Home / Projecten / Pagina 2

Projecten

Histories is actief in verschillende nationale en internationale samenwerkingsprojecten waarmee we het Vlaamse erfgoedvrijwilligerswerk sterker op de kaart willen zetten. De inspiratie en expertise die hierbij ontwikkeld wordt, delen we graag!

Ontdek onze lopende projecten

Slimerfgoed.be

Het project ontwikkelt met wisselende clusters van Vlaamse erfgoed- en onderwijspartners vier trajecten met proeftuinen voor schoolerfgoed en een platform, waar scholen en erfgoedorganisaties elkaar kunnen vinden en hun activiteiten, kennis en inspiratie omtrent alle functies van schoolerfgoed uitwisselen.

Ontdek het verhaal van jenever in je buurt

Project dat vrijwilligers in contact brengt met bronnenmateriaal rond de jeneverproductie in hun omgeving. We reiken handvaten aan om zelf onderzoek te voeren. Tegelijk proberen we vrijwilligers in een regio samen te brengen met als doelstelling het onderzoek te kunnen plaatsen in een ruimere context.

Erfgoedwijs

Erfgoedwijs is een deelsite van KlasCement en is er voor leerkrachten die zijn gebeten door het verleden en erfgoed (willen) inzetten in hun klas. De deelsite bundelt alle leermiddelen die verbonden zijn aan erfgoed: infopakketten, uitstappen,  databanken en nog veel meer.

Onderzoek wagenmakerij

Dit project in samenwerking met CAG reikt handvaten aan om de wagenmakers in jouw regio en hun (familie)geschiedenis bloot te leggen en wil mensen samenbrengen die deze interesse delen.

Erfgoed in de praktijk

In het kader van een aantal evenementen (Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open Kerkenweekend en Nacht van de Geschiedenis) organiseren deze partners al enkele jaren laagdrempelige avondcursussen die de deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten.