Hoe bekom je een visietekst voor je heemkring?

Het allerbelangrijkste bij het besturen van een vereniging is eigenlijk dat je een gezamenlijke visie hebt over waar je naar toe wil met de vereniging. Elk bestuur kan dit doen. Je moet je hierdoor niet laten afschrikken: je kan dit vaak op één of twee pagina’s uitschrijven. Om tot een degelijke visie voor je heemkring te komen, maak je eerst een evaluatie van de huidige situatie. Je kan dit best doen tijdens een brainstormsessie met een groepje medewerkers. Volgende stappen kunnen je helpen bij het opstellen van een visietekst voor je heemkring.

Bepaal je troeven en je minpunten

Overloop de activiteiten en de structuur van je heemkring. Maak een lijst en schrijf er telkens naast of dit eerder een troef, dan wel een minpunt is voor je vereniging.

Ga na welke je kansen en bedreigingen zijn

Ga na of er zich in je gemeente kansen voordoen waarop je kan inspelen. Is er bijvoorbeeld een bepaalde groep mensen aanwezig die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een aangepast aanbod? Een mogelijke bedreiging is bijvoorbeeld een vereniging in de gemeente die een gelijkaardige werking als de jouwe heeft. Maak ook een lijst van die kansen en bedreigingen.

Wik en weeg troeven en minpunten

Heb je meer troeven dan minpunten? Blijf dan mee evolueren in de goede richting, maar kijk naar de bedreigingen en probeer deze weg te werken. Zijn er meer minpunten dan troeven? Dan moet je de situatie aanpakken: werk de zwakheden weg, eventueel door gebruik te maken van bepaalde kansen. Zoek naar zoveel mogelijk combinaties van zwakheden met kansen. Heb je evenveel troeven als minpunten? Probeer dan de zwakheden om te zetten in sterktes, eventueel door de kansen te gebruiken. Onderzoek ook of je de bedreigingen niet kan omkeren.

Bepaal een missie voor je heemkring

Waarvoor staat de organisatie? Wat is de algemene doelstelling van de kring? Geef een antwoord op volgende vragen: wie ben je, wat doe je, hoe doe je dat, voor wie doe je dat, waarom doe je dat en wat zijn je waarden? Belangrijk hierbij is dat je nagaat wat de vereniging uniek maakt: waarin verschil je van andere verenigingen? Schrijf de missie neer (maximum een halve pagina) en leg deze nadien ter goedkeuring voor bij het voltallige bestuur.

Ga na wat je wil bereiken op langere termijn (zes jaar)

Kijk hiervoor naar je analyse van troeven, minpunten, kansen en bedreigingen. Schrijf de doelen op die je binnen de zes jaar wil bereikt hebben.

Ga na wat je dit jaar wil bereiken

Schrijf op welke doelen je binnen het komende jaar wil bereikt hebben. Maak die doelen zo concreet mogelijk. Sommige geïnterviewde heemkringen maken in hun jaarplanning gebruik van een aantal vaste activiteiten die op een bepaald tijdstip tijdens het jaar plaatsvinden. Het voordeel hierbij is dat het publiek op de duur gaat onthouden dat er elk jaar in oktober tijdens de kermis bijvoorbeeld een tentoonstelling van de heemkring is. Ook voor de voorbereiding en planning binnen de heemkring heeft het voordelen dat men een jaar op voorhand weet wanneer de grotere acties zullen plaatsvinden.

Ga na wie je wil bereiken met de kring

Bespreek met het groepje medewerkers expliciet welke doelgroepen je wil bereiken. Verwoord dit ook op papier en schrijf erbij welke acties en activiteiten je voor die doelgroep op touw zet. Pas acties aan door rekening te houden met de specifieke eigenschappen van bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld kinderen tussen 10 en 12 jaar).

Door Hoe bekom je een visietekst voor je heemkring?