Waarderen met vrijwilligers en erfgoedgemeenschappen

Heb je een collectie of immaterieel erfgoed die je wil waarderen volgens de regels van de kunst? Betrek je daar graag vrijwilligers bij? Of denk je dat een lokale erfgoedgemeenschap wel baat zou hebben bij een waarderingsoefening? Kom dan leren hoe je deze mensen kunt motiveren, inspireren en begeleiden naar een mooi resultaat.

Het afgelopen jaar gingen verschillende piloottrajecten in de cultureel-erfgoedsector met die vragen aan de slag. De deelnemers aan deze trajecten ontwikkelden een hele reeks tools én deden een schat aan praktische kennis op die ze graag met je delen.

De belangrijkste conclusie? Een goede voorbereiding is het halve werk. Tijd besteden aan het sensibiliseren en ontwerpen van een traject op maat loont echt! Tijdens deze reeks webinars ondervind je zelf hoe dat in zijn werk gaat.

Lesgevers

Medewerkers van Histories, Erfgoedcel Land van Dendermonde, Erfgoedcel Noorderkempen en Werkplaats Immaterieel Erfgoed (moderatie gebeurt door FARO)

Doelgroep

Deze vorming is gericht op erfgoedprofessionelen.

Programma

Er worden drie webinars georganiseerd die elk een aspect van het waarderen met vrijwilligers en gemeenschappen belicht. Alle sessies worden online georganiseerd via Microsoft Teams.

Sensibiliseren | 10 september 2020, 10.00 - 12.00 uur
Hoe kan je vrijwilligers enthousiast maken voor een waarderingstraject? Hoe maak je komaf met de eventuele vooroordelen? We delen ervaringen van begeleiders én deelnemers en vertellen over werkvormen met impact.

Een waarderingstraject voorbereiden | 14 september 2020, 10.00 - 12.00 uur
Hoe bereid je het traject goed voor? Wie betrek je bij de participatie? En, belangrijk, hoe zorg je ervoor dat iedereen een stem krijgt? Naast een aantal handige checklists en formulieren delen de pilootprojecten hun tips & tricks.

Een waarderingstraject modereren | 18 september 2020, 10.00 - 12.00 uur
Hoe modereer je een waarderingssessie? Hoe zorg je ervoor dat iedereen een inbreng kan doen? Wat doe je als de deelnemers het niet met elkaar eens zijn? Valkuilen, aandachtspunten en praktische hulpmiddelen passeren de revue, net als raad uit de praktijk van de concrete pilootprojecten.

Prijs

Het inschrijvingsgeld voor de hele reeks bedraagt 40 euro (standaard) of 30 euro (erfgoedsector en studenten). Na het invullen van het inschrijvingsformulier krijg je alle gegevens voor de betaling.

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan via het inschrijvingsformulier op de website van FARO (https://faro.be/kalender/waarderen-met-vrijwilligers-en-erfgoedgemeenschappen). Er kunnen max. 50 deelnemers inschrijven.

Meer informatie?
Contacteer Frea Vancraeynest op frea.vancraeynest@historiesvzw.be of op 015 80 06 35

Praktische info

Prijs
40 euro

Datum en locatie
10 september (Teams)
14 september (Teams)
18 september (Teams)

Je eigen onderzoek naar wagenmakerij

Wat een garagist betekent voor de hedendaagse burger, dat was de wagenmaker voor onze voorouders. Een wagenmaker maakte en herstelde houten karren, wagens en onderdelen zoals wielen of assen. Elk dorp in Vlaanderen had een of meerdere wagenmakerijen in de negentiende eeuw. Vooral het maken en onderhouden van boerenkarren bood veel werk aan wagenmakers op het platteland. Het ambacht van de wagenmaker stierf in de jaren 1950 een stille dood. Tegenwoordig verdwijnt ook de collectieve herinnering aan deze stiel.

