Nieuws

 • Stage bij het MEDEA-project: Silvia blikt terug
  De voorbije maanden deed Silvia Lacatus stage bij Histories in het kader van haar opleiding. Als bachelorstudente Kunstwetenschappen & Archeologie (VUB) koos ze specifiek voor het project rond MEDEA. Hoe kwam je bij ons terecht?  Ik hoorde voor de eerste keer van MEDEA in […]
 • Gidsen en rondleiden in coronatijden
  Tijdens gidsbeurten of rondleidingen kom je met andere mensen in contact en dat is tijdens de coronacrisis niet vanzelfsprekend. Onder welke voorwaarden mag je nog rondleidingen organiseren? Waar moet je rekening mee houden? Deze vragen leven bij alle musea en andere erfgoedorganisaties die hun […]
 • Getuigenis: de impact van corona op kleine musea
  In deze reeks geeft Histories een stem aan de erfgoedvrijwilligers in het veld. We zijn nieuwsgierig naar hoe zij de coronaperiode ervaren en hopen hiermee ook collega-erfgoedwerkers een hart onder de riem te steken. Karel Govaerts, gepensioneerd technisch ingenieur, spendeert zijn vrije tijd graag […]
 • BIS-stage bij Histories: Bram blikt terug
  Het afgelopen halfjaar was Bram bij Histories in het kader van een BIS-stage actief als ondersteunend projectmedewerker. Hij blikt tevreden terug op een interessante periode.   Hoe ben je bij ons terecht geraakt?   Het was bij mij als recent afgestudeerde niet anders dan bij de […]
 • Nieuwe BIS-archiefmedewerker in het team: Christopher De Keyser
  Afgelopen maand ging Christopher De Keyser aan de slag bij Histories in het kader van een beroepsinlevingsstage (BIS). Christopher is historicus en archivaris van opleiding en zal de komende maanden het archief van twee van de drie erflaters van Histories – Heemkunde Vlaanderen en LECA – in kaart […]
 • Minister Jan Jambon op mini-stage bij landelijke dienstverlenende erfgoedorganisaties
  Vlaams minister van cultuur Jan Jambon ontmoette op dinsdag 22 september alle landelijke dienstverlenende organisaties uit de erfgoedsector in De Hoorn in Leuven. Histories en 10 andere dienstverleners lieten de minister kennis maken met hun werking aan de hand van een mini-stage en verhalen van […]
 • Tijd-Schrift: Erfgoed in het klein
  Het nieuwste themanummer van Tijd-Schrift draagt de naam ‘Erfgoed in het klein’. Dit thema kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het zou kunnen focussen op erfgoed dat fysiek klein is, of erfgoed dat als klein en irrelevant wordt ervaren. Onze auteurs tonen aan dat dit tweede alvast niet […]
 • Vacature: beroepsinlevingsstage medewerker familiegeschiedenis
  Histories is dé dienstverlenende erfgoedorganisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere mensen en organisaties die vanuit passie zorg dragen voor cultureel erfgoed. Sinds 2019 biedt Histories ook een thuis aan […]
 • Getuigenis: de impact van corona op kermiscultuur
  In deze nieuwe reeks laat Histories verschillende mensen aan het woord over de invloed van de pandemie op hun erfgoedpraktijken. De eerste getuigenis komt van Steve Severeyns, foorkramer en erfgoedbezieler van de kermissector. Zowel op nationaal als internationaal niveau is hij actief bezig met het […]
 • Vacature: beroepsinlevingsstage medewerker communicatie
  Histories is een jonge dienstverlenende erfgoedorganisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij ondersteunen erfgoedvrijwilligers en -organisaties die vanuit een passie zorg dragen voor cultureel erfgoed. Heb je een vlotte pen en ben je gebeten door digitale media? Dan is deze betaalde […]
 • Heropenen van musea door vrijwilligers
  Veel vrijwilligers vragen ons wanneer ze hun musea terug kunnen openen. In dit bericht gaan we dieper in op de voorwaarden die eraan verbonden zijn.  Protocollen  Het is logisch dat je enkel terug opent als dat in alle veiligheid kan gebeuren. Daar zijn regels voor opgesteld die in […]
