Vacature: Buurten met erfgoed zoekt deeltijdse trekker met stuwkracht! (m/v/x)

Heb je zin om leerkrachten, leerlingen en lokale erfgoedpartners met elkaar te verbinden? Samen te onderzoeken hoe we maatschappelijke uitdagingen kunnen aangaan? Deze mensen te coachen bij een inspiratietraject? Stel je dan nu kandidaat als deeltijds projectmedewerker.

Buurten met erfgoed verbindt secundaire scholen en lokale erfgoedpartners rond een lokale uitdaging. Ze worden actief gecoacht gedurende een uniek traject. Samen onderzoeken ze hoe een lokale uitdaging op het vlak van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, lokale economie, mobiliteit, architectuur, veiligheid, cultuur, diversiteit, solidariteit en armoede, … in de loop der jaren evolueerde. Vervolgens verkennen ze mogelijke oplossingen om in de toekomst met deze uitdaging op een duurzame en respectvolle manier om te gaan. Buurten met erfgoed is een traject van denken én doen: leerlingen, leerkrachten, directies en betrokken partners verdiepen zich in een lokale uitdaging, en ontdekken dat ze wel degelijk een verschil kunnen maken door de handen in elkaar te slaan. Leerdoelen m.b.t. erfgoed, burgerschap en duurzaamheid staan voorop, maar evengoed meer vakspecifieke doelen komen aan bod.

Opdracht
In de periode 2019-2021 zal Buurten met erfgoed een methodiek ontwikkelen in een aantal pilootscholen, om die vervolgens uit te dragen naar het secundair onderwijs en het erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel.

Om deze pilootprojecten in goede banen te leiden zoeken we een krachtige trekker die zeer vertrouwd is met het onderwijs; die veel oog heeft voor samenwerking, die mensen weet te verbinden rond de thema’s erfgoed en duurzaamheid en die meer dan klaar is voor een nieuwe uitdaging.

We verwachten dat je als trekker de samenwerking aangaat met meerdere secundaire scholen (diverse netten en types) verspreid over Vlaanderen en met hen én lokale partners activiteiten voor leerlingen uitwerkt. In nauwe samenwerking en overleg met de stuurgroep Buurten met erfgoed ontwikkel je vanuit deze pilootprojecten een methodiek die ruim kan worden uitgedragen. De stuurgroep van Buurten met erfgoed is een partnerschap tussen CANON Cultuurcel, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (departement Omgeving), erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Herita, Histories, Mooss, en de Provincie Oost-Vlaanderen. Het partnerschap wordt ondersteund door Cera.

Buurten met erfgoed ontwikkelde reeds een aanpak voor scholen uit het lager onderwijs: www.buurtenmeterfgoed.be.

Profiel

 • Je hebt ervaring in het secundair onderwijs, als leerkracht, of in een overkoepelende of ondersteunende dienst. Je hebt een bachelor- of masterdiploma.
 • Je bent thuis in de wereld van eindtermen en leerplannen, en weet informatie die je daarover nodig hebt vlot te vinden.
 • Kennis van Cultuur in de Spiegel is een pluspunt.
 • Je hebt affiniteit met onroerend, roerend en immaterieel cultureel erfgoed, en met het thema duurzaamheid.
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met educatieve werkvormen en methodieken.
 • Je zal je regelmatig moeten verplaatsen; je wordt aangemoedigd daarbij gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Competenties

We zoeken een trekker die:

 • zowel mondeling als schriftelijk vlot kan communiceren;
 • een projectplanning kan uitzetten en opvolgen;
 • ondernemend en besluitvaardig is;
 • graag creatief denkt en werkt;
 • niet bang is om te evalueren, en om zelf te leren;
 • goed kan analyseren en synthetiseren;
 • vlot kan omgaan met de specificiteit van een schoolcontext;
 • nauw kan samenwerken met de collega’s van de stuurgroep.

Wij bieden

Een uniek traject waardoor je mee geschiedenis kan schrijven op het vlak van erfgoededucatie en educatie voor duurzame ontwikkeling.

Een deeltijds contract (2 of 2,5 dagen per week) van bepaalde duur voor 1 jaar, dat verlengd kan worden tot uiterlijk 31/12/2021.

Je start zo snel mogelijk.

Standplaats is FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel.

Naargelang opleiding en ervaring wordt de functie ingeschaald op niveau L1/paritair comité 329.01. Relevante ervaring kan tot max. 4 jaar worden meegerekend.

Maaltijdcheques, groepsverzekering, woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Detachering is bespreekbaar (bachelor maximaal 11 jaar anciënniteit; master maximaal 2 jaar anciënniteit).

Selectie

Richt je motivatiebrief en cv per e-mail, uiterlijk op 4 april 2019, en met als onderwerp ‘vacature Buurten met erfgoed’ aan: Marc Jacobs, directeur  FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw jobs@faro.be

De sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld volgens het privacybeleid van FARO dat raadpleegbaar is via https://faro.be/privacybeleid.