Heb jij altijd al meer willen weten over de wagenmaker in je dorp of familie? Tijdens deze vorming willen we handvaten aanreiken om de wagenmakers in jouw regio en hun (familie)geschiedenis bloot te leggen. We willen mensen samenbrengen die deze interesse delen. Door vanuit verschillende standpunten te kijken, willen we een rijker verhaal brengen en antwoord bieden op eventuele obstakels tijdens het onderzoek. De resultaten van het onderzoek kan je lokaal of familiaal kenbaar maken, maar verrijken ook het beeld voor heel Vlaanderen.

Lesgevers 

Brecht Demasure (CAG), Hendrik Vandeginste (Histories), Griet Frère (CAG) 

Histories en Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) willen het belang van het wagenmakers-ambacht terug onder de aandacht brengen. In opdracht van de Vlaamse Overheid beheert CAG de Collectie Bulskampveld, een verzameling van karren, wagens, landbouwwerktuigen en ambachtelijk materiaal waarin de wagenmaker een centrale rol speelt. 

Doelgroep

Dit is een initiatief voor iedereen met interesse in het verhaal van de wagenmakerij. We hopen je warm te maken om daarna je eigen onderzoek te voeren.

Praktische informatie 

Omwille van de onzekerheid door de coronacrisis werd beslist om niet alle sessies van deze reeks meteen in te plannen. Alhoewel we liefst fysiek zouden samen komen, zijn de geplande sessies voorlopig enkel digitaal. De vorming wordt per provincie georganiseerd om beter in te spelen op de regionale verschillen. Ook willen we aftoetsen of er kan samengewerkt worden om tegelijk onderzoek te voeren. Indien je meteen aan de slag wil, of niet kan op de datum van je provincie, kan je aansluiten bij een andere sessie. De vormingsavonden vinden plaats op de onderstaande data en dit steeds van 19u tot 21u 

 • Maandag 28 september: provincie Limburg 
 • Woensdag 14 oktober: provincie Oost-Vlaanderen 
 • Dinsdag 20 oktober: provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant
 • Dinsdag 27 oktober: provincie West-Vlaanderen

Prijs 

Het inschrijvingsgeld per vormingsavond bedraagt 5 euro. Na het invullen van het inschrijvingsformulier krijg je alle gegevens voor de betaling. 

Inschrijven 

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de vormingsavond via dit inschrijvingsformulier. Tijdens (of na) de vorming ontvang je cursusmateriaal. 

Deelnemers krijgen na inschrijving een uitnodiging voor het digitaal platform. 

Gezocht 

Kan jij nog iets vertellen over het werk van je (over)grootvader als wagenmaker? Heb je foto’s, een rekeningboek of andere interessante documenten van een wagenmaker in je bezit? Heb je weet van een oude werkplaats van een wagenmaker in je buurt? Laat het weten aan Griet Frère via griet.frere@cagnet.be of tel. 016/32 36 84. 

Praktische info

Lesgevers
Brecht Demasure (CAG
Griet Frère (CAG)
Hendrik Vandeginste (Histories)

Prijs
5 euro

Datum en locatie
Maandag 28 september (webinar Limburg)
Woensdag 14 oktober (webinar Oost-Vlaanderen)
Dinsdag 20 oktober (webinar Antwerpen en Vlaams-Brabant)
Dinsdag 27 oktober (webinar West-Vlaanderen)

Help! Een nieuwe vzw-wetgeving!

Sinds 1 mei 2019 is er een nieuwe wetgeving van kracht voor vzw’s. Wat is er veranderdWat zijn de nieuwe verplichtingen? Hoe breng je jouw vzw in regel? Tegen wanneer moeten vzw’s in orde zijn? Wat zijn de basisvoorwaarden voor een gezond en haalbaar vzw-beheer? Wat betekent het dat de overheid vzw’s wettelijk als ondernemingen beschouwt? Wat zijn de voordelen om vzw te blijven/worden? Wat zijn hierbij erfgoedgerelateerde voorbeelden of aandachtspuntenJe krijgt tijdens deze infosessie een antwoord op al jouw vragen.  

Lesgever

Luk Tas is thuis in de cultuursector door zijn werkervaring als voormalig cultuurbeleidscoördinator, voormalig coördinator in een socioculturele vzw en vrijwillig bestuurder in een lokale vzw. Als medewerker bij Scwitch ondersteunt hij socioculturele organisaties in hun zakelijk beheer en is hij helemaal thuis in alle aspecten van de nieuwe vzw-wetgeving. Scwitch werd opgestart door Sociare en De Federatie voor de ondersteuning van socioculturele organisaties in hun zakelijk beheer.  