 • Middeleeuws Metaal: onderzoek naar metalen materiële cultuur in de Vlaamse Steden
  Histories participeert in een nieuw syntheseonderzoek over middeleeuws metaal van de VUB dat metaalvondsten beter wil integreren in wetenschappelijk onderzoek en in archeologische publiekswerking. De projectinventaris wordt daarbij ondergebracht in de bestaande databank achter MEDEA, die zich […]
 • Nieuwe regeling voor raadpleging akten burgerlijke stand
  De privacytermijnen die gelden op de raadpleging van de akten van de burgerlijke stand, spelen genealogen weleens parten bij hun onderzoek. Wie akten jonger dan 100 jaar wil raadplegen moest daarvoor toestemming vragen aan de Familierechtbank van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Twee recente wetten […]
 • Een golf van digitalisatie bij het Rijksarchief
  Omdat ook de leeszalen van vele archieven de afgelopen maanden lang gesloten bleven, leek het even een moeilijke periode te worden voor archiefonderzoek. Toch bleek al snel dat vele archiefinstellingen, waaronder het Rijksarchief, handig van de situatie gebruik maakten om nog meer onderzoek op […]
 • Een gemeenschappelijke voormoeder in de zeventiende eeuwEen gemeenschappelijke voormoeder in de zeventiende eeuw
  MamaMito, het burgerwetenschappelijk project rond moederlijke stambomen en DNA-onderzoek, kan een groot succes genoemd worden. Sinds begin maart namen reeds meer dan 7000 deelnemers deel die de genealogische gegevens over hun voormoeders – de moeder van hun moeder enz. – ingaven. De […]
 • Werken in tijden van corona \ Histories getuigt
  Nu de maatregelen stilaan worden versoepeld is er niet alleen tijd om bepaalde processen opnieuw op te starten maar ook om terug te kijken en te evalueren. Hoe heeft Histories de voorbije maanden beleefd? Hoe werkten onze collega’s – van thuis uit – samen? Welke activiteiten werden […]
 • Vacature: beroepsinlevingsstage projectmedewerker MEDEA
  Histories is een jonge dienstverlenende organisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere mensen en organisaties die vanuit passie zorg dragen voor erfgoed. Sinds 2019 biedt Histories ook een thuis aan MEDEA […]
 • Vacature: beroepsinlevingsstage archiefmedewerker
  Histories is dé dienstverlenende erfgoedorganisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere mensen en organisaties die vanuit passie zorg dragen voor cultureel erfgoed. Als fusieorganisatie heeft Histories een dubbele […]
 • Heropstarten: wat kan (niet)?
  Update 23 juni: Het basisprotocol voor de cultuursector werd op 10 juni door minister van Cultuur Jan Jambon goedgekeurd. Het protocol is te raadplegen en te downloaden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het corona-ouderencharter van het Vlaams agentschap Zorg & […]
 • Noodfondsmiddelen voor verenigingen
  Update 23 juni: Begin juni berichtten we dat lokale besturen ruim 87 miljoen euro ontvangen uit het Noodfonds Cultuur van de Vlaamse Regering (zie onder). De hamvraag die nog niet helemaal is beantwoord is hoe lokale besturen die extra middelen zullen inzetten. Er is namelijk geen opgelegd kader of […]
 • Kotcafé: waar wil jij het over hebben tijdens onze babbelsessies?
  We gaan op (kot)café In deze coronatijd missen we allemaal het sociale contact. Samen vergaderen of aan een activiteit deelnemen en daarna gezellig bijpraten tussen pot en pint kan nu even niet. Histories wil hier iets aan doen. Daarom experimenteren we in […]
 • Laat je digitaal bijstaan door Histories! 
  Alle medewerkers van Histories zitten in hun eigen kot, maar van stilzitten is er vooralsnog helemaal geen sprake! We blijven zoals steeds beschikbaar via mail, telefoon of videochat. Hebben jullie vragen over de mogelijkheden qua digitaal vergaderen en samenwerken met alle vrijwilligers van jullie […]
 • Telewerken – ook als vrijwilliger!
