CoDE-X

Beknopt

CoDE-x spoort kwetsbare, moeilijke datasets over erfgoed in Vlaanderen van erfgoedvrijwilligers en –verenigingen op en voorziet hen van metadata met verwijzing naar de databron. Door ze doorzoekbaar te maken in een gemeenschappelijke databank, willen we onderzoek valoriseren en samenwerking tussen instellingen, professionele en vrijwillige vorsers stimuleren. Het traject zet ook aan tot reflectie en uitwisseling over duurzamer digitaal beheer van de data bij erfgoedvrijwilligers.

Voorbeelddata

Om te illustreren welk soort datasets we met CoDE-x willen registreren, selecteerden we tien datasets uit de databestanden van Heemkring Ten Mandere Izegem. Deze selectie schetst de uiteenlopende bronnen, thema’s, bestandsformaten en juridische beperkingen van de datasets van erfgoedvrijwilligers.

  • Bevolking 1828: een bevolkingsregister waar geen index van bestond
  • Burgerlijke stand: een overzicht van de geboorten en huwelijken in Izegem van 1796 tot 1900
  • Kranten: een overzicht van alle krantenartikelen over Izegem tussen 1896 en 1950
  • Landboek 1746: een overzicht van de eigenaars en de grootte van percelen
  • Rijksarchief Kortrijk: een overzicht van wat dit archief bezit over Izegem, Emelgem, Kachtem (bv. Izegemse wezerijakten, kaarten, notariële akten)
  • Kiezerslijsten 1938-40
  • Kiezerslijst 1914
  • Bidprentjes: een overzicht van Izegemse bidprentjes voor 1914
  • Bruine pakken: een opsomming van alle documenten over Izegem die in de zogenaamde bruine pakken zitten in het Rijksarchief Kortrijk
  • Bouwdossiers Izegem tot 1965