Doelgroep

(Erfgoed)verenigingen en gemeenschappen die vragen hebben over hun wettelijk statuut en de nieuwe vzw-wetgeving  

Praktisch 

Het inschrijvingsgeld per infosessie bedraagt 5 euro. U kan inschrijven via deze link en het inschrijvingsgeld betalen na ontvangst van de bevestigingsmail.

Data 

 • Woensdag 23 september 2020, 19u30-22u00: ONLINE vorming (i.s.m. Erfgoedcel Leuven)
 • Dinsdag 27 oktober 2020, 19u30-22u00: ONLINE vorming (i.s.m. Erfgoedcel Waasland)
 • Er waren reeds sessies in Turnhout (4/12/2019), Roeselare (5/12/2019) en Erpe-Mere (13/02/2020) en op 18 mei was er een online sessie. Respectievelijk waren die i.s.m. Erfgoedcel Noorderkempen, Erfgoedcel Bie-Terf, Erfgoedcel Denderland en Erfgoedcel Haspengouw.

 

Praktische info

Lesgever

Luk Tas (Scwitch)

Prijs

5 euro

Datum

23 september 2020 (online)
27 oktober 2020 (online)

 

Kotcafé: Hulp bij je UBO-registratie

Kotcafé:

Een bijeenkomst waar iedereen kan praten, delen, leren, … maar dan online.

 

Hulp bij je UBO-registratie 

Herinner je even vorig jaar: uiteindelijk kreeg je tot 30 september 2019 om in orde te zijn met de registratie in het UBO-register. Doelstelling daarbij is witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Voor vzw’s is dit een verplichting. 

"Fijn voor de herinnering" horen wij je denken, "maar dat is toch al een tijdje voorbij?" Echter, bij wijzigingen in je vzw moet je deze in het UBO-register aanbrengen. Maar ook bij wie niets veranderde, moet jaarlijks de informatie bevestigd worden. En dus is het misschien wel interessant om dit niet te lang te laten liggen! 

Op zich is de registratie geen groot werk, maar je moet er even tijd voor maken. Ondertussen zal het voor velen misschien ook weer zoeken zijn naar hoe het nu weer precies moet. Tijdens dit kotcafé probeer je elk voor je eigen computer om de registratie voor jouw vzw te doen. Mogelijk sporen we problemen op, zodat die later aangepakt kunnen worden. 

Doelgroep  

Voor iedereen die binnen zijn vzw de opdracht kreeg om de UBO-registratie op te volgen én dat graag dit jaar samen doet met anderen. 

Moderator

Hendrik Vandeginste (Histories vzw)

 

Praktische informatie  

Op dinsdag september om 19u-20u 

Deelnemen is gratis. Inschrijven is wel verplicht. Deelnemers krijgen na inschrijving een uitnodiging via Microsoft Teams 

Wanneer de maximumcapaciteit (15 deelnemers) bereikt wordt, pogen we de deelnemers te spreiden over zoveel mogelijk vzw’s.
Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste of hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of 015/80 06 37. 
 

Praktische info

Praktische informatie  

Op dinsdag september om 19u-20u 

Deelnemen is gratis. Inschrijven is wel verplicht. Deelnemers krijgen na inschrijving een uitnodiging via Microsoft Teams 

 

Promoot je activiteit. Het juiste kanaal voor je erfgoedverhaal

Je activiteit bekend maken bij een zo groot mogelijk publiek met een klein budget: daar droomt elke vereniging van. Met deze praktijkgerichte vorming laten we je begrijpen hoe communicatie werkt en welke communicatiekanalen voor jouw vereniging en jouw erfgoedactiviteiten het meest geschikt zijn. 

Wie is je doelpubliek? Hoe formuleer je een boodschap die beantwoordt aan de noden van je publiek?  Facebook, de UiTkalender, lokale pers, flyers, affiches, …  welke (digitale) kanalen gebruik je het best? Lesgever Toon Beullens geeft je naast goede voorbeelden van andere verenigingen ook de basis van publiekscommunicatie, én een handig overzicht van de mogelijkheden, afgestemd op een lokaal en regionaal niveau. 

Doelgroep 

Dit is een vormingsavond voor vrijwilligers en organisaties die een basiskennis willen verwerven over het promoten van erfgoedactiviteiten met een klein budget. 

Lesgever 

Toon Beullens (Publiq) 

Tijdstip, data en locaties 

De vormingsavonden vinden plaats op de onderstaande data, steeds van 19u30 tot 22u (ontvangst vanaf 19u). Het gaat telkens om dezelfde vorming die op verschillende data wordt georganiseerd. Gezien de stijgende coronacijfers organiseren we enkel nog online sessies. 

 • woensdag 21 oktober 2020 - online sessie
 • donderdag 12 november 2020 – online sessie 
 • woensdag 25 november 2020 - online sessie

De volgende twee sessies moeten helaas geannuleerd worden door de stijgende coronacijfers:

 • woensdag 28 oktober 2020 – Fort van Duffel (zaal Brasserie De Krone), Mechelsebaan 249, 2570 Duffel of online 
 • maandag 16 november 2020 – Emile Van Dorenmuseum, Henri Decleenestraat 21, 3600 Genk of online 

Organisatie 

Deze vormingsavonden worden georganiseerd door Erfgoed in de PraktijkDat is het gezamenlijk vormingsaanbod van Histories, FARO, Herita, PARCUM en Davidsfonds. In het kader van een aantal erfgoedevenementen (Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open Kerkenweekend, Nacht van de Geschiedenis) organiseren deze partners al een aantal jaren laagdrempelige avondcursussen die de deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten naar aanleiding van deze erfgoedevenementen. 

Prijs 

Het inschrijvingsgeld per vormingsavond bedraagt 5 euro. Na het invullen van het inschrijvingsformulier krijg je alle gegevens voor de betaling. 

Inschrijven 

Inschrijven is verplicht en kan tot een dag voor de vormingsavond via dit inschrijvingsformulier. Tijdens (of na) de vorming ontvang je cursusmateriaal.  

Meer informatie? 

Contacteer Rob Bartholomees via rob.bartholomees@historiesvzw.be  of op 015/80 06 32 

 

Praktische info

Lesgever

Toon Beullens (publiq)

Prijs

5 euro

Data 

Woensdag 21 oktober (online)
Donderdag 12 november (online)
Woensdag 25 november (online)

 

Kotcafé: Babbel mee over de rituelen en tradities van vandaag

Zomertradities: een strandcabine aan zee

Kotcafé:

Een bijeenkomst waar iedereen kan praten, delen, leren, … maar dan online.

Babbel mee over rituelen en tradities van vandaag en vul de rituelendatabank van Histories aan!

Rituelen en tradities worden van generatie op generatie doorgegeven. Ze vertellen iets over onze gewoontes, identiteit en manier van leven. Ze hebben vaak een speciale betekenis (bij jou persoonlijk of voor velen) en markeren bepaalde momenten in ons leven of jaar. Rituelen kunnen dus zowel grote, feestelijke gelegenheden zijn zoals je kerstboom zetten, aan de Ramadan meedoen of je Bar Mitswa vieren. Maar evengoed kleine, alledaagse dingen zoals je vaste kop koffie ‘s ochtends of een voorleesverhaaltje voor bed. 

Rituelendatabank 

Histories brengt deze rituelen en tradities in kaart door ze op te nemen in een rituelendatabank. We vinden het belangrijk om deze databank regelmatig aan te vullen met nieuwe rituelen en tradities en de bestaande rituelenfiches te actualiseren. Hierbij kunnen we jouw hulp gebruiken! Tijdens een gezellige (online) cafébabbel horen we graag over allerlei tradities die je meekreeg van je ouders en met plezier doorgeeft aan je (klein)kinderen, zoals een barbecue houden of uren voor je strandcabine zitten in de zomer, verjaardagstaarten bakken opaaseieren rapen. Rituelen en tradities zijn ook onderhevig aan evoluties in de maatschappij. Ook corona speelt hier een rol: nieuwe fenomenen zoals e-peritieven en op berenjacht gaan zijn ongetwijfeld maar het topje van de ijsberg. Grote evenementen of kleine, alledaagse dingen… wij zijn benieuwd naar hoe jullie ze beleefden in deze coronatijden! Jullie vertellenwij luisteren en laten ons inspireren 

Mogen wij jou ook verwachten aan onze virtuele toog? 