  Thuiswerk is vandaag de norm, ook voor erfgoedvrijwilligers die gewoonlijk in archieven en bibliotheken duiken. Gelukkig zijn er interessante websites en databanken online te vinden. Je kan ze niet alleen consulteren maar ook mee aanvullen. Bij burgerwetenschap, ook wel aangeduid met de Engelse […]
 • Omgaan met corona: goede voorbeelden uit de praktijk
  Erfgoed beleven in coronatijden Het coronavirus beheerst het dagelijks leven en dwingt verenigingen en organisaties om hun activiteiten af te gelasten of uit te stellen. Voor vele vrijwilligers een domper op de erfgoedvreugde, zeker omdat er soms jaren voorbereiding aan vooraf is gegaan. Maar […]
 • Organiseer een activiteit op Dag van de Trage Weg 2020
  Elk jaar zetten vele wandelaars, fietsers en ruiters in ons land trage wegen in de kijker tijdens het actieweekend Dag van de Trage Weg. Het is een toonmoment voor favoriete wegjes, gewaardeerde paden en populaire trajecten. Tegelijk benadrukken organisatoren en deelnemers het belang van veilige en […]
 • Nieuwe aanwinst voor het team: Gwendolyne Roggeman
  Histories is sinds kort nog een teamlid rijker. Gwendolyne Roggeman zal, net als Bram en Gert, een helpende hand bieden in het kader van een beroepsinlevingsstage (BIS). Ze is historicus en studente kunstwetenschappen & archeologie aan de VUB en enthousiast om het professionele erfgoedveld te […]
 • Heropening van lokale musea?
  Update 30 mei 2020: Het kabinet Cultuur heeft hier ondertussen meer duidelijkheid over gegeven. De Nationale Veiligheidsraad koos voor de breedst mogelijke definitie van een museum, en dus ook niet-erkende musea mogen heropenen. Het komt er dus op neer, zoals hieronder staat, dat “erfgoedsites, […]
 • Terugblik webinar Histories 2.0. Stel je nu kandidaat voor onze consultatiecirkels!
  Op zaterdag 16 mei 2020 kon je bij Histories een online webinar volgen over Histories 2.0. Daarin blikten we terug op het eerste werkingsjaar van onze organisatie en lichtten we onze nieuwe plannen voor de komende jaren toe. Wie niet kon deelnemen kan de presentatie herbekijken, zowel de powerpoint […]
 • De impact van corona op erfgoedvrijwilligers en -verenigingen 
  De huidige coronacrisis heeft grote gevolgen voor de hele samenleving. Al onze aandacht gaat naar het snel onder controle krijgen van het virus, maar als Histories vzw waren we ook bezorgd over hoe het met de erfgoedvrijwilligers en verenigingen gaat, en welke impact de lockdownmaatregelen hebben […]
 • Hoe kan een lokaal bestuur haar lokale verenigingen ondersteunen?
  Omdat veel kleine lokale verenigingen sterk getroffen zijn door de coronacrisis en ze geen aanspraak kunnen maken op de maatregelen van de Vlaamse overheid, zette De Federatie – samen met andere sectororganisaties – aanbevelingen op een rijtje over hoe lokale besturen hun […]
 • Webinar Histories 2.0: Maak kennis met onze werking en geef je mening!
