Heropstarten: wat kan (niet)?

Update 23 juni: Het basisprotocol voor de cultuursector werd op 10 juni door minister van Cultuur Jan Jambon goedgekeurd. Het protocol is te raadplegen en te downloaden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het corona-ouderencharter van het Vlaams agentschap Zorg & Gezondheid werd op 22 juni gepubliceerd.


Bericht 9 juni: De cultuursector mag van de Nationale Veiligheidsraad haar werking terug opstarten. Maar niet alles is al toegelaten. Activiteiten met meer dan 20 leden en vrijwilligers van je vereniging of met publiek zijn nog steeds verboden en er zijn wel wat regels om rekening mee te houden.

  • Ten eerste moet alles steeds gebeuren met inachtneming van specifieke bepalingen. De basisregels zoals distancing en handhygiëne zijn daarbij zeer belangrijk. Voor meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl
  • Ten tweede moet de heropstart veilig gebeuren, zowel voor het personeel als voor de gebruikers. Daarom werkt Jan Jambon, Vlaams minister van Cultuur, na advies van de GEES en in overleg met de sector, momenteel aan een basisprotocol voor de cultuursector. Verschillende sectoren, waaronder die van het socio-cultureel werk, werkten al eigen gidsen uit die zeker inspirerend kunnen zijn voor eigen groepsactiviteiten. Zie: https://www.coronagids.be/
  • Ten derde blijft voorzichtigheid geboden, zeker voor activiteiten met 65-plussers. Ook hier rond is een charter in de maak. Daarnaast wordt  aangeraden dat iedere vrijwilliger voor zichzelf de analyse maakt van de persoonlijke gezondheidsrisico’s en de risicograad van de op te nemen engagementen. Ook als de context van de werking of activiteit risicogevoelig is, wordt gevraagd nog even te wachten met de heropstart tot er specifieke richtlijnen zijn.

Vanaf 1 juli kunnen ook culturele activiteiten zonder publiek tot 50 personen plaatsvinden, en met maximaal 200 personen als zittend publiek (bijvoorbeeld lezingen). Vanaf 1 augustus zouden er ook weer kermissen en andere grotere manifestaties mogelijk zijn, op voorwaarde dat de coronacijfers gunstig blijven evolueren. De beslissing hierover zal afhangen van een nog te ontwikkelen ‘Event Risk Matrix’. Meer over de voorwaarden is te lezen bij de collega’s van De Federatie: https://www.defederatie.org/informatie-tijdloos/de-heropstart-na-corona-wat-mag-en-onder-welke-voorwaarden

Posted in Corona, Eigen nieuws.