  

Doelgroep 

Dit kotcafé is geopend voor iedereen, voorkennis is niet nodig. 

 

Praktische info 

Op 16 juli om 19u, vermoedelijk tot 20.30u  

Deelnemen is gratis.  Inschrijven is wel verplicht en kan via deze link. Deelnemers ontvangen na inschrijving een uitnodiging via Microsoft Teams. Je inschrijven kan tot drie dagen vóór het kotcafé.

 Voor meer informatie kan je terecht bij Frea Vancraeynest via frea.vancraeynest@historiesvzw.be of 015/80 06 35 

Praktische info

16 juli om 19u via Microsoft Teams

 

Kotcafé: Ontdek het verhaal van jenever in je buurt

Kotcafé:

Een bijeenkomst waar iedereen kan praten, delen, leren, … maar dan online.

De jeneverstokerij van… Ontdek het verhaal van sterkedrank in je buurt

Jenever is de sterkedrank van de Lage Landen. We zijn er best wel trots op. Maar achter het product zit een heel verhaal dat ook in onze eigen omgeving is geschreven. Het onderzoek naar dat verhaal gebeurt op meer dan één plaats.

Tijdens deze activiteit willen we mensen samenbrengen die interesse hebben in meer onderzoek naar jeneverproductie. We kunnen handvaten aanreiken om zelf op zoek te gaan naar wie stookte en wat gestookt werd in je omgeving. Welke bronnen kan je aanwenden om de geschiedenis stuk voor stuk bloot te leggen? Maar we kunnen ons ook beperken tot het zoeken naar antwoorden voor de vragen waarmee je geconfronteerd wordt. 

Deze activiteit maakt deel uit van het project ‘Oost-Vlaamse jeneverstokerijen’, dat erfgoed van stokerijen in kaart tracht te brengen. Ook deelnemers vanuit andere provincies kunnen aansluiten bij deze activiteit. 

Doelgroep

Dit is een initiatief voor iedereen met interesse in het verhaal van het stoken van sterkedrank in de omgeving. We hopen je warm te maken om je daarna verder te verdiepen in het nog onbekende verhaal van een jeneverstokerij. 

Praktische info 

Op 18 juni om 19u, vermoedelijk tot 20.30u 

Deelnemen is gratisInschrijven is wel verplicht via volgende link.

Deelnemers ontvangen na inschrijving een uitnodiging via Microsoft Teams.

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen vóór het kotcafé. Wanneer de maximumcapaciteit (25 deelnemers) bereikt wordt, krijgen personen die actief willen meewerken aan het project van Oost-Vlaamse jeneverstokerijen de voorkeur. Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste of hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of 015/80 06 37.

Deze activiteit is een organisatie van ETWIE, Jenevermuseum, Heemkunde Oost-Vlaanderen en Histories.  

 

Foto: Door Paul Hermans, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1808299

Praktische info

18 juni om 19u via Teams

 

Webinar Histories 2.0: Maak kennis met onze werking en geef je mening!

Het eerste werkjaar van Histories ligt intussen achter ons. We informeren je graag over de belangrijkste resultaten en projecten die in de steigers staan. Tegelijk willen we samen met jou vormgeven aan onze toekomst. Hoe dat kan, ontdek je in onze online lezing of webinar op zaterdag 16 mei om 14 uur. 

Bij Histories vinden we het belangrijk om onze gemeenschappen te informeren en een stem te geven in onze werking. Dat gebeurde een eerste keer in 2017 bij de opmaak van een beleidsplan voor de Vlaamse overheid. Daarin beschreven we wat Histories wil betekenen voor de gemeenschappen die actief zijn rond heemkunde, genealogie en cultuur van alledag.  

