De minimale registratie van archeologische objecten is uitgebreider dan de gewone minimale registratie. Zo moet je ook oog hebben voor de archeologische context en de vindplaats. De minimale registratie van archeologische vondsten bestaat uit 13 velden:

 • instellingsnaam (CIDOC-veld)
 • inventarisnummer (CIDOC-veld)
 • object trefwoord (CIDOC-veld)
 • titel (CIDOC-veld)
 • aantal (CIDOC-veld)
 • vaste standplaats (CIDOC-veld)
 • datum van verwerving (CIDOC-veld)
 • methode van verwerving (CIDOC-veld)
 • verwerving van wie (CIDOC-veld)
 • materiaal (CIDOC-veld)
 • contextnummer: dit is het nummer dat archeologen hebben toegekend aan het object (of de groep objecten). Archeologen gebruiken verschillende systemen om de contextnummer toe te wijzen. Je gaat best te rade bij de archeoloog die het object heeft aangeleverd om meer te vernemen over de betekenis van het gebruikte nummeringsysteem.
 • vindplaats: naam van de plaats waar het object is gevonden of opgegraven. Je registreert eerst de gemeentenaam, dan de naam van de deelgemeente, vervolgens het toponiem en/of de sitenaam en ten slotte de straatnaam.

Leestip:

Standaarden voor de registratie van archeologische objecten in een museale context

Door Hoe registreer ik archeologische collecties in mijn museum?