Vacature: inhoudelijk medewerker bij Histories vzw

Wil jij Histories en erfgoedvrijwilligers versterken?

Histories is dé dienstverlener voor erfgoedvrijwilligers: een gemeenschap van duizenden verenigingen rond o.a. heemkunde, genealogie, metaaldetectie en cultuur van alledag die uit passie zorg dragen voor ons cultureel erfgoed. We doen dit met een toegankelijke dienstverlening die hen helpt om hun erfgoedpraktijken te versterken en hun kennis te verspreiden, met inspiratie voor de huidige en nieuwe generaties vrijwilligers, en met kansen voor interactie en co-creatie met anderen.

Histories is een jonge (fusie-)organisatie in volle ontwikkeling. We combineren een lange historiek met een hedendaags organisatiemodel met zelfsturende teams waarin wisselwerking en gedeelde verantwoordelijkheid centraal staan. Dit biedt kansen om vanuit verschillende rollen te proeven van diverse thema’s en methodieken en jezelf verder te ontwikkelen.

Momenteel tellen we 12 gedreven medewerkers en 6 nieuwe talenten die bij ons stage lopen. Om vrijwilligers nog beter te dienen zoeken we 2 geëngageerde voltijdse medewerkers die elk vanuit hun sterktes en kwaliteiten mee de schouders zetten onder tal van initiatieven die vrijwilligers versterken.

Taakomschrijving

Als medewerker geef je samen met je collega’s uitvoering aan ons beleidsplan. Daarbij kan je inzetten op uiteenlopende doelen en taken:

 • Je verbindt erfgoedvrijwilligers uit verschillende regio’s en gemeenschappen met elkaar en met andere actoren, bijvoorbeeld via netwerkmomenten, events en lerende netwerken.
 • Je coördineert diverse samenwerkingsprojecten voor en door vrijwilligers of werkt eraan mee als expert.
 • Je ondersteunt erfgoedvrijwilligers en gemeenschappen op hun maat met advies, begeleiding en vorming. Bijvoorbeeld rond erfgoedzorg, het voorbereiden van een subsidiedossier, de opmaak van collectieplannen, het beheer van een erfgoedvereniging, de erkenning als immaterieel erfgoed, het betrekken van diverse stakeholders bij waarderen, de methodiek van historisch onderzoek of het gebruik van digitale tools (niet limitatief).
 • Je inspireert erfgoedvrijwilligers tot innovatie en synergie. Je volgt actuele ontwikkelingen, vertaalt je kennis, ervaringen en nieuwe inzichten in diverse publicaties en exploreert samen met hen nieuwe tools en methodieken.
 • Je onderzoekt de noden en behoeften van het veld via consultatiecirkels en bevragingen, vertaalt die in (beleids-)aanbevelingen en nieuwe acties en draagt jouw steentje bij in het proces naar een nieuw beleidsplan 2024-2028.
 • Je promoot erfgoedvrijwilligerswerk, o.a. door het up-to-date houden van databanken en websites die erfgoedpraktijken documenteren of versterken. Je slaat de brug met o.a. onderwijs en onderzoekers, bijvoorbeeld via educatie en burgerwetenschappelijke initiatieven.
 • Je neemt voor jouw initiatieven zakelijk-administratieve taken op (zoals rapportage, budgetbeheer en (beleids-)planning). Je bent verantwoordelijk voor de goede (samen-)werking en optimaliseert de interne processen en procedures.

Wat heb je ons te bieden?