Wat gebeurde er sindsdien? Waar staan we nu? Hoe zal Histories verder ontwikkelen? En misschien wel het belangrijkst: hoe kan je zelf mee vormgeven aan die toekomst? In ons interactief webinar ontdek je het antwoord op deze vragen en leggen we uit hoe Histories participatie mogelijk maakt met het innovatieve instrument van consultatiecirkels. 

Dit webinar is afgelopen. Je kan de presentatie hieronder downloaden.

Inschrijven voor onze consultatiecirkels? Neem dan een kijkje op de pagina Consulatiecirkels.

Train-de-trainer Buurten met erfgoed: voor trekkers van een lokaal erfgoededucatief traject

Buurten met erfgoed  is een traject dat leerkrachten en lokale erfgoedpartners samen doorlopen. Gedurende een schooljaar ontmoeten ze elkaar en werken ze samen aan lesactiviteiten voor kinderen omtrent het erfgoed aanwezig in de buurt van de school. Want in elke buurt is een schat aan erfgoed aanwezig. Alleen is dat erfgoed niet altijd even goed gekend bij leerkrachten en leerlingen. Of dit lokale erfgoed wordt niet gezien of ‘gelezen’. In een Buurten met erfgoed-traject reiken erfgoedpartners aan scholen die erfgoedbril aan. Bekijk hier een filmpje over het recente Buurten met erfgoed-traject in Deurne.

Maar hoe start je zo’n traject in je gemeente of stad? Hoe maak je scholen hiervoor warm? En hoe betrek je (andere) erfgoedpartners? Welke stappen doorloop je vervolgens met deze groep? Hoe kom je tot concrete activiteiten voor kinderen over en met het erfgoed?

En meer nog: hoe kan je ervoor zorgen dat die activiteiten mooi toeleiden naar Erfgoeddag 2021? Want… deze Erfgoeddag-editie zal namelijk in het teken staan van het thema onderwijs.

In dit train-de-trainer-traject leren we trekkers en initiatiefnemers een volledig Buurten met erfgoed-proces uit te tekenen en effectief op te starten, zodat het kan uitmonden in schoolactiviteiten op Erfgoeddag 2021.

Deze vorming ondersteunt initiatiefnemers en trekkers van een traject Buurten met erfgoed door:

 • hen voor te bereiden op de te nemen stappen in het traject,
 • ideeën en tips uit te wisselen over de communicatie van Buurten met erfgoed, de coördinatie en opvolging van het traject,
 • hen te trainen in het gebruik van activerende werkvormen,
 • ondersteunende theorie aan te reiken zoals Cultuur in de Spiegel.

De bijeenkomsten worden begeleid door Chris Ferket (Mooss vzw) en betrokken partners.

De train-de-trainer is een organisatie van de stuurgroep Buurten met erfgoed: CANON Cultuurcel, Cera, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (Departement Omgeving), Erfgoedcel Brussel, FARO, Herita, Histories, Mooss, en Provincie Oost-Vlaanderen.

Praktisch

Voel je er wat voor, en kan je je vier bijeenkomsten vrijmaken? Dan ben je welkom op deze train-de-trainer. De vorming bestaat uit vier bijeenkomsten, een startdag (hele dag) en drie opvolgsessies (namiddagen):

 • Startdag: donderdag 5 maart 2020, van 10u tot 16u30, Arenberggebouw, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel
 • Opvolgsessie 1: donderdag 2 april 2020, van 13u30 tot 16u, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
 • Opvolgsessie 2: donderdag 30 april 2020, van 13u30 tot 16u, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
 • Opvolgsessie 3: donderdag 11 juni 2020, van 13u30 tot 16u, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Zowel het Arenberggebouw als FARO bevinden zich op wandelafstand van het station Brussel-Centraal.

Inschrijven: stuur een e-mail naar stuurgroep@buurtenmeterfgoed.be, met als vermelding ‘inschrijving train de trainer 2020’. Maximum 15 aantal deelnemers.

