Nieuwe projectmedewerker CoDE-x: Lynn De Palmenaer

Histories is sinds kort een teamlid rijker. Lynn De Palmenaer zal haar schouders zetten onder het nieuwste project van Histories: CoDE-x. Ze heeft een master in de geschiedenis en binnenkort een tweede master in Internationale Betrekkingen en Diplomatie. Ze droomde al jaren over een job die haar passie voor geschiedenis, erfgoed en mensen helpt verenigen.

Na een stage cultuurwetenschappen en geschiedenis en een beroepsinleving bij het Archief voor Onderwijs brengt ze ervaring met onderwijzen, metadata en databanken met zich mee. Haar warm hart voor digitalisatie en erfgoed zullen goed van pas komen bij haar functie als projectmedewerker CoDE-x.
De komende jaren wil Histories, door het oprichten van een databank, de aandacht richten op kwetsbare, moeilijk vindbare datasets die de afgelopen decennia door vrijwilligers zijn gecreëerd over erfgoedcollecties in Vlaanderen. De nieuwe open data-databank genaamd CoDE-x valoriseert onderzoek en stimuleert afstemming en samenwerking, zowel binnen het vrijwilligersveld als met academici en collectiebeherende instellingen.

Deze job biedt haar de opportuniteit om haar kennis van databanken te verdiepen door vanaf het begin mee te kunnen werken aan de randvoorwaarden en infrastructuur van de databank. Daarnaast kijkt ze er naar uit het erfgoedveld beter te leren kennen en via contact met verschillende erfgoedgemeenschappen hun digitale erfgoednoden in kaart te brengen. Lynn wil via dit project graag het waardevolle werk van erfgoedspelers weerbaar maken voor de toekomst en zo bijdragen aan een sterkere erfgoedsector.

Welkom Lynn en veel succes!

Je kan Lynn contacteren via lynn.depalmenaer@historiesvzw.be