensen weet te verbinden rond de thema’s erfgoed en duurzaamheid en die meer dan klaar is voor een nieuwe uitdaging.

We verwachten dat je als trekker de samenwerking aangaat met meerdere secundaire scholen (diverse netten en types) verspreid over Vlaanderen en met hen én lokale partners activiteiten voor leerlingen uitwerkt. In nauwe samenwerking en overleg met de stuurgroep van Buurten met erfgoed ontwikkel je vanuit deze pilootprojecten een methodiek die ruim kan worden uitgedragen.

De stuurgroep van Buurten met erfgoed is een partnerschap tussen CANON Cultuurcel, Cera, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (departement Omgeving), erfgoedcel VGC, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Herita, Histories, Mooss, en de provincie Oost-Vlaanderen.

Buurten met erfgoed ontwikkelde reeds een aanpak voor scholen uit het lager onderwijs: www.buurtenmeterfgoed.be.

Profiel

Je hebt ervaring in het secundair onderwijs als leerkracht, projectmatig, of in een overkoepelende of ondersteunende dienst. Je hebt een bachelor- of masterdiploma.
Je bent thuis in de wereld van eindtermen en leerplannen, en weet informatie die je daarover nodig hebt vlot te vinden.
Kennis van Cultuur in de Spiegel is een pluspunt.
Je hebt affiniteit met onroerend, roerend en immaterieel cultureel erfgoed, en met het thema duurzaamheid.
Je hebt kennis van en/of ervaring met educatieve werkvormen en methodieken.
Je zal je regelmatig moeten verplaatsen, het werkterrein is Vlaanderen en Brussel; je wordt aangemoedigd daarbij gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Competenties

We zoeken een trekker die:

 •  zowel mondeling als schriftelijk vlot kan communiceren;
 • een projectplanning kan uitzetten en opvolgen;
 • mensen kan enthousiasmeren en coachen;
 • ondernemend en besluitvaardig is;
 • graag creatief denkt en werkt;
 • niet bang is om te evalueren, en om zelf te leren;
 • goed kan analyseren en synthetiseren;
 • vlot kan omgaan met de specificiteit van een schoolcontext;
 • nauw kan samenwerken met de collega’s van de stuurgroep.

Wij bieden

Een uniek traject waardoor je mee geschiedenis kan schrijven op het vlak van erfgoededucatie en educatie voor duurzame ontwikkeling.
Een deeltijds contract (2 of 2,5 dagen per week) van bepaalde duur voor 1 jaar, dat verlengd kan worden tot uiterlijk 31/12/2021.
Je start zo snel mogelijk.
Standplaats is FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel.
Naargelang opleiding en ervaring wordt de functie ingeschaald op niveau L1/paritair comité 329.01. Relevante ervaring kan tot max. 4 jaar worden meegerekend.
Maaltijdcheques, groepsverzekering, woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
Detachering is bespreekbaar (bachelor maximaal 11 jaar anciënniteit; master maximaal 2 jaar anciënniteit).

Selectie

Richt je motivatiebrief en cv per e-mail, uiterlijk op 27 januari 2020, en met als onderwerp ‘vacature Buurten met erfgoed’ aan:
Jeroen Walterus, zakelijk directeur
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
jobs@faro.be
De sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld volgens het privacybeleid van FARO dat raadpleegbaar is via https://faro.be/privacybeleid.
Indien je positief bericht ontvangt, word je uitgenodigd voor een selectieproef en -gesprek op vrijdag 7 februari 2020 bij FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel.

Wens je meer info, of heb je vragen? Je kan contact opnemen met:
Hildegarde Van Genechten, hildegarde.vangenechten@faro.be, 02 213 10 71 Daphné Maes, daphne.maes@historiesvzw.be, 015 20 51 74

Histories zoekt een algemeen coördinator (m/v/x) – voltijds

Reageren tot en met 19 mei 2019
Uiterlijke indiensttreding op 15 september 2019

Histories vzw is een erfgoedorganisatie die begin 2019 uit de startblokken schoot. Binnen het Cultureel-erfgoeddecreet neemt Histories de dienstverlenende rol op voor zowel genealogie en lokaal erfgoed/heemkunde als voor cultuur van alledag. Histories vormt het resultaat van een intensief fusietraject, waarbij Familiekunde Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen en LECA met een open vizier de krachten bundelen. Als nieuwe speler in het erfgoedveld vertrekt Histories vanuit de expertise en netwerken die door deze organisaties werden opgebouwd om een hedendaagse en geïntegreerde erfgoedwerking neer te zetten, die de noden en verwachtingen van haar stakeholders invult.

In Vlaanderen en Brussel zijn vele duizenden personen en verenigingen op uiteenlopende manieren actief rond of betrokken bij genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Zij vormen het hart en de motor van Histories. Van de Vlaamse overheid heeft Histories de opdracht om deze zeer uitgebreide en diverse doelgroep actief te ondersteunen rond erfgoed. In de praktijk doet Histories dat via een gevarieerde en doordachte dienstverlening, die op begeleiding, kennisdeling en netwerking is gericht. Laagdrempeligheid en maatwerk staan daarbij voorop. Zo zorgt Histories ervoor dat genealogen, heemkundigen en traditiedragers toegang hebben tot een arsenaal aan kennis en kunde, waarmee ze hun omgang met erfgoed extra impulsen kunnen geven. Om elk onderdeel van haar werking van een stevig inhoudelijk fundament te voorzien bouwt Histories via gegevensverzameling en onderzoek participatief nieuwe inzichten rond genealogie, heemkunde, lokaal erfgoed en cultuur van alledag op.

