Inclusive museums

BEKNOPT  

Histories is de Vlaamse partner in het Europese Erasmus+project Inclusive museums (https://inclusivemuseums.eu). Het project heeft als doel om ‘best practices’ uit te wisselen rond diversiteit en inclusie omtrent de vrijwilligerswerking van erfgoedorganisaties. Histories neemt hiervoor deel aan verschillende plaatsbezoeken en overlegmomenten met partners uit Polen, Finland, Spanje en Nederland. Zelf organiseren we binnen dit programma een een bezoek van de partners aan Vlaanderen en of Brussel met een uitwisseling- en netwerkdag

MEER INFO 

Ter voorbereiding van het bezoek van de partners, de netwerkdag en verschillende artikels die we over dit onderwerp gaan schrijven nemen we interviews af met erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel die kwetsbare vrijwilligers, oftewel vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt, betrekken bij hun vrijwilligerswerking. Dit kunnen bijvoorbeeld langdurig werklozen, vereenzaamde ouderen, mensen met een fysieke beperking of mensen met een migratieverleden zijn.  Dit kan bovendien zowel gaan om tijdelijk, projectmatig als langdurig en structureel vrijwilligerswerk.  

Neem gerust alvast een kijkje op de projectwebsite inclusivemuseums.eu. Je vindt er korte verslagjes van de bezoeken aan onze partners en verschillende artikels.  

De interviews met goede voorbeelden zullen resulteren in een artikel met handvatten en tips voor erfgoedorganisaties, waar momenteel volop aan gewerkt wordtWe verwachten de publicatie halverwege 2021. De netwerk- en uitwisselingsdag, georganiseerd door Histories, zal hopelijk eind 2021, begin 2022 in Vlaanderen of Brussel plaatsvinden (datum nog nader te bepalen owv corona).   

Heb je in de tussentijd vragen over het project Inclusive MuseumsHeb je zelf als erfgoedorganisatie tips voor het werken met kwetsbare vrijwilligers?  

Je kunt contact opnemen met Zoë Hendrickx via Zoe.hendrickx@historiesvzw.be  

 

 

Details

Aanspreekpunt HistoriesDaphné Maes