  Het eerste werkjaar van Histories ligt intussen achter ons. We informeren je graag over de belangrijkste resultaten en projecten die in de steigers staan. Tegelijk willen we samen met jou vormgeven aan onze toekomst. Hoe dat kan, ontdek je in onze online lezing of webinar op zaterdag 16 mei om 14 […]
 • Nieuw in ons team: Bram Vercauteren
  Deze maand ging Bram Vercauteren van start bij Histories in het kader van een beroepsinlevingsstage (BIS). Omwille van de genomen maatregelen corona werkt ook hij noodgedwongen vanuit de eigen huiskamer. Door het gebruik van allerlei digitale tools kan Bram toch overleggen en goed […]
 • Digitale Erfgoeddag: nieuwste nummer Tijd-Schrift in teken van de nacht
  Het weekend van 25 en 26 april had in het teken moeten staan van Erfgoeddag. De feesteditie van dit event kon niet doorgaan omwille van de maatregelen rond de inperking van het coronavirus. Een streep door de rekening van de vele verenigingen en vrijwilligers die zich hard hebben ingespannen om […]
 • Jaarverslag 2019
  Sinds 1 januari 2019 is Histories de nieuwe dienstverlenende organisatie voor erfgoedvrijwilligers. De vzw neemt actief een rol op voor heemkunde, familiekunde en cultuur van alledag. Daarnaast bieden we een thuis aan het bodemvondstenplatform Medea en aan de nieuwe gemeenschap van […]
 • Oproep: Coronabevraging cultureel erfgoed
  Het coronavirus en bijhorende lockdown-maatregelen maken de beleving van tradities en het organiseren van erfgoedactiviteiten niet eenvoudig. Gezondheid gaat voor en dat maakt dat tentoonstellingen en leeszalen sluiten en geplande activiteiten zoals stoeten, processies, kermissen… worden […]
 • Beren jagen in 2020. Waarom we nu de Coronacrisis moeten documenteren
  Heb je ook een wit laken buiten hangen om zorgverleners te steunen? Of een beer achter het raam om de kinderen te amuseren? Dan participeer je al aan nieuwe praktijken die sinds de coronacrisis her en der opduiken. Maar er zijn ook oude tradities die vandaag een andere invulling krijgen. Vanuit […]
 • Burgerwetenschapsproject MamaMito neemt vliegende start
  Op maandag 2 maart werd het startschot gegeven van MamaMito. Dit nieuwe burgerwetenschapsproject wil zoveel mogelijk Vlamingen hun moederlijke stamlijn laten opstellen en hen zo laten kennismaken met hun ‘voormoeders’. Het project heeft zijn start niet gemist: de respons in de eerste […]
 • Welkom aan boord: Gert Gielis
  Het team van Histories werd onlangs versterkt met Gert Gielis. Gert is een specialist van de zestiende-eeuwse Nederlanden en heeft een brede belangstelling voor geschiedenis, erfgoed en literatuur. Na zijn studie Moderne Geschiedenis en een master in Medieval and Renaissance Studies aan […]
 • Vacature: Ben je gebeten door genealogie? Kandideer dan voor een betaalde stage bij Histories \ MamaMito
  Histories is een jonge dienstverlenende erfgoedorganisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere mensen en organisaties die vanuit passie zorg dragen voor cultureel erfgoed. Ben je gebeten door genealogie of […]
 • Vacature: kandidaat (m/v/x) gezocht voor een betaalde stage (BIS) bij Histories
  Histories is een jonge dienstverlenende erfgoedorganisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere mensen en organisaties die vanuit passie zorg dragen voor cultureel erfgoed. Ben je gebeten door tradities zoals reuzen en […]
 • Integraal en participatief waarderen van schutterserfgoed
  BEKNOPT Met het pilootproject waarderen Casestudy rond integraal en participatief waarderen van schutterserfgoed legt Histories de focus op het waarderen op een laagdrempelige en integrale manier. Het uitgangspunt is dat waarderen een complex begrip is dat vaak voorbehouden is voor professionelen […]
 • Nieuw onderzoeksproject wil Vlamingen laten kennismaken met hun ‘voormoeders’
  Op maandag 2 maart werd het startschot gegeven van MamaMito, een nieuw citizen science-project. Het doel is dat zoveel mogelijk Vlamingen hun moederlijke stamlijn opstellen en kennismaken met hun ‘voormoeders’. Deze informatie is van belang voor verder biologisch en genetisch onderzoek. Het project […]
 • Uitleendienst erfgoed: ondersteuning bij behoud en beheer
  FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, stelt in samenwerking met tien regionale uitleenpunten een basisaanbod van nuttige hulpmiddelen gratis ter beschikking van de cultureel-erfgoedsector. Deze dienstverlening werd in juli 2019 door de Vlaamse overheid overgedragen in beheer van FARO. […]
 • Train-de-trainer Buurten met erfgoed: voor trekkers van een lokaal erfgoededucatief traject
  Buurten met erfgoed  is een traject dat leerkrachten en lokale erfgoedpartners samen doorlopen. Gedurende een schooljaar ontmoeten ze elkaar en werken ze samen aan lesactiviteiten voor kinderen omtrent het erfgoed aanwezig in de buurt van de school. Want in elke buurt is een schat aan erfgoed […]
 • SOS Antwerpen. Vrijwilligers helpen onderzoek naar Antwerpse doodsoorzaken
  BEKNOPT De universiteiten van Antwerpen en Gent zullen binnenkort persoonsgegevens uit het doodsoorzakenregister van Antwerpen onderzoeken en digitaliseren. Ze doen dit via een citizen scienceproject in samenwerking met Histories en met behulp van diverse vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen […]
 • Floraliën Gent op Inventaris van immaterieel cultureel erfgoed
  Minister van Cultuur Jan Jambon besliste op 18 december 2019 om Floraliën Gent toe te voegen aan de Inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed. Deze erfgoedgemeenschap kon hiervoor rekenen op advies en begeleiding van Histories. Daarnaast plaatste de minister ook acht andere praktijken op het […]
 • Tijd-Schrift: Erfgoed en kleur
  Kleuren zijn er altijd en overal. Permanent zien we kleuren, zijn ermee bezig, ook als we er geen aandacht aan schenken. Bij alles wat we gebruiken, kopen of maken, kiezen we kleuren, gebaseerd op smaak, voorkeur en rationele overwegingen, of puur op basis van conventie, gewoonte of […]
 • Beheer je een erfgoedcollectie? Neem deel aan ons traject!