Histories werkt niet alleen voor en met erfgoedvrijwilligers, maar maakt er ook een punt van om méér mensen bij genealogie, heemkunde, lokaal erfgoed en cultuur van alledag te betrekken. Door de zichtbaarheid van haar werkingsdomeinen op zo veel mogelijk manieren te vergroten wil Histories niet alleen het belang ervan onderstrepen, maar vooral ook enthousiasmeren en activeren. Histories ent zich op elk moment ten volle in de hedendaagse diverse samenleving: het stimuleren van een open dialoog en respect staan steeds voorop. Daarnaast werkt Histories graag en veel samen met partnerorganisaties die via hun werking met genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag in aanraking komen. Via het verknopen en verbinden van expertise zet Histories in op schaalvergroting en schakelt ze zich in sterke professionele netwerken.

Profiel

Als algemeen coördinator van Histories zet je jouw schouders onder een dynamische werking rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag in Vlaanderen en Brussel. Door voortdurend bruggen te bouwen tussen alle betrokkenen zet je in op een relevant aanbod, veerkrachtige  structurele netwerken en een breed draagvlak. Je werkt daarvoor samen met de 14 medewerkers van Histories. Vanuit een hedendaags organisatiemodel waarin wisselwerking en gedeelde verantwoordelijkheid centraal staan, bouw je Histories verder uit tot een sterke speler binnen de erfgoedsector, die flexibel inspeelt op vragen, noden en uitdagingen.

Verantwoordelijkheden

 • Je bent eindverantwoordelijk voor de algemene werking van Histories.
 • Je geeft leiding aan het volledige team en bouwt met hen een slagkrachtige structurele werking uit die via een gelaagd en duurzaam aanbod vorm krijgt. Je bewaakt de samenhang tussen de verschillende werkingslijnen en benut kansen om te verbinden, bij te sturen en te vernieuwen.
 • Je stuurt het team aan op een manier die enthousiasmeert en motiveert. Je weet de sterktes en competenties van de medewerkers optimaal in te zetten en creëert kansen om die verder te ontplooien.
 • Via deelname aan overleg, netwerking en internationalisering onderhoud je contacten met partners binnen en buiten de erfgoedsector.
 • Binnen de krijtlijnen van de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid grijp je nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen aan om de interne processen én de dienstverlening rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag verder te versterken.
 • Je verzekert een vlotte dialoog tussen het bestuur, de medewerkers en de achterban van Histories.

Competenties

 • Je bent in staat om in te spelen op een veranderende beleidscontext en nieuwe ideeën en concepten en kan die vatten in een krachtige en toekomstgerichte visie en strategie.
 • Genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag vormen voor jou geen onbekend terrein. Je kan de vrijwilligerswerking rond erfgoed naar waarde schatten en begrijpt hoe het maatschappelijke belang van deze drie domeinen via een gerichte dienstverlening vergroot en verbreed kan worden.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met coachend leidinggeven en kan de werking van Histories via een participatieve aanpak naar een optimaal niveau tillen.
 • Je koppelt een planmatige aanpak aan een hands on-mentaliteit en schakelt daardoor makkelijk tussen beleid, dagelijkse werking en praktijk.
 • Je hebt een analytische geest en financieel inzicht.
 • Je houdt de vinger aan de pols van wat er op digitaal vlak beweegt en kan vlot overweg met courante computerprogramma’s.
 • Je hebt oog voor diversiteit en stelt een inclusieve werking voorop.
 • Jouw enthousiasme en open blik steken anderen aan.
 • Je communiceert helder en foutloos en weet je toon en stijl af te stemmen op je doelpubliek. Ook in het Frans en Engels druk je je vlot uit.
 • Je hebt een masterdiploma of een gelijkwaardig niveau op basis van opgebouwde ervaring.
 • Occasioneel avond- of weekendwerk vormt voor jou geen punt.

Histories hecht veel belang aan het bevorderen van gelijke kansen. Jouw kwaliteiten zijn belangrijker dan je leeftijd, gender, fysieke beperking of nationaliteit.

Aanbod
Histories biedt je een voltijds contract van onbepaalde duur aan, met verloning volgens paritair comité 329.01. Aanvullend krijg je een dertiende maand, maaltijdcheques, en een woon/werkvergoeding zoals wettelijk voorgeschreven (fietsvergoeding – terugbetaling openbaar vervoer – tussenkomst in vervoer met eigen wagen).
Histories werkt momenteel gedecentraliseerd vanuit Mechelen, Gent en Merksem. Je hoofdwerkplaats wordt in onderling overleg bepaald.

