Publicaties

Tijd-Schrift

Erfgoedpraktijken in Vlaanderen

Tijd-Schrift wil via wetenschappelijk onderzoek over erfgoedpraktijken bruggen bouwen tussen academische historici, erfgoedvrijwilligers en andere erfgoedwerkers.

Magazine

Aan de slag met genealogie, heemkunde en cultuur van alledag

Histories Magazine bundelt praktische bijdragen rond erfgoedzorg, -onderzoek, -ontsluiting en het beheer van je erfgoedvereniging.

Brochures

Geweldig en gewild

50 praktijkverhalen over vrijwilligerswerk in de erfgoedsector

Vrijwilligers in de erfgoedsector. Hoe doen ze het? Waar halen ze de mosterd? Welke obstakels komen ze tegen, en hoe gaan ze daarmee om?

De vijf v’s van vrijwilligerswerk

Stappenplan voor een succesvolle vrijwilligerswerking in je erfgoedorganisatie

De vijf V’s van het vrijwilligersbeleid‘ is een brochure boordevol met praktische tips om je vrijwilligersbeleid op de sporen te zetten.

ABC van vrijwilligers in de erfgoedsector

In dit ABC krijgt u een toegankelijk overzicht van 26 belangrijke, interessante of verrassende tendensen en praktijken in het vrijwilligerswerk en de mogelijkheden ervan voor uw erfgoedorganisatie.