Missie en krachtlijnen

Histories vormt het vervolg op de werking van Heemkunde VlaanderenFamiliekunde Vlaanderen en LECA en is erkend om de noden van erfgoedvrijwilligers op te vangen.

Vanaf 2019 kan je bij Histories terecht voor al uw vragen rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories zorgt voor ondersteuning via onder meer eerstelijnszorg, begeleiding op maat, transversale projecten, een doelgroepgericht vormingsaanbod en gespecialiseerde uitgaven en databanken. Door zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met genealogie, heemkunde/lokaal erfgoed en cultuur van alledag zet Histories in op een breder en sterker draagvlak. Daarnaast vormen ook kennisopbouw en -deling een speerpunt in de dagelijkse werking.