Wat zijn de consequenties van het feit dat mijn heemkring een feitelijke vereniging is?

Een feitelijke vereniging ontstaat van zodra een bepaald doel gerealiseerd wordt of wil gerealiseerd worden door een aantal mensen. Er zijn geen wettelijke regels voor voorzien. Een feitelijke vereniging heeft dus ook geen rechtspersoonlijkheid. De leden van de heemkring zijn persoonlijk aansprakelijk voor de engagementen van de vereniging. Bij gebrek aan rechtspersoonlijkheid is er geen strikte scheiding tussen het vermogen van de leden en dit van de heemkring. Indien schuldeisers vrezen dat een schuld niet terugbetaald zal worden, zullen ze zich kunnen verhalen op het vermogen van de leden.

Aangezien een feitelijke vereniging vanuit juridisch oogpunt niet bestaat, kan die vereniging niet in eigen naam optreden. Bij het opmaken van contracten voor je heemkring zullen dus steeds natuurlijke personen moeten optreden. Indien bestuurders de bevoegdheden die hun statutair of bij volmacht werden toegekend, niet respecteren, kan elk lid van de vereniging schadevergoeding vorderen voor de schade die voortvloeit uit het foutief handelen van de bestuurder in kwestie.

Tips

  • Hoewel het voor een feitelijke vereniging niet verplicht is om statuten op te maken, is het toch aangewezen om dit te doen zodat duidelijke afspraken op papier staan. De officieuze statuten kunnen een gelijkaardige inhoud hebben als deze van een vzw. In deze statuten kan onder andere worden geregeld wie de vereniging vertegenwoordigt, op welke wijze de besluitvorming gebeurt…
  • Zorg dat je goed verzekerd bent als feitelijke vereniging! Lees de vraag ‘Hoe verzeker je je heemkring?’ om te weten welke verzekeringen noodzakelijk zijn.
  • Ga ook na wat je moet doen om in orde te zijn met de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers. Je moet o.a. voldoen aan de informatieplicht (dit kan via een huishoudelijk reglement waarvoor Heemkunde Vlaanderen vzw een model maakte).
  • Van zodra je heemkring onroerende bezittingen of aanzienlijke kapitalen zal verwerven, is het aangeraden om een vzw op te richten. Als men subsidies wenst van bepaalde overheden is het ook een voorwaarde. Voordelen van deze rechtsvorm zijn dat er een eigen vermogen van de vereniging is, dat de vereniging rechtspersoonlijkheid geniet en dat men als bestuurslid beter beschermd is. Er moeten wel aan een aantal formaliteiten voldaan worden. Meer uitleg over de vzw en de verplichtingen die erbij komen kijken alsook modelstatuten vind je via dit artikel dat we indertijd in ons tijdschrift Binnenkrant gepubliceerd hebben. De huidige kosten en uitleg over de formulieren vind je via deze link van de overheid.  Best kijk je dan ook even naar de boekhouding die je als vzw moet voeren.

Door Wat zijn de consequenties van het feit dat mijn heemkring een feitelijke vereniging is?