  Je bouwt aan een erfgoedcollectie met je vereniging. Soms doe je dat bewust, maar heel vaak zien we dat de collectie ‘als vanzelf’ groter wordt. In enthousiasme gegroeid, ontstaan plots tal van vragen zoals: waar kunnen we met aanwinsten terecht? Hebben we alles om het gekozen verhaal […]
 • Histories Magazine 2: aan de slag met genealogie, heemkunde en cultuur van alledag
  Histories Magazine bundelt drie keer per jaar praktische bijdragen over erfgoedzorg, -ontsluiting, -onderzoek en het beheer van je erfgoedorganisatie. Zo is het een handig instrument dat je voor elk aspect van je werking kan gebruiken en dat bovendien gratis te downloaden is. In het tweede nummer […]
 • Vacature: Buurten met erfgoed zoekt trekker met stuwkracht! (m/v/x)
  Heb je zin om leerkrachten, leerlingen en lokale erfgoedpartners met elkaar te verbinden? Samen te onderzoeken hoe we maatschappelijke uitdagingen kunnen aangaan? Deze mensen te coachen bij een inspiratietraject? Stel je dan nu kandidaat als deeltijds projectmedewerker. Buurten met erfgoed verbindt […]
 • Het Archief: de sleutel tot Vlaams beeld en geluid
  De voorbije eeuw was er een explosie van beeld en geluid, ook in Vlaanderen. Om dit kwetsbare materiaal zo veel mogelijk te digitaliseren en duurzaam te bewaren, sloeg VIAA de voorbije jaren de handen in elkaar met organisaties uit de cultuur-, media- en overheidssector. Maar hoe blijft deze enorme […]
 • REVEIL doorbreekt stilte op meer dan 100 begraafplaatsen
  Op 1 november wil Reveil de stilte op zoveel mogelijk begraafplaatsen doorbreken. Muzikanten, dichters en verhalenvertellers dompelen hun begraafplaats dan onder in een warme gloed van ingetogen muziek, poëzie en lokale levensverhalen. Reveil zet in op het immaterieel erfgoed van en eigentijdse […]
 • Nieuwe thuis gezocht voor unieke collectie theaterpoppen
  CEMPER en stad Mechelen zoeken dringend een nieuwe thuis voor een unieke collectie van honderden historische theaterpoppen. Musea uit binnen- en buitenland worden aangesproken om de theaterpoppen op te vangen. De collectie van CEMPER bevat honderden theaterpoppen. Bijna alle poppen werden […]
 • Inschrijven of inspiratie voor Erfgoeddag 2020 ‘De Nacht’
  Op 25 en 26 april 2020 viert Erfgoeddag feest! Met het thema ‘De Nacht’ beleeft het evenement al haar twintigste editie. Wie op zoek is naar inspiratie bij het invullen van een activiteit, kan nog steeds terecht bij een van de inspiratiesessies. Deze sessies zijn ingedeeld rond drie […]
 • Gezocht: nazaten van Jan van Eyck
  Sinds de voltooiing van het altaarstuk ‘De aanbidding van het Lam Gods’ van de gebroeders Jan en Hubert van Eyck in 1432, zijn miljoenen bezoekers van over de hele wereld naar Gent gereisd om het  te bewonderen. Nochtans hebben we met zijn allen meer dan 400 jaar niet naar de echte ‘van Eyck’ […]
 • Zet je immaterieel erfgoed in de kijker op de Inventaris Vlaanderen
  Zet je graag een traditie, sociale praktijk, feest of andere vorm van immaterieel erfgoed (niet-tastbaar erfgoed) in de kijker? Zorg je al actief voor dit erfgoed en hoop je het zichtbaarder te maken voor een breed publiek? Wil je mensen enthousiasmeren en aansporen om betrokken te raken bij dit […]
 • Gezocht en gevonden: de nieuwe coördinator van Histories
