Over ons

Histories vormt het vervolg op de werking van Heemkunde VlaanderenFamiliekunde Vlaanderen en LECA en is erkend om de noden van erfgoedvrijwilligers op te vangen.

Vanaf 2019 kan je bij Histories terecht voor al uw vragen rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories zorgt voor ondersteuning via onder meer eerstelijnszorg, begeleiding op maat, transversale projecten, een doelgroepgericht vormingsaanbod en gespecialiseerde uitgaven en databanken. Door zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met genealogie, heemkunde/lokaal erfgoed en cultuur van alledag zet Histories in op een breder en sterker draagvlak. Daarnaast vormen ook kennisopbouw en -deling een speerpunt in de dagelijkse werking.

Benieuwd naar de werking en plannen van Histories? Bezoek dan geregeld deze website en schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Missie

Histories reikt individuen, groepen en gemeenschappen met een passie en interesse voor genealogie, heemkunde, lokaal erfgoed en cultuur van alledag informatie, begeleiding en ondersteuning aan. Via een innovatieve erfgoedwerking ondersteunt Histories haar cultureel-erfgoedgemeenschap bij het verzamelen en herkennen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden en participeren van, naar en aan het roerend en immaterieel genealogisch, heemkundig, lokaal en alledaags erfgoed. Door uit te gaan van een verleden dat verbindend werkt, bouwt Histories bruggen binnen een open, interculturele samenleving en creëert zij kansen voor de toekomst.

De krachtlijnen van de werking van Histories zijn:

  • een kwaliteitsvolle dienstverlening voor individuen, groepen en gemeenschappen rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag, via onder meer eerstelijnszorg, begeleiding op maat, transversale projecten, een doelgroepgericht vormingsaanbod, gespecialiseerde uitgaven, een interactieve en participatieve kennisbank, netwerking en samenwerking.
  • een verbreed en versterkt draagvlak voor genealogie, heemkunde/lokaal erfgoed en cultuur van alledag, via onder meer kennisdeling, doelgroepenwerking, projecten met andere organisaties en een periodieke publicatie.
  • kennisopbouw rond genealogie, heemkunde/lokaal erfgoed en cultuur van alledag, via o.m. opvolging, partnerschappen, onderzoeksprojecten en databanken.