Publicaties

\ TIJD-SCHRIFT
erfgoedpraktijk in Vlaanderen

Tijd-Schrift. Erfgoedpraktijk in Vlaanderen heeft de ambitie om de specifieke meerwaarde van erfgoed als inhoudelijke discipline en sociale praktijk in het hedendaagse erfgoedveld te versterken. Bovendien wil Histories met dit tijdschrift bruggen bouwen tussen academische historici, erfgoedvrijwilligers en andere lokale erfgoedwerkers. Tijd-Schrift koppelt academische kwaliteit aan een heldere en begrijpelijke schrijfstijl en aan een uitgesproken praktische en concrete invalshoek. De bijdragen zijn altijd gebaseerd op een lokale of concrete casus, waarbij de auteurs ook het nodige bronnenmateriaal aanbrengen als methodologisch werkmiddel. Het verschijnt drie keer per jaar, telkens onder de vorm van een themanummer en is peer-reviewed.

\ HISTORIES MAGAZINE
aan de slag met genealogie, heemkunde en cultuur van alledag

Histories Magazine – vroeger Bladwijzer – bundelt praktische bijdragen rond erfgoedzorg, -onderzoek, -ontsluiting en het beheer van je erfgoedvereniging. Deze publicatie is volledig gratis en wordt je digitaal via e-mail toegestuurd.

Bladwijzer 24, het laatste nummer voor Heemkunde Vlaanderen mee ging in het Histories project, vind je hier.

Andere publicaties