Consultatiecirkels

Histories vindt het belangrijk dat haar gemeenschappen een stem krijgen in de werking. Dat gebeurt al formeel via het bestuursorgaan en de algemene vergadering. Daarnaast willen we regelmatig mensen met verschillende perspectieven en ervaringen samenbrengen rond uiteenlopende thema’s. Zo houden we beter voeling met de noden en behoeften van onze gemeenschappen en zoeken we samen naar oplossingen voor uitdagingen.

Die raadpleging van onze gemeenschappen organiseren we via zogenaamde consultatiecirkels. Dat zijn tijdelijke bijeenkomsten zodat het voor zoveel mogelijk mensen haalbaar blijft om hun ervaringen, visie en kennis met ons te delen. In 2020 zijn er alvast consultatiecirkels gepland rond ons algemeen beleid, ons publicatiebeleid, het vormingsaanbod, het festival en het thema diversiteit en inclusie.

Wilt u participeren aan de visievorming van Histories? Wilt u samen met anderen nadenken over een van deze thema’s? Geef ons dan een seintje via cc@historiesvzw.be. Meer informatie over de werking en samenstelling van consultatiecirkels lees je in onderstaand infoblad.

Speciale consultatiecirkels buigen zich over het nieuwe strategisch plan van Histories

In het kader van een nieuw strategisch plan organiseert Histories de komende weken consultatiecirkels rond 5 nieuwe thema’s. Inschrijven kan tot en met dinsdag 19 mei.

1/ Hoe leiden we meer mensen toe naar onderzoek?

 • Rond welke thema’s willen we werken?
 • Hoe motiveren we (nieuwe) vrijwilligers om deel te nemen?
 • Met welke partners gaan we in zee?
 • Welke actieve rol kunnen vrijwilligers spelen in wetenschappelijk onderzoek?
 • Hoe kunnen vrijwilligers hun kennis en kunde maximaal inzetten?

2/ Hoe werken we samen rond gemeenschappelijke instrumenten?

 • Welke overkoepelende initiatieven zijn nuttig?
 • Hoe activeren we vrijwilligers om bestaande instrumenten te gebruiken?
 • Hoe maken we bestaande informatie toegankelijk?
 • Hoe zorgen we samen voor een duurzaam beheer?

3/ Hoe kunnen we vrijwilligers meer met elkaar verbinden?

 • Hoe kunnen we leren van elkaar en inspirerende ervaringen delen?
 • Welke formats zijn hiervoor geschikt?
 • Hoe kunnen we samenwerken?
 • Hoe maken we van ons Festival een feest van en voor vrijwilligers?

4/ Hoe kunnen we jullie online aanwezigheid vergroten?

 • Hoe kunnen we content beter online krijgen?
 • Welke digitale media en tools willen we daarvoor inzetten?
 • Welke diensten of coaching kunnen jullie daarbij gebruiken?
 • Kiezen we voor radicaal digitaal of publiceren we ook op papier?
 • Kunnen we hier samen rond experimenteren?

5/ Hoe zorgen we voor meer kruisbestuiving in het erfgoedveld?

 • Welke synergie is er mogelijk tussen onze gemeenschappen?
 • Met welke thema’s of instrumenten kunnen we samen aan de slag?
 • Hoe slaan we de brug naar onderwijs?
 • Hoe werken we samen met professionele actoren in binnen- en buitenland?