Depotwijzer. Wegwijs in het bewaren van roerend erfgoed

Op 8 november 2013 werd in Leuven de website depotwijzer.be gelanceerd. Wie meer wil weten over het goed behoud en beheer van een collectie (groot of klein, ongeacht materiaal, belang,…) vindt er honderden tips en adviezen. Soms kan je met eenvoudige ingrepen de bewaring van je voorwerpen gevoelig verbeteren.

De website heeft drie hoofdthema’s. Bij ‘gebouw & inrichting’ vind je alles wat je moet weten over de plaats waar je voorwerpen bewaart. Bij ‘collectiebeheer’ kan je terecht om met kennis van zaken de voorwerpen in je collectie met de juiste zorg te omringen, zowel fysiek als digitaal. ‘Organisatie & exploitatie’ maakt je wegwijs in alles wat je moet weten dat niet in een directe relatie met de voorwerpen staat. Zo kan je meer vernemen over werken met vrijwilligers of hoe je doordacht objecten verplaatst. Natuurlijk staan deze drie onderdelen in nauw verband met elkaar. Soms is het daarom wat zoeken naar de plaats waar de gezochte informatie staat.

Naast deze grote delen vind je ook nog informatie over de website zelf, een aantal veelgestelde vragen, voorbeeldrealisaties, een kalender (met voornamelijk vormingsinitiatieven) en toelichting bij vaktermen in een lexicon. Depotwijzer.be wil je op weg zetten om met de mogelijkheden voor jouw collectie de best mogelijke richting te kiezen.

Het is een initiatief van de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Wie na het lezen van de tips nog met vragen blijft zitten, kan steeds terecht bij de depotconsulenten van de provincies of bij Heemkunde Vlaanderen.

Door Depotwijzer. Wegwijs in het bewaren van roerend erfgoed