Nieuwe BIS-medewerker Digitale Erfgoeddata in het team: Emma Decraemer

Histories verwelkomt een nieuw teamlid. Emma Decraemer volgt de komende maanden een beroepsinlevingsstage rond digitale erfgoeddata.

Emma heeft een master in de geschiedenis en schreef een masterproef over de sociale ongelijkheid in doodsoorzaken van Antwerpenaren in 1868 en 1910. Tijdens haar opleiding kreeg ze ook de kans stage te lopen binnen de erfgoedsector. Zo nam ze een blik achter de (digitale) schermen van Erfgoedhuis Zusters van Liefde JM te Gent. De ervaringen tijdens haar studie versterkten niet alleen haar passie voor geschiedenis en erfgoed, maar wekten ook haar interesse voor erfgoeddata en digitale toepassingen. Deze interesse kan ze nu verder verkennen bij Histories.

Tijdens haar stage zal Emma de werking digi/data ondersteunen door onder meer mee te werken aan projecten rond het verzamelen, standaardiseren of verrijken van erfgoeddata van of voor erfgoedvrijwilligers. Ze kijkt ernaar uit zich te mogen inzetten om het waardevolle werk van deze vrijwilligers in de kijker te zetten. Daarnaast hoopt ze haar digitale vaardigheden te versterken en te ontdekken hoe deze binnen de erfgoedsector ingezet kunnen worden.

Welkom Emma en veel succes!

Je kan Emma contacteren via emma.decraemer@historiesvzw.be.