Nieuwe BIS-medewerker projecten in het team: Shari Huygebaert

Histories verwelkomt Shari Huygebaert in haar team. Zij zal de komende zes maanden als BIS-medewerker mee de projecten ondersteunen in onze organisatie. Tijdens haar opleiding tot historica aan de UGent werd het haar al snel duidelijk dat ze de culturele-erfgoedwereld wilde induiken. Ze werd steeds geboeid door de sociale aspecten van geschiedenis: ‘Ik was gefascineerd door de kleine verhalen die schuilgaan achter de historische actoren.’

Shari’s specifieke interesse ging uit naar protestculturen, met een masterscriptie over de mobilisatie voor de anti-rakettenbetoging van 1981 als hoogtepunt. Daarnaast uit haar interesse in kleine, alledaagse geschiedenis zich in het schrijven van haar eigen familiegeschiedenis.

Door haar engagement in een studentenvereniging heeft Shari reeds enige ervaring met projectmatig werken. Ze ziet deze beroepsinlevingsstage als de uitgelezen kans om relevante werkervaring in het veld op te doen en op die manier haar passie voor cultureel erfgoed om te zetten in professionele kennis. Vooral de sociale functie die voor een projectmedewerker is weggelegd, spreekt haar aan: ‘Het in contact komen met verschillende mensen en uiteenlopende onderwerpen vind ik bijzonder boeiend. Bovendien kom je op die manier in aanraking met de vele manieren waarop geschiedenis in verschillende aspecten van ons dagelijkse leven aanwezig is.’

Shari is benieuwd naar wat de BIS-stage in petto heeft voor haar en is enthousiast om de komende maanden mee haar schouders te zetten onder de werking van Histories.

Welkom Shari en veel succes!

Je kan Shari contacteren via shari.huygebaert@historiesvzw.be