Databanken

Via LECA, Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen erfde Histories heel wat waardevolle databanken en websites die verschillende erfgoedpraktijken in kaart brengen of ondersteunen. Histories zal die instrumenten onderhouden, actualiseren en verbeteren zodat de kennis en kunde van erfgoedvrijwilligers meer verspreid wordt. Neem eens een kijkje en ontdek nuttige bronnen, prachtige bodemschatten, fijne tradities en unieke café’s.

Artikelendatabank

De artikelendatabank is een platform dat meer dan 200 tijdschriften en jaarboeken van erfgoedvrijwilligers ontsluit op artikelniveau en bevat meer dan 170.000 beschrijvingen. Dit initiatief van Histories wordt gedragen door vrijwilligers voor diezelfde vrijwilligers, maar ook voor academische onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Medea

MEDEA is een online platform waar detectoristen, onderzoekers en erfgoedmedewerkers archeologische metaaldetectievondsten en kennis hierover kunnen delen via een publiek toegankelijke databank.

Sprekerslijst

Sprekerslijst geeft een overzicht van volksculturele lezingen die in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd kunnen worden. Dit kunnen ook geanimeerde lezingen zijn met bijvoorbeeld demonstraties.

Reuzen

In het kader van het zorgtraject ‘Rond de rokken van de reus’ werd een databank ontwikkeld met informatie over de reuzen en reuzendragers in Vlaanderen, in samenwerking met Reuzen in Vlaanderen vzw. 

Feesten

Databank die de rijke feestcultuur in Vlaanderen (van buurtfeesten, over processies en stoeten tot grootse carnavalsvieringen) in kaart brengt. 

Rituelen

Databank van rituelen en tradities.

Ariadne

Ariadne is een genealogisch informatiesysteem met een ruime waaier van bronbestanden, zoals doop-, trouw- en begraafregisters, akten van de burgerlijke stand, gezinsreconstructies, tellingen, verzamelingen rouwbrieven en bidprentjes, naamindices op genealogische en heemkundge tijdschriften en catalogi van genealogische bibliotheken.

Volkscafés

Deze databank geeft een overzicht van de volkscafés in Vlaanderen.