Persaandacht voor je lokale erfgoedvereniging

In principe kan elke organisatie de pers halen als ze de werking van de mechanismen van de nieuwsmarkt begrijpt.

Waarom wil je de pers halen?

Er zijn redenen genoeg om de pers te willen halen: omdat er iets nieuws georganiseerd wordt, om in de belangstelling te komen, om te sensibiliseren, om nieuwe leden te werven of om te lobbyen bij (lokale) politici, … Bovendien is persaandacht relatief goedkoop in vergelijking met adverteerruimte en wordt een artikel door de lezer serieuzer genomen.

Het medialandschap

Het medialandschap kan je best vergelijken met een marktplaats met vraag en aanbod. Het aanbod van gebeurtenissen en nieuwsfeiten is doorgaan veel groter dan de vraag. Journalisten en redacties krijgen dagelijks veel meer persberichten en telefoontjes binnen dan ze kunnen verwerken. Het komt er dus op aan met jouw nieuws meteen in het oog te springen want de plaats die kranten en andere media aan cultuur wijden is beperkt.

Wat is nieuws?

Nieuws is doorgaans iets dat onverwacht is. Journalisten bepalen het nieuwswaardig zijn van informatie meestal aan onderstaande criteria, die jou ook kunnen helpen door hierop in te spelen.

  1. Is het feit voldoende actueel?
  2. Is de gebeurtenis buitengewoon genoeg?
  3. Is het bericht maatschappelijk relevant?
  4. Is er voldoende afwisseling in het nieuwsaanbod?
  5. Is het nieuws wel relevant voor dit medium?
  6. Kan het nieuwsfeit vanuit menselijke hoek worden benaderd?
  7. Kan het nieuwsfeit in beeld gebracht worden met foto’s?

Een relatie met de pers opbouwen

Het helpt natuurlijk als je de journalist persoonlijk kent, maar je kan er beter over waken om het evenwicht tussen de verschillende media te respecteren. Probeer zeker zoveel mogelijk media van jouw informatie te voorzien. Leg hiervoor een perslijst aan die je steeds actueel probeert te houden.

Timing

Hou rekening met de variërende frequentie waarmee een medium verschijnt. Zo kan je bij een dagblad kort op de bal spelen, maar bij een maandblad moet de informatie ruim op voorhand doorgespeeld worden.

Je kan ook een presentatie over dit onderwerp bekijken via deze link: Persaandacht gevraagd! Omgaan met de pers voor lokale erfgoedverenigingen

Door Persaandacht voor je lokale erfgoedvereniging