Heropening van lokale musea?

Update 30 mei 2020: Het kabinet Cultuur heeft hier ondertussen meer duidelijkheid over gegeven. De Nationale Veiligheidsraad koos voor de breedst mogelijke definitie van een museum, en dus ook niet-erkende musea mogen heropenen. Het komt er dus op neer, zoals hieronder staat, dat “erfgoedsites, memorialen, forten, abdijen, private musea en ook bezoekerscentra, belevingscentra, kunsthallen… allemaal mogen openen, mits ze kunnen voldoen aan alle voorwaarden opgelegd in het ministerieel besluit.”


Bericht van 20 mei 2020: Op woensdag 13 mei gaf de Nationale Veiligheidsraad formeel groen licht voor de heropening van ‘de musea’. Dat is een term die in Vlaanderen op veelkleurige wijze wordt ingevuld. Van grote kunstenmusea tot kleinere, lokale musea of expositieruimtes waarin verenigingen het erfgoed uit hun regio tentoonstellen. Of die laatsten ook open mochten was een vraag waar Histories een antwoord op zocht.

Een eerste indicatie was het een ministerieel besluit dat op 15 mei in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Daarin worden 2 groepen genoemd.

De eerste groep wordt omschreven als ‘een structuur erkend als museum of kunsthal door ten minste een van deze entiteiten: de federale regering en de deelstaten.’ Voor Vlaanderen gaat het dus enkel over de erkende musea mét een kwaliteitslabel.

De tweede omschrijving zet de deur al wat meer open, maar ook niet helemaal: ‘een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie, vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.’

De aanwezigheid van beroepskrachten is dus een voorwaarde. En dit personeel moet toezien op de naleving van de regels van social distancing. Voor musea die volledig draaien op erfgoedvrijwilligers is het dus nog even wachten voor ook zij weer mogen opengaan, al popelt iedereen om weer aan de slag te gaan. Zodra deze werkingen terug worden opgestart, horen we dit graag. Dan maken we het publiek hier attent op in onze nieuwsbrief en op onze website.

Een museum met beroepskrachten dat erfgoedvrijwilligers inschakelt moet uiteraard alle veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Die organisatie draagt ook een grote verantwoordelijkheid tegenover haar vrijwilligers. Daarom legt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk in haar aanbevelingen toch enige voorzichtigheid aan de dag. Beter inzetten op een goede voorbereiding dan op te snel opstarten, aldus VSW.

Voor de musea die wel kunnen heropenen gelden specifieke voorwaarden. Je kan ze nalezen in het ministerieel besluit vanaf paragraaf 7 van het eerste artikel. Graag wijzen we hen op de extra informatie die onze collega’s van FARO en ICOM-Vlaanderen bundelden op hun website.

Posted in Corona, Eigen nieuws.