  Op 12 november treedt Eva Wuyts in dienst als coördinator van Histories vzw. Eva studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Gent, Numismatiek in Wenen en Cultuurmanagement bij de Universiteit Antwerpen. Ze zette het voorbije decennium de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken op de kaart, die in 2012/2013 […]
 • Tijd-Schrift achter slot en grendel
  Opgeborgen of opgesloten? Er zijn verschillende manieren om ‘achter slot en grendel’ te interpreteren. Sommige auteurs van het nieuwe themanummer focussen op een locatie zoals een waarnemingsinstelling, klooster of kinderasiel en benaderen deze als een veilige omgeving, afgezonderd van de rest van […]
 • Help! Een nieuwe vzw-wetgeving!
  Sinds 1 mei is er een nieuwe wetgeving van kracht voor vzw’s. Bestaande vzw’s moeten niet ongerust zijn: ze krijgen voldoende tijd om hun statuten aan te passen (ze hebben daarvoor tot 1 januari 2024 de tijd). Nieuwe vzw’s moeten wel aangepaste statuten hebben als ze vanaf 1 mei 2019 statuten […]
 • Nieuw immaterieel erfgoed op Vlaamse inventaris
  Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz besliste eind vorige maand om vijf nieuwe elementen toe te voegen aan de Vlaamse Inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed: het jachthoornblazen, het schutterswezen, de Sint-Gummarusprocessie, de Sint-Veroonmars en het witteren. Binnen de erkende […]
 • Uitstel tot 30 september voor UBO-register voor vzw’s
  Begin dit jaar vernamen we met veel verwondering dat de termijn om in orde te zijn met het UBO-register werd uitgesteld tot eind maart 2019. Voor we er goed en wel onze aandacht op konden vestigen, werd de uiterlijke datum voor de verplichte registratie op 30 september 2019 geplaatst. In dit […]
 • Oproep: organiseer een activiteit op Dag van de Trage Weg 2019
  Met het jaarlijks campagneweekend Dag van de Trage Weg zetten duizenden wandelaars, fietsers en ruiters in heel Vlaanderen trage wegen in de kijker. Ze benadrukken hun belang voor veilige, gezonde en aangename verplaatsingen, vaak ook korter en sneller.  Bovendien ontdekken we langs trage […]
 • Histories Magazine: aan de slag met genealogie, heemkunde en cultuur van alledag
  Bij het vorige nummer van Bladwijzer, het methodologisch tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen, beloofden we snel een opvolger onder de vlag van Histories. En vlak voor het ingaan van de zomervakantie is Histories Magazine er! Histories Magazine zal vanaf nu elke vier maanden praktische bijdragen […]
 • Studie- en contactdag voor processies: ‘Op handen gedragen’
  Processievrijwilligers en –comités ontmoeten elkaar in Brugge op 12 oktober 2019 voor de studie- en contactdag ‘Op handen gedragen’. Je leert er hoe anderen het aanpakken en krijgt praktische tips om met je eigen traditie aan de slag te gaan. Je kan ook kennismaken met het rijke processie-erfgoed […]
 • Samenwerking doet nieuwe wind waaien in Archeologiedagen
  Na het succes van de allereerste editie van de ‘Archeologiedagen’ in 2018, slaan alle Vlaamse provincies, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en het Forum Vlaamse Archeologie voor het eerst de handen in elkaar voor de tweede editie, op 14, 15 en 16 juni 2019. In 2018 telde de pilooteditie van […]
 • Infomoment KlasCement: Jouw educatief aanbod bekendmaken bij leerkrachten – Alle tips voor meer impact
  KlasCement is een digitaal platform en netwerk waar leerkrachten en organisaties leermiddelen voor in de klas uitwisselen. Het bestaat al meer dan twintig jaar en is ondergebracht bij het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid. Veel erfgoedorganisaties hebben er ongetwijfeld al […]
