Wat zijn de consequenties van het feit dat mijn erfgoedvereniging een feitelijke vereniging is?

Een feitelijke vereniging ontstaat van zodra een bepaald doel gerealiseerd wordt of wil gerealiseerd worden door een aantal mensen. Er zijn geen wettelijke regels voor voorzien. Een feitelijke vereniging heeft dus ook geen rechtspersoonlijkheid. De leden van de erfgoedvereniging zijn persoonlijk aansprakelijk voor de engagementen van de vereniging. Bij gebrek aan rechtspersoonlijkheid is er geen strikte scheiding tussen het vermogen van de leden en dit van de erfgoedvereniging. Indien schuldeisers vrezen dat een schuld niet terugbetaald zal worden, zullen ze zich kunnen verhalen op het vermogen van de leden.

Aangezien een feitelijke vereniging vanuit juridisch oogpunt niet bestaat, kan die vereniging niet in eigen naam optreden. Bij het opmaken van contracten voor je erfgoedvereniging zullen dus steeds natuurlijke personen moeten optreden. Indien bestuurders de bevoegdheden die hun statutair of bij volmacht werden toegekend, niet respecteren, kan elk lid van de vereniging schadevergoeding vorderen voor de schade die voortvloeit uit het foutief handelen van de bestuurder in kwestie.

Door Wat zijn de consequenties van het feit dat mijn erfgoedvereniging een feitelijke vereniging is?