Nieuwe BIS-medewerker vrijwilligerswerking in het team: Zoë Hendrickx

Histories stelt je voor aan Zoë, ze zal in het kader van een Beroepsinlevingsstage (BIS) het team komen versterken. Als recent afgestudeerd (cultuur)socioloog zal Zoë de komende tijd betrokken zijn bij de vrijwilligerswerking en het project Inclusive Museums.

Vrijwilligerswerk: een goede leerschool

In haar vrije tijd is Zoë al jaren zelf actief als vrijwilligster, eerst als leidster bij de scouts, nu als buddy van anderstalige nieuwkomers. Dit waren leerrijke ervaringen, zo heeft ze bijvoorbeeld gemerkt hoe moeilijk het in de praktijk is om bepaalde groepen te laten participeren aan vrijetijdbesteding en vrijwilligerswerk.

Tijdens haar studie liep Zoë al kort stage bij een onderzoeksbureau in de cultuursector.

In haar masterthesis heeft ze interculturele koppels geïnterviewd over opvoedingskeuzes, waarbij ze onder andere inzoomde op de controversiële traditie rond Zwarte Piet. Ze is namelijk geïnteresseerd in de manier waarop mensen in de praktijk omgaan met cultuur(verschillen).

Vrijwilligerswerking

Zoë kijkt er enorm naar uit om tijdens deze stage het Histories team en de erfgoedsector te leren kennen. Ze zal de erfgoedvrijwilligers op weg helpen bij het (inclusief en participatief) uitbouwen van hun eigen vrijwilligerswerking. Ze is zich ervan bewust dat dit niet gemakkelijk is voor veel gemeenschappen en verenigingen in coronatijden. Bovendien hoopt ze inspirerende verhalen te ontdekken bij het afnemen van interviews bij erfgoedorganisaties die werken met kwetsbare vrijwilligers.

Welkom Zoë en veel succes!

Je kan Zoë bereiken via zoe.hendrickx@historiesvzw.be