Indien je positief bericht ontvangt, word je op 25 april 2019 uitgenodigd voor een selectiegesprek bij FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel.

Wens je meer info, of heb je vragen?
Je kan contact opnemen met:

Hildegarde Van Genechten, hildegarde.vangenechten@faro.be, 02 213 10 71
Daphné Maes, daphne.maes@historiesvzw.be, 015 20 51 74

Vacature: projectcoördinator Medea en stafmedewerker ICT (voltijds)

Histories vzw zoekt een medewerker die enerzijds de coördinatie en uitbouw van het MEDEA-platform zal opnemen (50 %) en anderzijds de ICT-werking van Histories vzw mee ondersteunt en ontwikkelt (50%).

Organisatie

Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories vormt het vervolg op de werking van Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA en is erkend om de noden van erfgoedvrijwilligers op te vangen.

Meer informatie op www.historiesvzw.be

MEDEA is een project dat informatie over metaaldetectievondsten documenteert en ontsluit via het online platform www.vondsten.be. Het initiatief wil op die manier het potentieel van deze talrijke vondsten  voor archeologische kenniswinst en erfgoedparticipatie waarmaken. Vanaf 1 januari 2019 wordt het beheer van MEDEA overgenomen door Histories vzw. De Vrije Universiteit Brussel biedt wetenschappelijke ondersteuning, en vormt samen met overige partners uit de wetenschappelijke en erfgoedsector (Packed) de stuurgroep van MEDEA.

Meer informatie op www.vondsten.be

Functieomschrijving

Als projectcoördinator (50 %) ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de ontwikkeling van MEDEA, hét ontsluitingsproject voor archeologische metaaldetectievondsten in Vlaanderen.

Je volgt hierbij de uitvoering van het opgestelde actieplan nauwkeurig op (actieplan kan opgevraagd worden indien nodig) met onder meer het dagelijks beheer en verdere ontwikkeling van het platform, het monitoren van vondstmeldingen de opstart van een stuurgroep en het uitbouwen van het netwerk van detectoristen en onderzoekers rond het platform.

Je krijgt hiervoor ondersteuning en begeleiding vanuit Histories in samenwerking met de projectpartners (VUB en Packed).

Als stafmedewerker ICT (50 %) verzorg je mee de ICT-ondersteuning bij Histories. Je lost samen met je collega’s diverse ICT-problemen op binnen de organisatie zoals het beheer van databanken, websites en Sharepoint.

Functieprofiel

 • Je bent minstens in het bezit van een universitair diploma op Bachelorniveau in de Archeologie of Kunstwetenschappen en Archeologie.
 • Je kan vlot omgaan met computertoepassingen en bent bereid je in te werken in de technische aspecten van de databanken en platformen, hierbij ondersteund door collega’s binnen en buiten de organisatie.
 • Je hebt ervaring met de registratie van archeologische metaalvondsten uit diverse periodes.
 • Je hebt voldoende kennis van de wetgeving en beleid rond metaaldetectie of bent bereid je hierin in te werken.
 • Je kan je voldoende inleven in de standpunten en belangen van diverse stakeholders, van wetenschappelijk onderzoekers over lokale erfgoedinstanties tot individuele hobbydetectoristen.
 • Je toont voldoende zelfstandigheid, creativiteit en initiatief in uw werk, maar bent eveneens in staat om in team te werken, al dan niet in een trekkende rol.
 • Je bent communicatief ingesteld en vlot ter pen.
 • Je bent stressbestendig, werkt zorgvuldig en planmatig.

Aanbod

 • Een voltijdse job in een dynamische, nieuwe organisatie met veel kansen tot zelfontplooiing
 • Contract van bepaalde duur voor 1 jaar met reële kans op verlenging
 • Wedde volgens niveau op basis van wedden paritair comité 329.01 en extralegale voordelen (dertiende maand, maaltijdcheques, abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer of fietsvergoeding)

Histories vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd of afkomst.

Interesse?

Hebt u interesse voor deze vacature, bezorg dan uiterlijk op 15 februari 2019 uw kandidatuur met:

 • Sollicitatiebrief waarin u uw kandidatuur motiveert
 • Curriculum vitae waaruit blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden
 • Een kopie van uw diploma’s

U mag uw kandidatuur mailen naar Histories via info@historiesvzw.be met vermelding van ‘Vacature projectcoördinator en stafmedewerker ICT’ in de onderwerpregel.

Bijkomende informatie is op te vragen via bovenstaand mailadres of via telefoon 015/20.51.74.

Selectieprocedure

Een preselectie gebeurt op basis van de sollicitatiebrief en het cv.

Maximum 12 kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef. Nadien volgt een interview.

Histories vzw
Huis De Zalm
Zoutwerf 5
2800 Mechelen
www.historiesvzw.be