Deelnameprijs: 65 euro (dit is de totaalprijs voor alle bijeenkomsten, incl. broodjeslunch tijdens de startdag en syllabus).

Graag meer informatie?

Stel gerust uw vraag aan Hildegarde Van Genechten, hildegarde.vangenechten@faro.be, 02 213 10 60, of Daphné Maes, daphne.maes@historiesvzw.be.

Webinar / infosessie MamaMito: Op zoek naar onze voormoeders

Stamboomonderzoek is vandaag nog veeleer een mannenzaak; uiteraard werd onze familiegeschiedenis ook mee gevormd door vrouwelijke voorouders. Aan de hand van concrete voorbeelden leer je in deze webinar (online vormingssessie) de beginselen van het stamboomonderzoek en een moederlijke stamreeks uit te werken.
Op die manier ben je helemaal klaargestoomd om deel te nemen aan het citizen science project ‘MamaMito’ van Histories vzw, KU Leuven, VUB, meemoo en Familiekunde Vlaanderen.
In dit project wil men zo veel mogelijk burgers hun maternale stamreeksen in kaart laten brengen, gecombineerd met DNA onderzoek. Met het mitochondriaal DNA krijgt immers iedereen genetische informatie die men enkel overerft via moeder. Duik dus in je familiegeschiedenis op zoek naar jouw ‘vergeten’ voormoeders en help hierdoor de wetenschap en de genetica vooruit.

Doelgroep

Basisvorming voor starters in stamboomonderzoek (en genetische genealogie).

Ter info: je hoeft het webinar niet te volgen om deel te kunnen nemen aan MamaMito. MamaMito staat ook open voor gevorderden.

Lesgevers

Prof. dr. Maarten Larmuseau (Histories vzw en KU Leuven)
Dr. Gert Gielis (Histories vzw)

Data webinar

Woensdag 29 april 2020 (10u-12u) | VOLZET
Zaterdag 2 mei 2020 (14u-16u) | VOLZET
Woensdag 10 juni 2020 (10u-12u)
On demand, waar en wanneer je maar wil

Het webinar zal maximum anderhalf uur duren. Aansluitend is er tijd voor vragen. U kan het webinar ten allen tijde verlaten.

Inschrijven webinar

Inschrijven is verplicht en kan via dit inschrijvingsformulier. Je hoeft maar één datum te kiezen, want het gaat telkens om hetzelfde webinar. Na inschrijving krijg je van ons een link toegestuurd, die je op het gekozen moment rechtstreeks naar het webinar brengt.

Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij dr. Gert Gielis via gert.gielis@historiesvzw.be of 015 80 06 38 (tijdens de kantooruren).

Vormingen

Data en locaties vormingen

 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | Woensdag 18 maart 2020 (10u-12u): documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis, Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem (i.s.m. Familiekunde Vlaanderen) | VOLZET
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | Woensdag 18 maart 2020 (14u-16u): documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis, Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem (i.s.m. Familiekunde Vlaanderen) | VOLZET
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | Zaterdag 21 maart 2020 (10u-12u): documentatiecentrum voor stamboomonderzoek en familiegeschiedenis, Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 6, 8400 Oostende (i.s.m. Familiekunde Vlaanderen Regio Oostende) | EXTRA SESSIE
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | Zaterdag 21 maart 2020 (14u-16u): documentatiecentrum voor stamboomonderzoek en familiegeschiedenis, Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 6, 8400 Oostende (i.s.m. Familiekunde Vlaanderen Regio Oostende) | VOLZET
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | (*) Donderdag 26 maart 2020 (20u-22u): Stallingen van Hoeve Vandewalle, Boomgaardstraat 168, 8520 Kuurne (i.s.m. Davidsfonds Kuurne en heemkundige kring Cuerna)
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | Dinsdag 7 april 2020 (14u-16u): Histories, Huis De Zalm, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen | VOLZET
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | Dinsdag 7 april 2020 (18u30-20u30): Histories, Huis De Zalm, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen | VOLZET
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | (*) Donderdag 9 april 2020 (19u-21u): Kimpelkaffee in cultuurcentrum De Kimpel, Eikenlaan 25, 3740 Bilzen (i.s.m. Davidsfonds Bilzen)
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | (*) Vrijdag 17 april 2020 (20u-22u): Gemeentelijke Basisschool Welle, Welleplein 3, 9473 Welle (i.s.m. Davidsfonds Welle)
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | Zaterdag 2 mei 2020 (14u-16u): Blauwe Zaal Liberas, Kramersplein 23, 9000 Gent (i.s.m. Liberas)
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | Zaterdag 9 mei 2020 (10u-12u): Kolenmuseum, Charles Deberiotstraat 32, 3000 Leuven (i.s.m. KU Leuven) | EXTRA SESSIE
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | Zaterdag 9 mei 2020 (14u-16u): Kolenmuseum, Charles Deberiotstraat 32, 3000 Leuven (i.s.m. KU Leuven) | VOLZET
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | (*) Dinsdag 19 mei 2020 (14u30-16u30): Zaal van de nieuwe dekenij, Grauwe Torenwal 9A, 3960 Bree (i.s.m. Davidsfonds Bree)
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | (*) Dinsdag 26 mei 2020 (19u30-21u30): Parochiecentrum Sint-Martinus, Kerkstraat 2, 3980 Tessenderlo (i.s.m. Davidsfonds Tessenderlo)

