Heropstarten: wat kan (niet)?

Update 20 augustus 2021 – Het overlegcomité heeft beslist om heel wat beperkingen te schrappen vanaf 1 september. De versoepelingen zijn nog niet verwerkt in ministeriële besluiten, dus het is nog even afwachten hoe ze concreet in de sectorspecifieke coronagidsen zullen vermeld worden (bv.  of het al dan niet verplicht zal zijn mondmaskers te dragen). Positief nieuws is alvast dat activiteiten in georganiseerd verband (georganiseerd door een club of vereniging) niet meer beperkt worden. En evenementen kunnen weer georganiseerd worden: binnen met minder dan 200 toeschouwers binnen en buiten met minder dan 400 toeschouwers. Meer info over de versoepelingen.


Update 24 juni 2021 (datum ministerieel besluit) – In het overlegcomité van 18 juni werd beslist dat de volgende stap van het Zomerplan geactiveerd mag worden. Vanaf 25 juni tot 30 juli mogen groepsactiviteiten, binnen en buiten voor maximaal 100 personen georganiseerd worden. Als de verdere goedkeuring volgt zouden vanaf 30 juli ook groepsactiviteiten voor maximaal 200 personen mogen. Uiteraard zijn er nog steeds regels en voorwaarden voor de organisatie. Je vindt die terug in de coronagids voor sociaal-cultureel volwassenwerk en amateurkunsten.


Update 9 juni 2021: Vanaf 9 juni 2021 zijn er heel wat versoepelingen. Zo mogen groepsactiviteiten voor het verenigingsleven terug met maximum 50 personen. Ook evenementen zijn weer mogelijk, maar uiteraard wel met heel wat voorwaarden. Alle regels en voorwaarden voor de organisatie van de groepsactiviteiten en de evenementen kan men terug vinden in de coronagids voor sociaal-cultureel volwassenwerk en amateurkunsten.


Update 1 december 2020: Sinds 1 december mogen bepaalde musea onder strikte voorwaarden weer open.

Bij vragen en antwoorden over COVID-19 opgesteld door het departement cultuur, jeugd & media is terug te vinden dat enkel bepaalde musea open mogen, namelijk: 

  •  structuren erkend als museum of kunsthal door de federale overheid of een deelstaat;  
  • permanente instellingen ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerven, bewaren, bestuderen, overbrengen en tentoonstellen voor doeleinden van studie, vorming en vermaak, door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.”

Update 28 oktober 2020: Vanaf 29 oktober 2020 worden de maatregelen voor de cultuursector weer verstrengd. Een overzicht van de nieuwe regels kan je hier lezen. Ook het basisprotocol werd aangepast ter gelegenheid van de recent uitgeroepen code rood in de cultuursector.


Update 23 juni 2020: Het basisprotocol voor de cultuursector werd op 10 juni door minister van Cultuur Jan Jambon goedgekeurd. Het protocol is te raadplegen en te downloaden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het corona-ouderencharter van het Vlaams agentschap Zorg & Gezondheid werd op 22 juni gepubliceerd.


Update 9 juni 2020: De cultuursector mag van de Nationale Veiligheidsraad haar werking terug opstarten. Maar niet alles is al toegelaten. Activiteiten met meer dan 20 leden en vrijwilligers van je vereniging of met publiek zijn nog steeds verboden en er zijn wel wat regels om rekening mee te houden.

  • Ten eerste moet alles steeds gebeuren met inachtneming van specifieke bepalingen. De basisregels zoals distancing en handhygiëne zijn daarbij zeer belangrijk. Voor meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl
  • Ten tweede moet de heropstart veilig gebeuren, zowel voor het personeel als voor de gebruikers. Daarom werkt Jan Jambon, Vlaams minister van Cultuur, na advies van de GEES en in overleg met de sector, momenteel aan een basisprotocol voor de cultuursector. Verschillende sectoren, waaronder die van het socio-cultureel werk, werkten al eigen gidsen uit die zeker inspirerend kunnen zijn voor eigen groepsactiviteiten. Zie: https://www.coronagids.be/
  • Ten derde blijft voorzichtigheid geboden, zeker voor activiteiten met 65-plussers. Ook hier rond is een charter in de maak. Daarnaast wordt aangeraden dat iedere vrijwilliger voor zichzelf de analyse maakt van de persoonlijke gezondheidsrisico’s en de risicograad van de op te nemen engagementen. Ook als de context van de werking of activiteit risicogevoelig is, wordt gevraagd nog even te wachten met de heropstart tot er specifieke richtlijnen zijn.

Vanaf 1 juli kunnen ook culturele activiteiten zonder publiek tot 50 personen plaatsvinden, en met maximaal 200 personen als zittend publiek (bijvoorbeeld lezingen). Vanaf 1 augustus zouden er ook weer kermissen en andere grotere manifestaties mogelijk zijn, op voorwaarde dat de coronacijfers gunstig blijven evolueren. De beslissing hierover zal afhangen van een nog te ontwikkelen ‘Event Risk Matrix’. Meer over de voorwaarden is te lezen bij de collega’s van De Federatie: https://www.defederatie.org/informatie-tijdloos/de-heropstart-na-corona-wat-mag-en-onder-welke-voorwaarden