 • Je beschikt minimaal over een bachelordiploma of hebt aantoonbare relevante werkervaring.
 • Je bent van nature een teamspeler en werkt graag samen aan een gemeenschappelijk doel. Je gelooft in de meerwaarde van co-creatie en meerstemmigheid.
 • Je neemt vlot verantwoordelijkheid op, pakt problemen aan wanneer ze zich stellen en zorgt voor aanvaardbare oplossingen.
 • Je stelt je graag ten dienste van de erfgoedgemeenschappen: hen ondersteunen zodat zij kunnen schitteren, is wat jou drijft.
 • Je bent een geboren planner: je kan prioriteiten stellen, doet aan projectopvolging en bent niet bang van deadlines.
 • Je functioneert goed in een context die voortdurend verandert: je bent ondernemend, flexibel en veerkrachtig, je leert snel bij en denkt in mogelijkheden en alternatieven.
 • Je bent integer en handelt steeds op een professionele, correcte en oprechte manier. Je waardeert collega’s, vrijwilligers en stagiairs en respecteert ieders perspectief.
 • Je hebt zin voor initiatief, bereikt graag resultaten en hebt een hands-on mentaliteit. Het blijft niet bij een sterk concept of goed idee: je zorgt ook voor concrete resultaten.
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden, speelt ondernemend in op groepsdynamieken en werkt graag op een participatieve manier oplossingen uit.
 • Je communiceert helder en zorgvuldig en weet je toon en stijl af te stemmen op je publiek.
 • Je werkt regelmatig digitaal. Je kan vlot overweg met courante videoconferentieplatformen en kantoorsoftwarepakketten, zoals onder meer Microsoft Teams en Microsoft Office.
 • Je hart klopt voor erfgoed en je gelooft in de maatschappelijke impact, kennis en kunde van erfgoedvrijwilligers. Als je ervaring hebt met (erfgoed-)vrijwilligerswerk, is dat een meerwaarde.
 • Jouw enthousiasme, positieve kijk en open blik steken anderen aan.
 • Occasioneel avond- of weekendwerk is voor jou geen probleem om erfgoedvrijwilligers over heel Vlaanderen te ontmoeten.

Wat biedt Histories?

 • Je vervult een belangrijke maatschappelijke opdracht: je ondersteunt, inspireert en activeert mensen die vanuit passie zorg dragen voor ons cultureel erfgoed.
 • Je bouwt mee aan een jonge organisatie die een centrale positie inneemt in de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen.
 • Je collega’s zijn ervaren en gedreven medewerkers die samenwerken in zelfsturende teams.
 • Je krijgt de kans om diverse taken en rollen op te nemen, jezelf verder te ontwikkelen en een groot netwerk op te bouwen.
 • Je werkt van thuis uit en af en toe op verplaatsing of op kantoor (dat momenteel in het centrum van Gent gelegen is, maar op termijn naar Mechelen zal verhuizen). Je presteert gemiddeld 37,5 uur per week die je met glijdende uren flexibel kan inplannen. Je kan gebruik maken van een goede verlof- en telewerkregeling voor een goede werk-privé-balans.
 • We bieden een voltijdse overeenkomst van bepaalde duur (2 jaar) met kans op verlenging. We vergoeden volgens competenties en relevante ervaring binnen paritair comité 329.01 aangevuld met extralegale voordelen: vergoeding woon-werkverkeer, telewerkvergoeding, maaltijdcheques, ecocheques en dertiende maand.
 • Histories vindt gelijke kansen belangrijk en waardeert diversiteit. We moedigen iedereen aan om te solliciteren, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit. We kiezen een collega op basis van competenties, talenten en motivatie.

Een snelle start is gewenst.

Interesse?

Stuur ten laatste op 23 februari 2022 je cv en motivatiebrief per e-mail naar vacature@historiesvzw.be met een duidelijke vermelding van ‘medewerker’.

We werven 2 mensen aan met complementaire kennis en ervaringen. Het is daarom erg belangrijk dat je in je motivatiebrief duidelijk maakt:

 • Welke ervaring en expertise je ons te bieden hebt.
 • Welke taken of opdrachten jouw voorkeur wegdragen en waarom (zie ook onze jaarverslagen en beleidsplan).
 • Wat jouw specifieke verwachtingen zijn van de job.
 • Hoe je denkt bij Histories het verschil te maken.

Op basis van deze documenten wordt een eerste selectie gemaakt. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een digitaal gesprek op 7 of 11 maart 2022. De tweede ronde bestaat uit twee testen en een thuisopdracht die je in de week van 14 tot 20 maart maakt en voorstelt tijdens een tweede gesprek op 21 of 23 maart.

Indien je nog vragen hebt over deze vacature kan je contact opnemen met Eva Wuyts eva.wuyts@historiesvzw.be.