Sommige vormingslocaties (o.m. Merksem, Mechelen en Tessenderlo) zijn helaas niet geschikt voor mensen die minder mobiel zijn.

Inschrijven

Deze vormingen werden geannuleerd in het kader van de preventieve Corona-maatregelen. Inschrijven is dus niet meer mogelijk.

Voor de webinars kan u uiteraard nog wel inschrijven.

Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij dr. Gert Gielis via gert.gielis@historiesvzw.be of 015 80 06 38 (tijdens de kantooruren).

Opgelet: bij lezingen gemarkeerd met een (*) – Kuurne, Bilzen, Welle, Bree en Tessenderlo – verloopt de inschrijving/organisatie via externe vormingspartners. Vormingspartners kunnen een deelnameprijs vragen.

 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | Kuurne: Inschrijven is verplicht en kan tot 20 maart 2020. Inschrijven via kuurne@davidsfonds.net of telefonisch op het nummer 0499/18 79 16. Inkom: 6 EUR voor leden van Davidsfonds en heemkundige kring Cuerna. De opbrengst van de avond wordt aan De Rijzende Ster (Internaat & Tehuis voor Bijzondere Jeugdzorg van het GO!) geschonken.
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | Bilzen: Inschrijven is niet verplicht. Meer info via bruggeman@stintelaar.be.
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | Welle: De toegangskaarten worden verkocht aan 3 euro voor Davidsfondsleden en aan 5 euro voor niet-leden. Er is geen inschrijving verplicht doch men kan kaarten bestellen op het e-mailadres davidsfondswelle@gmail.com of op het telefoonnummer van onze penningmeester Jo Mertens 053.66.92.34. De kaarten zullen dan op naam ter beschikking liggen aan de ingang. Men kan bestellen tot dat de zaal eventueel uitverkocht is.
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | Bree: Inschrijven is niet verplicht. Inkom: 3 EUR voor leden van het Davidsfonds, 5 EUR voor niet-leden. Meer info via liliane.vanbrabant@telenet.be of telefonisch op het nummer 08/920 54 33.
 • GEANNULEERD wegens COVID-19 | Tessenderlo: Inschrijven is verplicht en kan tot 25 mei 2020. Inschrijven via marijkelansloot@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0495/84 77 68 of via renlouis@skynet.be of telefonisch op het nummer 013/ 66 32 65. Inkom: 8 EUR (incl. hapje en drankje) voor leden van Davidsfonds en Markant, 12 EUR voor niet-leden. De opbrengst van de avond wordt aan een nog nader te bepalen goed doel geschonken.

Praktische info

Lesgevers

Prof. dr. Maarten Larmuseau
Dr. Gert Gielis

Data webinar

Woensdag 29 april | VOLZET
Zaterdag 2 mei | VOLZET
Woensdag 10 juni | VOLZET
Of ‘on demand’, waar en wanneer je maar wil