Tijdelijk nieuw in het team: Paulien Meersschaut

Histories heeft sinds kort een nieuw lid in het team. Paulien Meersschaut volgt de komende maanden een beroepsinlevingsstage bij coördinator Eva Wuyts.
Paulien studeert cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen en heeft sinds jong af aan al een grote interesse in geschiedenis en erfgoed. Ze heeft een bachelor geschiedenis en liep eerder al stage bij Het Huis van Alijn in Gent.

Paulien kijkt er naar uit om mee te lopen bij Histories waar ze de theorie van de schoolbanken omzet in de praktijk. Vooral het vijfjaarlijkse proces van beleidsplanning van dichtbij meemaken is een unieke kans. Zo werkt ze mee aan een bevraging over de impact van corona op de verenigingen en zal ze in haar thesis de situatie onderzoeken van de erfgoedtijdschriften die onder druk kwamen te staan omdat ze niet langer ondersteund worden door provinciale of Vlaamse middelen. Ze hoopt met deze onderzoeken een constructieve bijdrage te leveren aan de erfgoedtijdschriften en erfgoedverenigingen.

Je kan Paulien contacteren via paulien.meersschaut@historiesvzw.be

Welkom Paulien en veel succes met je stage en thesis!