Een bibliotheek inventariseren heeft zeker een belangrijke meerwaarde. Maar het is tijdrovend werk. Je moet dus kiezen tussen een oppervlakkige beschrijving die weinig tijd kost, maar minder doeltreffend is dan een gedetailleerde registratie die veel tijd in beslag neemt.

Een uitgebreide formele omschrijving bestaat uit de volgende onderdelen:

  • titel
  • auteurgegevens: let op secundaire auteurs (samensteller, vertaler, inleider,…) en vermeld ook corporatieve auteurs (verenigingen, onderzoekinstellingen)
  • editievermelding: om de hoeveelste uitgave gaat het
  • impressumgegevens: plaats van uitgave, naam van de uitgever, jaar van uitgave
  • collatieveld: aantal pagina’s, aantal delen, illustraties, begeleidend materiaal
  • annotatiegegevens: alle bijkomende informatie (bvb. tentoonstellingsgegevens, herkomstgegevens, ex-libris…)
  • reeksaanduiding: reeks en reeksnummer
  • ISBN- (boeken) of ISSN-gegevens (periodieke publicaties): internationaal identificatienummer
  • taalaanduiding
  • materiaaltype: boek, artikel, tijdschrift, dvd, cd, documentatiemap…

Verder kan je de stukken inhoudelijk beschrijven. Dit doe je best met een classificatiesysteem. Dit is een indeling van onderwerpen in verschillende subcategorieën. Zo’n indeling vind je in elke openbare bibliotheek. Vlaamse bibliotheken gebruiken de ‘Vlaamse’ SISO. Met dit systeem kan je zelf een classificatie ontwerpen.

Voor heemkundige collecties werd in 1995 een aanvulling gepubliceerd door Paul Catteeuw. Deze publicatie draagt de titel ‘Thesaurus van de Heemkundige Bibliografie (THB). Een heemkundig classificatiesysteem’ en is nog steeds gratis bij ons te verkrijgen.

Door Hoe maak ik een catalogus van een bibliotheekcollectie?