Inclusive museums

BEKNOPT  

Histories is de Vlaamse partner in het Europese Erasmus+project Inclusive museums (https://inclusivemuseums.eu). Het project heeft als doel om ‘best practices’ uit te wisselen rond diversiteit en inclusie omtrent de vrijwilligerswerking van erfgoedorganisaties. Histories neemt hiervoor deel aan verschillende plaatsbezoeken en overlegmomenten met partners uit Polen, Finland, Spanje en Nederland. Zelf organiseerden we binnen dit programma een een bezoek van de partners aan Vlaanderen en organiseren we daarnaast nog een uitwisseling- en netwerkdag voor erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel

MEER INFO 

Ter voorbereiding van het bezoek van de partners, de netwerkdag en verschillende artikels die we over dit onderwerp planden te schrijven namen we interviews af met erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel die kwetsbare vrijwilligers, oftewel vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt, betrekken bij hun vrijwilligerswerking. Dit kunnen bijvoorbeeld langdurig werklozen, vereenzaamde ouderen, mensen met een fysieke beperking of mensen met een migratieverleden zijn.  Dit kan bovendien zowel gaan om tijdelijk, projectmatig als langdurig en structureel vrijwilligerswerk.  

Neem gerust een kijkje op de projectwebsite inclusivemuseums.eu. Je vindt er korte verslagjes van de bezoeken aan onze partners en verschillende artikels. 

De interviews met goede voorbeelden zullen resulteren in een brochure met handvatten en tips voor erfgoedorganisaties. We verwachten de Nederlandstalige publicatie ervan in oktober 2022. De eerste netwerk- en uitwisselingsdag, georganiseerd door Histories, zal ook in oktober 2022 in Gent plaatsvinden.  De Engelstalige versie van de brochure werd al gepubliceerd in artikelvorm en kan je hier nalezen: How can volunteers from a social vulnerable background get involved in a cultural heritage organisation? Op de website van Histories staan al verschillende interviews met vrijwilligersorganisaties.

Heb je in de tussentijd vragen over het project Inclusive MuseumsHeb je als erfgoedorganisatie zelf tips voor het werken met kwetsbare vrijwilligers?  

Je kunt contact opnemen met Daphné Maes via daphne.maes@historiesvzw.be  

 

 

Details

Aanspreekpunt HistoriesDaphné Maes