Interesse
Herken je jezelf in de rollen en verantwoordelijkheden in deze vacature? Mail dan je motivatiebrief en een gedetailleerd CV naar vacature@historiesvzw.be.
Reageren kan tot en met zondag 19 mei 2019.

Op basis van een eerste selectie wordt in de vierde week van mei een gespreksronde georganiseerd.
Kandidaten die hierna weerhouden worden, nemen aansluitend deel aan de verdere selectie.

Je datum van indiensttreding bepalen we in onderling overleg. Uiterlijk 15 september 2019 vervoeg je het team van Histories als algemeen coördinator.

Vragen?

Voor meer info over deze vacature of de werking van Histories kun je een mail richten aan vacature@historiesvzw.be.

Histories vzw
Zoutwerf 5
2800 Mechelen
www.historiesvzw.be

Vacature: projectcoördinator Medea en stafmedewerker ICT (voltijds)

Histories vzw zoekt een medewerker die enerzijds de coördinatie en uitbouw van het MEDEA-platform zal opnemen (50 %) en anderzijds de ICT-werking van Histories vzw mee ondersteunt en ontwikkelt (50%).

Organisatie

Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories vormt het vervolg op de werking van Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA en is erkend om de noden van erfgoedvrijwilligers op te vangen.

Meer informatie op www.historiesvzw.be

MEDEA is een project dat informatie over metaaldetectievondsten documenteert en ontsluit via het online platform www.vondsten.be. Het initiatief wil op die manier het potentieel van deze talrijke vondsten  voor archeologische kenniswinst en erfgoedparticipatie waarmaken. Vanaf 1 januari 2019 wordt het beheer van MEDEA overgenomen door Histories vzw. De Vrije Universiteit Brussel biedt wetenschappelijke ondersteuning, en vormt samen met overige partners uit de wetenschappelijke en erfgoedsector (Packed) de stuurgroep van MEDEA.

Meer informatie op www.vondsten.be

Functieomschrijving

Als projectcoördinator (50 %) ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de ontwikkeling van MEDEA, hét ontsluitingsproject voor archeologische metaaldetectievondsten in Vlaanderen.

Je volgt hierbij de uitvoering van het opgestelde actieplan nauwkeurig op (actieplan kan opgevraagd worden indien nodig) met onder meer het dagelijks beheer en verdere ontwikkeling van het platform, het monitoren van vondstmeldingen de opstart van een stuurgroep en het uitbouwen van het netwerk van detectoristen en onderzoekers rond het platform.

Je krijgt hiervoor ondersteuning en begeleiding vanuit Histories in samenwerking met de projectpartners (VUB en Packed).

Als stafmedewerker ICT (50 %) verzorg je mee de ICT-ondersteuning bij Histories. Je lost samen met je collega’s diverse ICT-problemen op binnen de organisatie zoals het beheer van databanken, websites en Sharepoint.

Functieprofiel

 • Je bent minstens in het bezit van een universitair diploma op Bachelorniveau in de Archeologie of Kunstwetenschappen en Archeologie.
 • Je kan vlot omgaan met computertoepassingen en bent bereid je in te werken in de technische aspecten van de databanken en platformen, hierbij ondersteund door collega’s binnen en buiten de organisatie.
 • Je hebt ervaring met de registratie van archeologische metaalvondsten uit diverse periodes.
 • Je hebt voldoende kennis van de wetgeving en beleid rond metaaldetectie of bent bereid je hierin in te werken.
 • Je kan je voldoende inleven in de standpunten en belangen van diverse stakeholders, van wetenschappelijk onderzoekers over lokale erfgoedinstanties tot individuele hobbydetectoristen.
 • Je toont voldoende zelfstandigheid, creativiteit en initiatief in uw werk, maar bent eveneens in staat om in team te werken, al dan niet in een trekkende rol.
 • Je bent communicatief ingesteld en vlot ter pen.
 • Je bent stressbestendig, werkt zorgvuldig en planmatig.

Aanbod

 • Een voltijdse job in een dynamische, nieuwe organisatie met veel kansen tot zelfontplooiing
 • Contract van bepaalde duur voor 1 jaar met reële kans op verlenging
 • Wedde volgens niveau op basis van wedden paritair comité 329.01 en extralegale voordelen (dertiende maand, maaltijdcheques, abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer of fietsvergoeding)

Histories vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd of afkomst.

Interesse?

Hebt u interesse voor deze vacature, bezorg dan uiterlijk op 15 februari 2019 uw kandidatuur met:

 • Sollicitatiebrief waarin u uw kandidatuur motiveert
 • Curriculum vitae waaruit blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden
 • Een kopie van uw diploma’s

U mag uw kandidatuur mailen naar Histories via info@historiesvzw.be met vermelding van ‘Vacature projectcoördinator en stafmedewerker ICT’ in de onderwerpregel.

Bijkomende informatie is op te vragen via bovenstaand mailadres of via telefoon 015/20.51.74.

Selectieprocedure

Een preselectie gebeurt op basis van de sollicitatiebrief en het cv.

Maximum 12 kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef. Nadien volgt een interview.

Histories vzw
Huis De Zalm
Zoutwerf 5
2800 Mechelen
www.historiesvzw.be