 • Veranderingen aan gratis vrijwilligersverzekering
  Op 1 april 2019 kreeg de gratis vrijwilligersverzekering van de Vlaamse overheid een update. Er werden wijzigingen doorgevoerd in de erkenningscriteria, het reglement en de polis. De verzekering wordt aangeboden in Vlaanderen en voor Nederlandstalige organisaties in Brussel. Wat verandert er? De […]
 • Histories zet schouders onder MEDEA-project voor metaaldetectoristen
  Sinds begin dit jaar is het beheer van het MEDEA-project (www.vondsten.be) overgenomen door Histories. MEDEA is een onlineplatform waar detectoristen, onderzoekers en erfgoedmedewerkers archeologische metaaldectievondsten en kennis kunnen delen. Het werd de voorbije jaren ontwikkeld door de VUB en […]
 • Ontdek het 18de- en 19de-eeuwse criminele verleden uit regio Brugge
  Diefstal, agressie, brandstichting, en nog zoveel meer misdrijven passeerden dagelijks de revue in 18de– en 19de-eeuwse rechtbanken. Wat was de aanleiding? Wie had wat gezien of gehoord? Ondervragingen van getuigen en verdachten waren cruciaal in het verloop van een proces. Niet alleen toen, […]
 • Netwerkdag voor erkende metaaldetectoristen
  2800 erkende metaaldetectoristen. Dat is ondertussen al een behoorlijk aantal. Hoog tijd dus voor een ontmoetingsdag! Daarom organiseren we op zaterdag 18 mei 2019 een netwerkmoment voor en door erkende metaaldetectoristen in Brussel. Een ideale gelegenheid om andere metaaldetectoristen te […]
 • Buurten met erfgoed: train-de-trainer voor initiatiefnemers en trekkers van een lokaal erfgoededucatief traject
  Buurten met erfgoed is een traject waarbij leerkrachten lager onderwijs en lokale erfgoedpartners een schooljaar lang actief worden gecoacht. Het doel is dat ze samen een of meerdere lessen of activiteiten ontwikkelen over/met erfgoed in de nabije omgeving van de school. Op die manier kunnen heel […]
 • Stap mee in ons pilootproject en leer je collectie beter kennen en waarderen
  Wil je een verhaal vertellen over je collectie, maar weet je niet welke stukken belangrijk zijn om te tonen? Wil je bewijzen dat je collectie de moeite waard is? Histories ontwikkelt momenteel een instrument waarmee vrijwilligers op een eenvoudige manier en aan de hand van een duidelijke […]
 • Gezocht: nazaten van Pieter Bruegel de Oude
  In 2019 viert Vlaanderen het leven en de tijd van Pieter Bruegel naar aanleiding van de 450ste verjaardag van zijn dood. Een indrukwekkende reeks tentoonstellingen en evenementen zal de wereld tonen wat voor uitzonderlijk kunstenaar hij was, en hoe invloedrijk hij was tijdens zijn leven. Om dit […]
 • Help lokaal, alledaags of genealogisch erfgoed zichtbaarder te maken op Wikipedia!
  Erfgoedvrijwilligers schrijven graag, dat is geweten. Ze doen dat in een tijdschrift of jaarboek, op hun website en … ook op Wikipedia? Wie echt de ambitie heeft om zijn erfgoed bij een breed publiek bekend te maken, kan niet om Wikipedia heen. Toch? Mensen zoeken én vinden tegenwoordig heel […]
 • Wat kan Histories voor jou doen?
  Via een gevarieerd aanbod versterkt Histories vzw de werking rond genealogie, heemkunde, lokaal erfgoed en cultuur van alledag in Vlaanderen en Brussel. Erfgoedvrijwilligers kunnen onze hulp inschakelen in hun zoektocht naar nieuwe ideeën, oplossingen voor knelpunten en tips en tricks om hun […]