Hoe kan ik met mijn heemkundige kring samenwerken met het onderwijs?

Voor heemkundige kringen en scholen die samen aan erfgoededucatie willen werken geven we de volgende tips mee.

 • Breng de beginsituatie goed in beeld.
  Houd rekening met wat er al is. Start met het versterken en verder ontwikkelen van die activiteiten die al lopen.
 • Maak onmiddellijk duidelijk wat de partners kunnen bijdragen. De rol van de school kan variëren van klankbord en tester van concepten, tot bedenker en ontwikkelaar van educatief materiaal. Engagementen die niet kunnen nagekomen worden, leiden enkel tot frustratie.
 • Let erop dat zowel in de heemkundige kring als in de school meerdere personen betrokken zijn. Bouw geen activiteiten op personen, maar op teams. Hoe meer partners, hoe groter het draagvlak.
 • Communiceer duidelijk wat je wilt bereiken. Een school kan het erfgoed centraal plaatsen, maar ook gebruiken als middel om bijvoorbeeld een muzische activiteit te ondersteunen.
 • Respecteer elkaars expertise. Leerkrachten weten goed hoe hun leerlingen ‘leren’, heemkundigen zijn inhoudelijk sterk onderlegd.
 • Houd rekening met de leeftijd, interesses en achtergronden van de leerlingen. Een activiteit voor 11-jarigen kun je niet zomaar vertalen naar een kleuterklas.
 • Plaats het zelfontdekkend en ervaringsgericht leren centraal. Zorg voor afwisseling in de aangeboden activiteiten en houd rekening met de eigen inbreng van de leerlingen.
 • Erfgoededucatie kan overal plaats vinden. In de klas, op school, in de schoolomgeving, in een museum, op uitstap, … Een heemkundige kring is een partner die op vele vlakken kan bijdragen.
 • Tracht erfgoed goed te integreren en te verankeren in de bestaande leerdomeinen, zodat een ‘erfgoedactiviteit’ geen eenmalig en alleenstaand gebeuren is.
 • Tracht erfgoedactiviteiten te ontwikkelen voor de kleuterklas en de verschillende graden van het lager en het secundair onderwijs. Houd hierbij rekening met de eindtermen en de leerplandoelen. Neem hiervoor de tijd! (Enkele jaren zal een minimum zijn).
 • Durf de activiteiten eerlijk te evalueren. Betrek de leerlingen bij de evaluatie.

Door Hoe kan ik met mijn heemkundige kring samenwerken met het onderwijs?